Aktuálne O nás Kontakt

Školenie - Základy merania kvality energie


Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školení Základy měření kvality energie má následující skladbu:

Podoba školení Základy měření kvality energie:

Školení kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady.

V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady.

Kurz může být zakončen praktickým cvičením na konkrétním měřicím přístroji.

Cíl školení Základy měření kvality energie:

Cílem tohoto školení je předat účastníkovi ucelený soubor vědomostí, aby dokázal efektivně řešit problémy vznikající vlivem kvality elektrické energie.

Účastník se naučí pracovat s daným typem analyzátoru kvality elektrické energie.

Účel školení Základy měření kvality energie:

Dát účastníkům ucelený přehleded vědomostí, které potřebují pro efektivnější řešení problémů s kvalitou elektrické energie, případně naučit účastníka plně využít možnosti konkrétního měřicího přístroje pro analýzu kvality elektrické energie.

Výsledek školení Základy měření kvality energie:

Účastník bude schopen samostatně řešit problémy spojené s kvalitou elektrické energie.

Bude schopen měřit jednotlivé parametry a dokáže vyhodnotit jejich vliv na výrobní zařízení.

Mnohem lépe porozumí vzájeným vztahům mezi jednotlivými spotřebiči a jejich vzájemnému ovlivňování.

Ukončení školení Základy měření kvality energie:

Kurz je ukončen testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník si utřídí znalosti z teorie nf rušení a naváže na ně řadu dalších, týkajících se praktického měření parametrů kvality elektrické energie.

Získá přehled o základním rozdělení PQ analyzátorů, naučí se s nimi pracovat a především vyhodnocovat naměřené výsledky.

 

Kurz je určen pro: techniky elektroúdržby zabývající se měřením kvality elektrické energie.

Minimální počet účastníku kurzu: 3 osoby

Kapacita školení je 8 osob.

Délka školení je 6 hodin.

Cena školení je na dotaz, podle počtu účastníků.

Toto školení lze zorganizovat přímo v sídle zákazníka.

U zájemců o toto školení předpokládáme technické vzdělání.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Čo sa deje

Prehľad pripravovaných aj minulých akcií - seminárov, výstav a ďalších.