Základy merania kvality energie
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Školenie - Základy merania kvality energie


Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školenie Meranie kvality energie má nasledujúcu skladbu.

Podoba školenie - Meranie kvality energie:

Odborná príprava kombinuje interpretáciu s diskusiou a praktickými príkladmi. V úvode porovnáva vedomosti na určitú úroveň, na ne potom nadväzuje ďalšími vedomosťami a príkladmi. Kurz môže byť ukončený praktickým cvičením na konkrétnom meracom prístroji.

Cieľ školenie - Meranie kvality energie:

Cieľom tohto vzdelávania je odovzdať účastníkovi ucelený súbor vedomostí, aby mohol účinne riešiť problémy vznikajúce v dôsledku kvality elektrickej energie. Účastník sa naučí pracovať s daným typom analyzátora kvality elektrickej energie.

Účel školenie - Meranie kvality energie:

Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o vedomostiach, ktoré potrebujú na účinnejšie riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie, a v prípade potreby poučiť účastníka, aby plne využil možnosti konkrétneho meracieho prístroja na analýzu kvality elektrickej energie.

Výsledok školenie - Meranie kvality energie:

Účastník bude schopný samostatne riešiť problémy súvisiace s kvalitou elektrickej energie. Bude schopný merať jednotlivé parametre a posúdiť ich vplyv na výrobné zariadenia. Oveľa lepšie porozumie oneskoreným vzťahom medzi jednotlivými spotrebičmi a ich vzájomnému pôsobeniu.

Ukončenie školenie - Meranie kvality energie:

Kurz je ukončený testom, ktorý je zameraný na hlavné body danej problematiky. Cieľom testu je zhrnúť danú tému, overiť, či účastník túto problematiku správne pochopil a v neposlednom rade pomôcť účastníkovi zapamätať si najdôležitejšie informácie, ktoré získal.

Získané poznatky:

Účastník si vytvorí poznatky z teórie nf rušenia a nadviaže na ne rad ďalších, týkajúcich sa praktického merania parametrov kvality elektrickej energie. Získava prehľad o základnom rozdelení PQ analyzátorov, naučí sa s nimi pracovať a predovšetkým hodnotiť namerané výsledky.

  • Kurz je určený pre: Elektrotechnické techniky na meranie kvality elektrickej energie
  • Minimálny počet účastníkov kurzu: 3 osoby
  • Kapacita odbornej prípravy je 8 osôb.
  • Dĺžka školenia je 6 hodín.
  • Cena odbornej prípravy je na opýtanie, podľa počtu účastníkov.
  • Toto školenie možno organizovať priamo v priestoroch klienta.
  • U záujemcov o toto vzdelávanie predpokladáme technické vzdelanie.

Ak máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedeného nižšie alebo na uvedenom telefónnom čísle.

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Anna Vašková
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz

Čo sa deje

Prehľad pripravovaných aj minulých akcií - seminárov, výstav a ďalších.