Systém pro stabilizaci napětí, redukci nadproudů a harmonických Equalizer Elspec

EQUALIZER je systém pro zvýšení kvality elektrické energie  pracující v reálném čase.

Equalizer redukuje  napěťové poklesy a překmity, redukuje velikost špiček proudu odebíranách ze sítě,

redukuje harmonické složky, redukuje  flicker na definovanou hodnotu, spoří  elektrickou energii a mnoho dalšího pro různé  druhy dynamických zátěží.

 

 

Reakční doba systému je do 2ms a dokončení plné kompenzace do 10ms v rychlé verzy do 5ms

  • Svou činností významně redukuje poklesy napětí způseboné provozem strojů

  • Významně redukuje flicker

  • Svou činností snižije spotřebu elektrické energie

  • Filtruje harmonické složky napětí

  • Nasazením Equalizeru lze zajistit významné odlehčení distribučního transformátoru závodu

  • Zvýšení zkratového výkonu v místě instalace

Technologie Equalizeru

Přepínač skupiny kondenzátorů - Připojení a odpojení kapacitorů je prováděno přesně v okamžiku nulového proudu mezi sítí a kapacitory. Tento způsob přináší hladké připojení a zabraňuje přechodovým jevům .

SCAN mód - Eqalizer je vybavený jedinečným snímačem, který chrání kondenzátory proti explozi a přispívá k prodloužení životnosti snižováním nadproudů a minimalizuje ohřívání kondenzátorů.

Konzistentní objem - Použitím ekvalizéru předejdete poškození způsobeného rezonancí, tedy dosáhnete delší životnosti systému, nižších nákladů na údržbu a více konsistentního filtrování harmonických složek.

Rychlé a přesné měření - Kontrolér Equalizeru užívá FFT (rychlou Fourierovu transformaci) k analýze průběhu proudů a napětí na všech třech fázích v průběhu každého cyklu. Výpočet je dokončen v průběhu 1ms. Je tak možné kompenzovat okamžité proudové rázy a vzniklé poklesy napětí v reálném čase.

Měření pomocí volitelného software PowerIQ pro analýzu výsledků - Tento software může zobrazovat stavy systému, výsledky měření a data v reálném čase a provádět jejich a ukládání.

Ideální řízení - Použitím patentovaných algoritmů analýzy a řízení firmy Elspec a rychlých výkonových elektronických spínačů je možné provést kompletní kompenzací jalového proudu typicky do 10ms přímým připojením nejvhodnější velikosti reaktance v jednom kroku. Je možné redukovat velké a velmi rychlé proudové špičky na úrovni jedné poloviny periody (jedné periody) 50Hz, a tím kompenzovat poklesy napětí v reálném čase. Účiník je řízen velmi přesně díky vyspělému otevřenému a uzavřenému regulačnímu obvodu a měřícímu systému, který využívá informací ze všech tří fází a odpovídá i za účinek harmonických kmitů (1 až 63).

 

Je tak možné redukovat okamžité proudové rázy a vzniklé poklesy napětí v reálném čase.

Equalizer lze využít velmi efektivně i redukci Flickeru.

 

Příklady využítí Equalizeru jsou v oblasti redukce velkých, rychle se měnících proudů například při:

 

Bodovém svařování

Rozběhu velkých motorů

Spouštění indučních pecí

Dále pak při redukci harmonických složek proudu a napětí vytvářených výkonovou elektronikou jako jsou frekvenční měniče, velké UPS atd.

 

Speciální využití nalezne Equalizer při spolupráci s UPS na které jsou připojená motory nebo jiné indukční odběry.

Nasazením Equalizeru lze snadno potlačit velký rozběhový proud motoru při rozběhu, který při dimenzování UPS na trvalý odběr a ne na špičkový proud způsobí rychlý pokles napětí, reakci ochran a kolaps UPS. Využitím Eqalizeru tak lze redukovat potřebnou velikost UPS a snížit tak její cenu.

Bodové sváření:

Při bodovém odporovém sváření se zátěž mění extrémně rychle a napájecí síť je zatěžována velkým, rychle se měnícím výkonem.

 

Jeho podstatnou částí je přitom jeho reaktivní složka s induktivním charakterem, která pak způsobuje významné proudové špičky. Ty produkují velké napěťové poklesy nebo překmity v síti závodu.

Tyto jevy jednak snižují kvalitu svarů, redukují produktivitu, ale i zásadně mohou ovlivňovat činnost dalších strojů na daném rozvodu připojených, tedy i svářeček navzájem. Působí tedy negativně i na ostatní technologii a navíc přinášejí nárůst flikeru – blikání – který se může přenášet na primární stranu sítě. Jeho velikost je sledována a vyhodnocována energetickými společnostmi podle normy EN 50160 a penalizována.

 

Možnost jak redukovat popsané rychlé kolísání napětí je v omezení proudových špiček vznikajících v průběhu bodového svaru. Vzhledem k tomu, že charakter výkonu během svářecího impulzu je z velké části reaktivní, je možné „kompenzací“ reaktivní části výkonu omezit i velikost proudové špičky.

To není snadný úkol neboť reakce takového „kompenzátoru“ musí být velice rychlá, musí pracovat prakticky v reálném čase.

 

Equalizer však využitím informace z analýzy tvaru impulzů v průběhu odběru proudu, v našem případě svářecího cyklu, který může být i pouze stovky milisekund okamžitě připojí odpovídající banky kapacitorů-induktorů a zajistí okamžitou redukci proudu v průběhu tohoto impulzu.

 

Na obrázku je zachycen průběh napětí a proudu s aktivním Equalizerem (EQ) a bez EQ.

 

Můžete si všimnout, že v případě aktivního EQ dochází k výraznému omezení změn napětí.

 

Na obrázku je detail dvou svářecích impulzů. V pravé části obrázku je EQ aktivní a nedochází k poklesu napětí, v levé části pak je EQ odpojen a svářecí impulz vytváří výrazný pokles napětí.

 

Obrázek 5 ilustruje principiální připojení EQ do sítě NN a místo měření.

 

Výsledek aktivity Equalizeru - zde je jasně vidět výrazná redukce proudu odebíraného ze sítě, kde proud dosahuje ve špičce 800A, zatímco proud odebíraný svářecím strojem v okamžiku svaru je 1600A

 

Použití EQ tedy redukuje špičkový proud svářecího stroje v době sváru cca na polovinu. Dochází tak k výrazné stabilizaci napětí sítě a samozřejmě i k redukci flickeru.

 

 

 

Dokumenty ku stiahnutiu

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Eleminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu.

Eleminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu.