Equalizer Elspec
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Systém pro stabilizaci napětí, redukci nadproudů a harmonických Equalizer Elspec

EQUALIZER je systém pro zvýšení kvality elektrické energie  pracující v reálném čase.

Equalizer redukuje  napěťové poklesy a překmity, redukuje velikost špiček proudu odebíraných ze sítě,

redukuje harmonické složky, redukuje flicker na definovanou hodnotu, spoří elektrickou energii a mnoho dalšího pro různé  druhy dynamických zátěží.

 

 

Reakční doba systému je do 2 ms a dokončení plné kompenzace do 10 ms v rychlé verzi do 5 ms

  • Svou činností významně redukuje poklesy napětí způsobené provozem strojů

  • Významně redukuje flicker

  • Svou činností snižuje spotřebu elektrické energie

  • Filtruje harmonické složky napětí

  • Nasazením Equalizeru lze zajistit významné odlehčení distribučního transformátoru závodu

  • Zvýšení zkratového výkonu v místě instalace

Technologie Equalizeru

Přepínač skupiny kondenzátorů - Připojení a odpojení kapacitorů je prováděno přesně v okamžiku nulového proudu mezi sítí a kapacitory. Tento způsob přináší hladké připojení a zabraňuje přechodovým jevům.

SCAN mód - Equalizer je vybavený jedinečným snímačem, který chrání kondenzátory proti explozi a přispívá k prodloužení životnosti snižováním nadproudů a minimalizuje ohřívání kondenzátorů.

Konzistentní objem - Použitím ekvalizéru předejdete poškození způsobeném rezonancí, tedy dosáhnete delší životnosti systému, nižších nákladů na údržbu a konzistentnějšího filtrování harmonických složek.

Rychlé a přesné měření - Kontrolér Equalizeru užívá FFT (rychlou Fourierovu transformaci) k analýze průběhu proudů a napětí na všech třech fázích v průběhu každého cyklu. Výpočet je dokončen v průběhu 1 ms. Je tak možné kompenzovat okamžité proudové rázy a vzniklé poklesy napětí v reálném čase.

Měření pomocí volitelného software PowerIQ pro analýzu výsledků - Tento software může zobrazovat stavy systému, výsledky měření a data v reálném čase a provádět jejich ukládání.

Ideální řízení - Použitím patentovaných algoritmů analýzy a řízení firmy Elspec a rychlých výkonových elektronických spínačů je možné provést kompletní kompenzaci jalového proudu typicky do 10 ms přímým připojením nejvhodnější velikosti reaktance v jednom kroku. Je možné redukovat velké a velmi rychlé proudové špičky na úrovni jedné poloviny periody (jedné periody) 50Hz, a tím kompenzovat poklesy napětí v reálném čase. Účiník je řízen velmi přesně díky vyspělému otevřenému a uzavřenému regulačnímu obvodu a měřicímu systému, který využívá informací ze všech tří fází a odpovídá i za účinek harmonických kmitů (1 až 63).

 

Je tak možné redukovat okamžité proudové rázy a vzniklé poklesy napětí v reálném čase.

Equalizer lze využít velmi efektivně i k redukci Flickeru.

 

Příklady využítí Equalizeru jsou v oblasti redukce velkých, rychle se měnících proudů například při:

 

  • Bodovém svařování
  • Rozběhu velkých motorů
  • Spouštění indučních pecí
  • Dále pak při redukci harmonických složek proudu a napětí vytvářených výkonovou elektronikou jako jsou frekvenční měniče, velké UPS atd.

 

Speciální využití nalezne Equalizer při spolupráci s UPS, na které jsou připojeny motory nebo jiné indukční odběry.

Nasazením Equalizeru lze snadno potlačit velký rozběhový proud motoru při rozběhu, který při dimenzování UPS na trvalý odběr, nikoliv na špičkový proud, způsobí rychlý pokles napětí, reakci ochran a kolaps UPS. Využitím Eqalizeru tak lze redukovat potřebnou velikost UPS a snížit tak její cenu.

Bodové sváření:

Při bodovém odporovém sváření se zátěž mění extrémně rychle a napájecí síť je zatěžována velkým, rychle se měnícím výkonem.

Jeho podstatnou částí je přitom jeho reaktivní složka s induktivním charakterem, která pak způsobuje významné proudové špičky. Ty produkují velké napěťové poklesy nebo překmity v síti závodu.

Tyto jevy jednak snižují kvalitu svarů, redukují produktivitu, ale i zásadně mohou ovlivňovat činnost dalších strojů na daném rozvodu připojených, tedy i svářeček navzájem. Působí tedy negativně i na ostatní technologii a navíc přinášejí nárůst flickeru – blikání – který se může přenášet na primární stranu sítě. Jeho velikost je sledována a vyhodnocována energetickými společnostmi podle normy EN 50160 a penalizována.

 

Možností jak redukovat popsané rychlé kolísání napětí je omezení proudových špiček vznikajících v průběhu bodového svaru. Vzhledem k tomu, že charakter výkonu během svářecího impulzu je z velké části reaktivní, je možné „kompenzací“ reaktivní části výkonu omezit i velikost proudové špičky.

To není snadný úkol neboť reakce takového „kompenzátoru“ musí být velice rychlá, musí pracovat prakticky v reálném čase.

 

Equalizer však využitím informace z analýzy tvaru impulzů v průběhu odběru proudu, v našem případě svářecího cyklu, který může být i pouze stovky milisekund okamžitě připojí odpovídající banky kapacitorů-induktorů a zajistí okamžitou redukci proudu v průběhu tohoto impulzu.

 

Na obrázku je zachycen průběh napětí a proudu s aktivním Equalizerem (EQ) a bez EQ.

 

Můžete si všimnout, že v případě aktivního EQ dochází k výraznému omezení změn napětí.

 

Na obrázku je detail dvou svářecích impulzů. V pravé části obrázku je EQ aktivní a nedochází k poklesu napětí, v levé části pak je EQ odpojen a svářecí impulz vytváří výrazný pokles napětí.

 

Obrázek 5 ilustruje principiální připojení EQ do sítě NN a místo měření.

 

Výsledek aktivity Equalizeru - zde je jasně vidět výrazná redukce proudu odebíraného ze sítě, kde proud dosahuje ve špičce 800 A, zatímco proud odebíraný svářecím strojem v okamžiku svaru je 1600 A.

 

Použití EQ tedy redukuje špičkový proud svářecího stroje v době sváru cca na polovinu. Dochází tak k výrazné stabilizaci napětí sítě a samozřejmě i k redukci flickeru.

 

 

 

Dokumenty ku stiahnutiu

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Eliminácia poklesov a výpadkov napätia v sieti závodu.

Eliminácia poklesov a výpadkov napätia v sieti závodu.

Riešenie mikrovýpadkov a zlepšenie efektívnosti výroby v oblasti výroby recyklovaných obalov

Závod na výrobu recyklovaných obalov firmy Huhtamaki, Pribyslavice: Riešenie na zlepšenie kvality elektrickej siete od Elspec znížilo pravdepodobnosť mikrovýpadkov v procese výroby (t. j. výpadkov elektrickej energie trvajúcich menej ako 20 s) a pomohlo tak zlepšiť efektívnosť výroby pomocou účinníka v reálnom čase a pokročilou analýzou kvality energie.