Riešenie mikrovýpadkov a zlepšenie efektívnosti výroby v oblasti výroby recyklovaných obalov

Riešenie mikrovýpadkov a zlepšenie efektívnosti výroby v oblasti výroby recyklovaných obalov

Závod na výrobu recyklovaných obalov firmy Huhtamaki, Pribyslavice: Riešenie na zlepšenie kvality elektrickej siete od Elspec znížilo pravdepodobnosť mikrovýpadkov v procese výroby (t. j. výpadkov elektrickej energie trvajúcich menej ako 20 s) a pomohlo tak zlepšiť efektívnosť výroby pomocou účinníka v reálnom čase a pokročilou analýzou kvality energie.

Vykonaním hĺbkového auditu kvality elektrickej energie pomocou prenosného analyzátora kvality elektrickej energie G4500 a implementáciou 5 systémov EQUALIZER vo fabrike na recyklované obaly Huhtamaki v Pribyslaviciach sa podarilo kvalitu energie v závode nielen uviesť na pravú mieru, vítaným efektom bolo aj umiestnenie závodu pod holdingom zákazníka na 2. mieste skupiny.

 

Výzvy v kvalite elektrickej energie a výrobe recyklovaných obalov

 

Recyklované obaly zohrávajú významnú úlohu pri bezpečnom a vyhovujúcom balení potravín. Toto pômyselné odvetvie spracováva nezanedbateľné množstvo recyklovateľného materiálu nielen v Európe, ale aj po celom svete. Aby tomu tak bolo aj do budúcnosti, musia sa výrobcovia snažiť o nájdenie a udržanie krehkej rovnováhy medzi udržateľnosťou, výkonom a nákladmi.

Poruchy kvality elektrickej energie, akými sú poklesy a zvýšenie napätia, harmonické, prepady napätia, prepätie, kolísanie napätia, kolísanie frekvencie a prechodné javy, patria medzi bežné problémy s kvalitou elektrickej energie a významne prispievajú k finančným stratám v prevádzkach moderných priemyselných a obchodných podnikov. Môžu spôsobiť prerušenie výroby, straty vo výrobe, produkciu nekvalitného tovaru a plytvanie energiou.

Čoraz väčší počet zákazníkov z priemyselnej a obchodnej oblasti si uvedomuje potenciálny rozsah strát v dôsledku týchto porúch a hľadá efektívne riešenia v podobe súvislých detekcií, analýz a návrhov riešení problémov s kvalitou siete. Huhtamaki má vedúce postavenie medzi severskými spoločnosťami na výrobu obalov, má prevádzky v 38 krajinách a 114 lokáciách celého sveta. Meracie prístroje závodu v Pribyslaviciach zaznamenali mikro-výpadky elektrickej siete spôsobené prepadmi napätia. V dôsledku toho sa zástupcovia firmy rozhodli využiť riešenie Elspec.

 

Pokročilá analýza kvality elektrickej siete odhalila príčinu

 

Technik firmy Blue Panther, s.r.o., ktorá je výhradným distribútorom spoločnosti Elspec pre ČR a SR, vykonal hĺbkový audit kvality energie za použitia prenosného analyzátora kvality energie Elspec G4500 z ktorého vypracoval detailnú analýzu jedného z transformátorov. Analýza odhalila poklesy napätia pochádzajúce predovšetkým z výrobných zariadení, ktoré destabilizovali vnútornú napájaciu sieť závodu, svojou odberovou špičkou. Zákazníkovi sme navyše predstavili audit úspory energie, generovaného pomocou nášho unikátneho modelového softvéru, ktorý simuluje účinok systému Equalizer a zníženie napätia v sieti klienta pomocou patentovo chráneného algoritmu. Výpočty sa zakladajú na skutočných meraniach po jednotlivých cykloch, takže náš softvér presne predpovedá nadchádzajúce úspory z 3 parametrov a ukazuje potenciálne úspory, ktoré možno pomocou nášho systému dosiahnuť.

 

Analyzátor Elspec G4500 - merajte, uchovávajte a analyzujte s najvyššou presnosťou

 

 • Zaznamenáva nepretržite 5 000 parametrov výkonu.
 • Záznamy rýchlosťou 1/2 cyklov, 10/12 cyklov, 150/180 cyklov, 10 min a 2 hodiny. Prekračuje obmedzenie pamäte - Jediné riešenie so schopnosťou nepretržite merať, ukladať a analyzovať signály tvaru vlny bez obmedzenia pamäte.
 • Vyhovuje iEC 61000-4-30 trieda A

 

Kompenzácia jalového výkonu v reálnom čase

 

Z meraní vyšlo odporúčanie inštalácie systému Elspec - Equalizer. Ide o výkonné, energeticky vysoko účinné riešenie kvality napájania v reálnom čase pre dynamickú kompenzáciu záťaže.

 

Equalizer je riešením kvality energie "všetko v jednom"

 

Equalizer "všetko v jednom" od Elspec:

 • Eliminuje poklesy napätia.
 • Kompenzuje jalový výkon.
 • Zahŕňa filtráciu harmonických.
 • Znižuje blikanie a kolísanie napätia.
 • Predlžuje životnosť strojov.
 • Zlepšuje kvalitu výroby.

Ekqualizer ponúka viac funkcií v jednom jednoduchom riešení v sieťach nízkeho a stredného napätia. Systém zahŕňa:

 • Plnú kompenzáciu rušenia výkonu za menej ako 2/3 cyklu (typicky 2 až 20 milisekúnd pri 50 Hz).
 • Plynulé spínanie bez prechodných javov pripojením kondenzátorov pri prechode nulou.
 • Samotestovanie a komplexné funkcie hlásenia.

 

Výsledky predčili očakávania

Inštalácia systému Elspec Equalizer viedla k:

 • Výraznému zlepšeniu stability elektrickej siete.
 • Odstránenie porúch strojov spôsobených poklesom napätia.
 • Zníženie porúch strojov z dlhodobého hľadiska.
 • Dosiahnutie vyššej ako očakávanej úspory energie.

Na základe uvedeného si zákazník objednal dodatočné audity na ďalšie transformátory. Tieto audity odhalili nové možnosti úspory energie vyplývajúce zo zlúčenia výrobného napájania do jedného z dvoch transformátorov.

Dôvodom tohto zlúčenia bolo pripravenie transformátora pre stavbu novej výrobnej linky. Inštalácia 4 ďalších systémov ekvalizéru v zariadení viedla k vysokej efektivite výroby.

Schopnosť vyrábať ten istý produkt za oveľa nižšie náklady zaradila tento závod na 2. miesto vo výkonnosti zo všetkých závodov v holgingu zákazníka.

Preložené z: Solving Micro Outages (Short-Term Downtimes) and Improving Production Efficiency In The Recycling Industry | Elspec (elspec-ltd.com)

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha