Akreditované kalibračné laboratórium | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Akreditované kalibračné laboratórium

Kalibrácia meradiel, meracej techniky a prístrojov vo vlastnom laboratóriu alebo priamo u zákazníka..

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology

 

Prevádzkujeme vlastné akreditované kalibračné laboratórium, v ktorom uskutočňujeme akreditované kalibrácie meracích techník na meranie elektrických aj neelektrických veličín. Akreditácia je platná do 23. 6. 2023

Zabezpečujeme tieto služby:

 • Kalibrácia meradiel, meracích techník a prístrojov vo vlastnom laboratóriu v Prahe alebo u zákazníka.
 • Nastavenie a údržba meradiel, meracích techník a prístrojov.
 • Zabezpečenie prepravy meracích prístrojov a meracích zariadení.
 • Správa metrologické agendy zákazníka.

 

 
 

Čo ak zistíme chybu pri kalibrácii?

V prípade, že laboratórium na vašom prístroji zistí chybu, budeme vás okamžite kontaktovať a máte možnosť poslať prístroj do servisu, kde ho opraví a laboratórium potom vykoná kalibráciu. Dostanete zariadenie, ktoré môžete okamžite použiť. Jednoducho nám prineste prístroj, ktorý potrebujete kalibrovať a zvyšok nechajte na nás.

Zariadenie kalibračného laboratória

 • Kalibračné laboratórium musí byť vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú zabezpečovať vysokú úroveň kalibračných procesov pri kalibrácii meradiel, meracích techník a prístrojov.
 • Kalibrácia a správa metrológie je zabezpečená komplexným metrologickým softvérom MET / CAL v 8.1 firmy FLUKE, ktorý spĺňa podmienky normy ČSN EN 17025.
 • Vďaka úzkej spolupráci s firmou FLUKE sme vybavení primeranými kalibračnými a justičnými postupmi. Tieto procesy sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v Česku.

Kalibrácia elektrických veličín

 • Kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibrátora FLUKE 5500A, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ.
 • Na kalibráciu teploty a tlaku máme kalibrátor FLUKE 525A, sekundárny štandard Hart 5612B, teplotné pece Hart 9100S, Hart 9127@@ Hart 9009 a tlakovým modulom FPort P07.
 • Na kalibráciu revíznych prístrojov potom kalibrátorom FLUKE 5320A.

Všetky používané štandardy majú zabezpečenú trasovateľnosť na národné alebo medzinárodné normy.

Čo kalibrujeme?

Kalibrujeme celé portfólio meracích prístrojov a meracích techník zo všetkých oblastí priemyslu. Kalibrujeme aj testy zdravotníckej techniky, prístroje na vývoj a výskum, metrológiu a energetiku.

 • Jednoúčelové meradlá (el. veličiny, frekvencie)
 • Termokamery;
 • IR termokamery;
 • IR teplomery (podľa teplotného rozsahu);
 • analógové a digitálne voltmetre do 6,5 digitov;
 • Záznamníky elektrických veličín;
 • Analógové a digitálne multimetre;
 • Klieštikové ampérmetre;
 • Procesné kalibrátory;
 • Napäťové skúšobné prístroje;
 • Ohmmetre;
 • Revízne prístroje;
 • Testery ručného náradia;
 • Laboratorné zdroje;
 • Multifunkčné kalibrátory;
 • Multifunkčné testery s meraním izolácie;
 • Kombinované multifunkčné testery;
 • Merače izolácie;
 • Meradlá uzemnenia
 • Etalóny odporu a bočníky;
 • Testery elektrických strojov;
 • Kalibrátory prúdovej slučky;
 • Powermetre a analyzátor siete;
 • Prístroje na kontrolu medicínskej techniky;
 • Viackanálové datalógy

Čo naopak nekalibrujeme:

 • Glukometre;
 • Vlhomery;
 • Luxmetre;
 • Tlakomery;
 • Teplomery;
 • Osciloskopy;
 • Testery štruktúrovanej kabeláže;
 • Wattmetre fungujúce na princípe elektromera;
 • Dozimetre;
 • Dychové monitory;

 

 

 

Osvedčenie o akreditácii č. 436 / 2020. Akreditované kalibračné laboratórium č. 2332. Akreditácia podľa ČSN EN ISO / IEC 17025: 2018.

Akreditácia je platná do 23. 6. 2023.

 

Adresa kalibračného laboratória:

Blue panther s. r. o. - Metrology

Mezi Vodami 27

143 00, Praha 4 - Modřany

 

Vedúci laboratória:  Tomáš Kapal

Telefon: +420 241 434 356, přímá předvolba během hlášení 22.

Fax: + 420 241 773 251

E-mail: kalibrace@blue-panther.cz

 

Ak máte záujem o využitie služieb nášho kalibračného laboratória. Neváhajte nás kontaktovať niektorým z uvedených spôsobov alebo prostredníctvom formulára.

Kalibračný ceník

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Tomáš Kapal
Telefón: 241 434 356 klapka 22