Blue Panther na AMPERe 2023 | Nájdete nás v pavilóne P, v stánku 4.17
Aktuálne O nás birthday wishes for someone you just started dating

Blue Panther na AMPERe 2023 | Nájdete nás v pavilóne P, v stánku 4.17

Blue Panther na AMPERe 2023 | Nájdete nás v pavilóne P, v stánku 4.17

29. Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia.

Nájdete nás v pavilóne P, v stánku 4.17

Termíny akcie

Výstaviště Brno, pavilon ... (21. 3. - 23. 3. 2023)

AMPER 2023 - Opäť sme pri tom!

 

Nájdete nás v pavilóne P, v stánku 4.17

 

Prístroje na overovanie solárnych systémov


  Tester a analyzátor solárnych panelov Fluke SMFT-1000 pre tých, ktorí riešia kvalitné a spoľahlivé solárne sysrémy


je multifunkčný tester solárnych panelov a analyzátor prevádzkových vlastností s meraním priebehu I‑V.

Ide o prístroj „všetko v jednom“ spĺňajúci všetky požiadavky normy IEC 62446-1 pre testy kategórie 1 a kategórie 2.

 

Pre oblasť metrológie

 

Vysoko presný regulátor tlaku Mensor CPC8000


Jeho vynikajúci regulačný výkon je umožnený vďaka špeciálnej patentovanej technológii ventilov a špecifickému tlakovému senzoru ako meracej jednotke.

Vďaka tomu je regulátor tlaku Mensor CPC 8000 vhodný ako továrenský alebo pracovný štandard pre testovanie alebo kalibráciu akéhokoľvek typu tlakomeru.

Regulátor pracuje s rozsahom tlaku: -1...400 bar, pretlak a podtlak aj absolútny tlak. Stabilita riadenia tlaku je 0,002% FS a presnosť až 0,008% IS (IntelliScale)

Pre oblasť procesnej kalibrácie a overovania


Procesný tlakový kalibrátor Wika CPH7000


pre kalibráciu a kontrolu tlakomerov, tlakových prevodníkov, procesných prevodníkov i tlakových spínačov s rozsahom -1 až 25 barov so zabudovanou pumpou s generáciou tlaku -0,85...+25 bar.

Kalibračná pec Wika radu CTD9350


s rozsahom -35 až +165 °C s vnútornou referenciou 0,015 % a integrovaným meraním, odporov, termočlánkov a tiež prúdových signálov 4 ... 20 mA s priamym zobrazením v °C.

Prístroje na meranie pri údržbe motorov a pohonov


Budete si môcť „ohmatať“ štyri základné prístroje na overenie stavu pohonov a motorov.


Analyzátor motorových pohonov Fluke MDA 550


Analyzátor motorových pohonov Fluke MDA 550 šetrí čas, zbavuje zdĺhavého nastavovania zložitých meraní a zjednodušuje odstraňovanie závad.

Jednoducho vyberiete test a meranie s postupným pomocníkom ukáže, kde vykonať pripojenie na zmeranie napätia a prúdu.

Prednastavené profily merania tiež zaručia získanie všetkých potrebných dát pre všetky dôležité časti motorového pohonu – od vstupných a výstupných hodnôt, cez jednosmernú prípojnicu, až po samotný motor.

Vstup meniča, Napäťová a prúdová nevyváženosť, Rozšírené meranie harmonických, DC bus, Výstup meniča, Tvar vlny napätia na výstupe meniča dV/dt, Meranie na svorkách motora, Hriadeľové napätie motora

Analyzátor vibrácií Fluke 810


Skvelý nástroj pre techniky údržby, ktorí nemajú skúsenosti z oblasti vibrácií. Prináša dlhoročné skúsenosti a znalosti zabudované v prístroji a umožní tak ľahko a spoľahlivo vykonávať vibro-diagnostiku ložísk všetkým technikom iba jednoduchým zaškolením ovládania prístroja bez nutnosti hlbokých znalostí.

Analyzátor motorov Schleich MA2-R2


Prevádzkový tester elektromotorov Schleich Motoranalyzer2-R2 je prístroj na overovanie motorov pri údržbe "Všetko v jednom". Testuje:

odpor vinutia – meranie, izolačný odpor jednosmerným napätím až 6 000 V, polarizačný index PI alebo DAR, elektrickú pevnosť, rázovú vlnu, neutrálna zóna, indikácia smeru otáčania rotačného poľa na statore, test smeru otáčania motora, PE test, turn-to-turn test - lokalizácia medzi-závitových porúch pomocou indukčnej sondy, indukčnosť, kapacitu.

Termokamera Fluke TiS75 plus


Vhodná na prediktívnu údržbu, a to vďaka svojim pokročilým funkciám. Je vybavená funkciou na čítanie QR kódov a umožňuje natáčať plne rádiometrické video o dĺžke 5 minút. Vezmite svoj plán programu prediktívnej údržby (PM) a premeňte ho na skutočnosť. Ak chcete začať, potrebujete funkcie, ktoré uľahčujú nastavenie inšpekčných rutín (obchôdzok) vo vašej firme.

Funkcia asset taging: jedná sa o funkciu načítania QR kódu zo zariadenia a priradenie urobených snímok do príslušnej zložky. Vďaka tomu môžete ľahko porovnávať snímky a trend stavu diagnostikovaných zariadení v priebehu času. Ušetríte cca. 25% času na organizovanie a triedenie snímok do zložiek. Ušetrený čas môžete využiť na diagnostiku a analýzu snímky, odhaľovanie problémov a sledovanie trendu stavu zariadenia.

Prístroje na identifikáciu a kvantifikáciu úniku plynov a vákua


Ručná ultrazvuková kamera Fluke ii900


Akustická ultrazvuková kamera Fluke ii900 pre lokalizáciu zvukov a ultrazvukov (2-52kHz) vydávaných predmetmi na ktoré je kamera zameraná. Úniky v systémoch stlačeného vzduchu, rozvodov plynov a podtlakových systémoch negatívne ovplyvňujú tak prevádzkyschopnosť, ako aj konečný hospodársky výsledok výroby. Používanie kamery Fluke ii900 prinesie zásadné zrýchlenie lokalizácie únikov na rozvodoch plynov, mechanických aj elektrických problémov zariadenia. Kamera je vybavená funkciou Fluke LeakQ Rate Reporting Tool, ktorý po zadaní zadaním parametrov kompresora a ceny kWh energie vykoná výpočet veľkosti únik a jeho cenu v každom nájdenom mieste.

Pevne inštalovateľná ultrazvuková kamera VS 600 pro automatickou detekci úporuchových 

Pevná ultrazvuková kamera so 64 mikrofónmi v kombinácii s kamerou optickou a využitím výkonnej technológie SoundMap™ prevádza SV600 zvuky, ktoré počuje, do vizuálnej reprezentácie, takže môžete rýchlo lokalizovať a kvantifikovať problémové oblasti. SV600 komunikuje cez siete Ethernet s nainštalovaným 8-vodičovým konektorom M12 fieldbus alebo RJ45 a je napájaný cez Ethernet (POETo) Poskytuje vhľad do problémov s kvalitou produktov alebo bezpečnosťou, rovnako ako schopnosť rýchlo detekovať zmeny na kompresoroch, čerpadlách, potrubiach a ďalších. Okrem nepretržitého vzdialeného monitorovania je možné SV600 bezproblémovo integrovať do továrenských systémov a je možné nastaviť užívateľom definované alarmy, ktoré upozornia používateľa, pri zmene „zvukových podpisov“, a to aj v častiach zariadení, ktoré sú ťažko dostupné. Tým, že SV600 slúži ako systém včasného varovania, môžu zariadenia nepretržite monitorovať zariadenie za účelom optimalizácie výkonu. Pomocou radu týchto zvukových senzorov je možné SV600 namontovať v blízkosti akéhokoľvek zariadenia alebo systému, do akejkoľvek oblasti výrobnej linky a monitorovať tak najdôležitejšie časti zariadenia bez prerušenia.

 

Analyzátory pre vývoj elektro-motorových pohonov


  Teledyne Lecroy motor drive analyzer MDA 8000HD


MDA 8000HD založené na platforme 8kanálových osciloskopov s natívnym prevodom 12 bitov, rozšíriteľné o 16 digitálnych kanálov logického analyzátora.

Využitím funkcie OscilloSYNC je možné prepojiť dva prístroje MDA 8000HD a vytvoriť systém so 16 plne funkčnými analógovými kanálmi a 32 digitálnymi kanálmi logického analyzátora.

Analyzátor výkonu Newtons4th PPA3500


PPA3500 je vysoko presný 1 až 6-fázový analyzátor výkonu schopný podať spoľahlivú a presnú analýzu výkonu v rôznych aplikáciách.

Ako výsledok inovatívneho návrhu analógovej dosky je PPA3500 zapuzdrený v kompaktnom šasi veľkosti 2 jednotiek do racku.

PPA3500 je dostupný v konfigurácii 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 fáz s dvoma kanálmi pre snímanie otáčok a momentu.

Analyzátory frekvenčnej odozvy a parametrov súčiastok

Newtons4th PSM 1735


Má frekvenčný rozsahom 10µHz – 35MHz a poskytuje širokú škálu meracích funkcií Vďaka inovatívnemu dizajnu, ktorý zahŕňa ako priame digitálne analýzy, tak techniky heterodyningu, poskytuje PSM1735 širokú škálu meracích funkcií v širšom frekvenčnom rozsahu, než akýkoľvek iný dnes dostupný prístroj. Typické aplikácie pre tento produkt zahŕňajú spínaný režim spätnoväzbovej slučky napájacieho zdroja, test a návrh filtra, testovanie LVDT, analýzu frekvenčnej odozvy vinutých komponentov a mnoho ďalšieho.

 

Analyzátory kvality elektrickej energie pre tých, ktorí sa chcú starať o kvality a stability siete


V našom stánku si môžu obsiahnuť rad analyzátorov elektrickej siete niekoľkých výrobcov

Fluke 1775

Trojfázové analyzátory kvality elektrickej energie série Fluke 1770 zjednodušujú zaznamenávanie údajov o kvalite elektrickej energie, riešenie problémov a analýzu. 


Kyoritsu KEW6303

Wattmeter je určený na analýzu spotreby s komunikáciou Bluetooth, na vykonávanie energetických meraní.
Spolupracuje so zariadeniami pracujúcimi pod OS Android. Prístroj meria napätia, prúdy, činný, jalový a skutočný výkon.

 

a KEW 6315

Analyzátor kvality elektrickej energie Kyoritsu KEW 6315 je výkonný analyzátor pracujúci v triede "S"

a umožňujúci ako energetická merania, tak aj analýzu kvality siete.


Elspec G4430

Elspec G4430 BLACKBOX zachytí a uloží všetky priebehy jednotlivých sieťových cyklov až po dobu celeho roka s rozlíšením 1024 vzoriek na cyklus.

To eliminuje potrebu stráženia prahových hodnôt, triggerov alebo nastavenia parametrov pre prihlásenie. 

G4430 BLACKBOX počíta RMS, harmonické a všetky požadované hodnoty z priebehov. Celkový počet parametrov je prakticky neobmedzený. 

Elspec G4500

Elspec G4500 Blackbox je novou generáciou analyzátorov kvality elektrickej energie. 

Jeho jedinečnosť spočíva v technológii záznamu dát používanou výhradne spol. Elspec.

Prístroj vykonáva nepretržitý záznam všetkých meraných veličín s hustotou záznamu až 1024 vzoriek na jednu periódu sieťového napätia (50 Hz).

Elspec BB PURE

Elspec PureBB je ľahko použiteľný prístroj typu plug and play, ktorý nepretržite zaznamenáva všetky parametre kvality siete

bez predchádzajúceho nastavenia akýchkoľvek rozhodovacích hodnôt alebo konfigurácie nahrávania.

 

 

Kontaktujte nás

Jakub Sojka
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz