AMPÉR 2024 | Blue Panrher s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Blue Panther na AMPERu 2024

Blue Panther na AMPERu 2024

30 medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia.
Nájdete nás v pavilóne V, v stánku 6.13

Termíny akcie

Výstaviště Brno, pavilon V stánek 6.13 (19. 3. - 21. 3. 2024)

Ako každý rok, aj tento rok vás uvítame v našom stánku na výstave Amper 2024


Tento rok u nás nájdete niekoľko skvelých noviniek.

Pre oblasť metrológie

Regulátor tlaku Mensor CPC6050

určený pro využití v kalibračních laboratořích i ve výrobě díky svému rozsahu tlaků od -1 až 210 bar a přesnosti až 0,01 % IS-50.

 

Pre oblasť procesnej kalibrácie a overovania

Kalibrační pec Wika řady CTD9350

s rozsahem -35 až +165 °C s vnitřní referencí 0,015 %  a integrovaným měřením, odporů, termočlánků a také proudových signálů 4 ... 20 mA s přímým zobrazením ve °C.

 

Prístroje na meranie pri údržbe motorov a pohonov

Budete si môcť „ohmatať“ štyri základné prístroje na overenie stavu pohonov a motorov.

Analyzátor motorových pohonov Fluke MDA 550

Analyzátor motorových pohonov Fluke MDA 550 šetrí čas, zbavuje zdĺhavého nastavovania zložitých meraní a zjednodušuje odstraňovanie závad.

Jednoducho vyberiete test a meranie s postupným pomocníkom ukáže, kde vykonať pripojenie na zmeranie napätia a prúdu.

Prednastavené profily merania tiež zaručia získanie všetkých potrebných dát pre všetky dôležité časti motorového pohonu

– od vstupných a výstupných hodnôt, cez jednosmernú prípojnicu, až po samotný motor.

Vstup meniča, Napäťová a prúdová nevyváženosť, Rozšírené meranie harmonických, DC bus,

Výstup meniča, Tvar vlny napätia na výstupe meniča dV/dt,

Meranie na svorkách motora, Hriadeľové napätie motora

 

Analyzátor vibrácií Fluke 810


Skvelý nástroj pre techniky údržby, ktorí nemajú skúsenosti z oblasti vibrácií.

Prináša dlhoročné skúsenosti a znalosti zabudované v prístroji a umožní tak ľahko

a spoľahlivo vykonávať vibro-diagnostiku ložísk všetkým technikom iba jednoduchým zaškolením ovládania prístroja bez nutnosti hlbokých znalostí.

 

Analyzátor motorov Schleich MA2-R2


Prevádzkový tester elektromotorov Schleich Motoranalyzer2-R2 je prístroj na overovanie motorov pri údržbe "Všetko v jednom".

Testuje:

odpor vinutia – meranie, izolačný odpor jednosmerným napätím až 6 000 V, polarizačný index PI alebo DAR,

elektrickú pevnosť, rázovú vlnu, neutrálna zóna, indikácia smeru otáčania rotačného poľa na statore,

test smeru otáčania motora, PE test, turn-to-turn test

Lokalizácia medzi-závitových porúch pomocou indukčnej sondy,

Indukčnosť a kapacitu.

Termokamera Fluke Ti300+ ve spolupráci s klešťovým multimetrem Fluke 375 a programem CONNECT

Pro kontrolu rozvaděčů a dalších elektrických zařízení je zásadní kontrola při zatížení.

Kamery Fluke "umí" komunikovat s dalšími přístroji Fluke a tak na termosnímku může být zachycen i proud protékající měřeným místem.

Prístroje na identifikáciu čiastočných výbojov, úniku plynov a vákua, a detekciu mechanických problémov

 

Ručná ultrazvuková kamera Fluke ii910


Mnoho užívateľov už pozná predchádzajúci model Fluke ii900, ktorého hlavnou schopnosťou bola detekcia úniky plynov, predovšetkým tlakového vzduch funkciou LeakQ™.

Dnes aj táto kamera je vybavená ďalšími funkciami na zlepšenie využitia, predovšetkým vie spočítať cenu uniknutého média v danom mieste a ekvivalent CO2.

To ju robí veľmi vhodným nástrojom na preukazovanie ESG.

V našom stánku si tento rok môžete vyskúšať ultrazvukovú kameru Fluke ii910 s poslednou verziou firmware, ktorý výrazne rozširuje jej schopnosti.

Okrem funkcií zhodných s ii900 má ii910 rozšírené frekvenčné pásmo na 100kHz, čo teraz umožní využiť funkciu PDQ Mode™ na detekciu,

lokalizácii a vyhodnoteniu čiastočných výbojov v rozvodných sieťach, transformátoroch a ďalších elektrických zariadeniach a predchádzať tak poruchám a stratám.

Výrazne je aj uľahčená detekcia čiastočných výbojov pri vývoji elektrických motorov.

Ďalšou novou funkciou ii910 je funkcia MecQ™.

Tá rozširuje využitie ii910 o diagnostiku mechanických porúch.

Kamera umožní detekovať opotrebenie ložísk, chybné ozubené kolesá a ďalšie mechanické problémy v priemyselných strojoch a zariadeniach.

 

 

Pevne inštalovateľná ultrazvuková kamera VS 600


Pevná ultrazvuková kamera s 64 mikrofónmi v kombinácii s kamerou optickou a využitím výkonnej technológie SoundMap™ prevádza SV600 zvuky,

ktoré počujú, do vizuálnej reprezentácie, takže môžete rýchlo lokalizovať a kvantifikovať problémové oblasti.

SV600 komunikuje cez siete Ethernet s nainštalovaným 8-vodičovým konektorom M12 fieldbus alebo RJ45 a je napájaný cez Ethernet (POETo)

Poskytuje vhľad do problémov s kvalitou produktov alebo bezpečnosťou, rovnako ako schopnosť rýchlo detekovať zmeny na kompresoroch,

čerpadlách, potrubiach a ďalších.

Okrem nepretržitého vzdialeného monitorovania je možné SV600 bezproblémovo integrovať do továrenských systémov

a je možné nastaviť užívateľom definované alarmy, ktoré upozornia užívateľa, pri zmene „zvukových podpisov“,

a to aj v častiach zariadení, ktoré sú ťažko dostupné.

Tým, že SV600 slúži ako systém včasného varovania, môžu zariadenia nepretržite monitorovať zariadenia za účelom optimalizácie výkonu.

Pomocou radu týchto zvukových senzorov je možné SV600 namontovať v blízkosti akéhokoľvek zariadenia alebo systému,

do akejkoľvek oblasti výrobnej linky a monitorovať tak najdôležitejšie časti zariadenia bez prerušenia.

Prístroje na overovanie solárnych systémov

 Tester a analyzátor solárnych panelov Fluke SMFT-1000

  pre tých, ktorí riešia kvalitné a spoľahlivé solárne sysrémy

je multifunkčný tester solárnych panelov a analyzátor prevádzkových vlastností s meraním priebehu I‑V.

Ide o prístroj „všetko v jednom“ spĺňajúci všetky požiadavky normy IEC 62446-1 pre testy kategórie 1 a kategórie 2.

Analyzátory pre vývoj elektro-motorových pohonov

 

Teledyne Lecroy motor drive analyzer MDA8208HD


MDA 8000HD založené na platforme 8kanálových osciloskopov s natívnym prevodom 12 bitov, rozšíriteľné o 16 digitálnych kanálov logického analyzátora.

Využitím funkcie OscilloSYNC je možné prepojiť dva prístroje MDA8000HD

a vytvoriť systém so 16 plne funkčnými analógovými kanálmi a 32 digitálnymi kanálmi logického analyzátora.

 

Analyzátor výkonu Newtons4th PPA3500


PPA3500 je vysoko presný 1 až 6-fázový analyzátor výkonu schopný podať spoľahlivú

a presnú analýzu výkonu v rôznych aplikáciách.

Ako výsledok inovatívneho návrhu analógovej dosky je PPA3500 zapuzdrený v kompaktnom šasi veľkosti 2 jednotiek do racku.

PPA3500 je dostupný v konfigurácii 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 fáz s dvoma kanálmi pre snímanie otáčok a momentu.

Analyzátory frekvenčnej odozvy a parametrov súčiastok

Newtons4th PSM 1735

Má frekvenčný rozsahom 10µHz – 35MHz a poskytuje širokú škálu meracích funkcií.

Vďaka inovatívnemu dizajnu, ktorý zahŕňa ako priame digitálne analýzy, tak techniky heterodyningu,

poskytuje PSM1735 širokú škálu meracích funkcií v širšom frekvenčnom rozsahu, než akýkoľvek iný dnes dostupný prístroj.

Typické aplikácie pre tento produkt zahŕňajú spínaný režim spätnoväzobnej slučky napájacieho zdroja, test a návrh filtra,

testovanie LVDT, analýzu frekvenčnej odozvy vinutých komponentov a mnoho ďalšieho.

Analyzátory kvality elektrickej energie pre tých, ktorí sa chcú starať o kvality a stability siete

V našom stánku si môžu obsiahnuť rad analyzátorov elektrickej siete niekoľkých výrobcov

Fluke 1738 a Fluke 1775


Kyoritsu KEW6303 a KEW 6315


Elspec G4430, Elspec G4500 a Elspec BB PURE

 

 

 

Kontaktujte nás

Anna Vašková
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz