Audity a meranie elektrickej siete - Blue-Panther.sk
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Znalosť stavu výrobných zariadení, stavu kvality elektrickej energie napájajúce zariadenie i znalosť energetického systému môže priniesť nemalé úspory v spotrebe zníženia rizika poruchy a výpadku výroby.

Pomáhame zákazníkom prostredníctvom našich auditov, nájsť skutočné príčiny problémov na výrobnú technológiu aj technológiu infraštruktúry závodu.


Auditom energetického systému overujeme využitie transformátorov, zisťujeme skutočnú kvalitu elekrickej energie a jej vplyv na prevádzku strojov a zariadení.

Navrhujeme stabilizačné systémy napätia a filtráciu harmonických.

Overujeme stav elektrických pohonov - motorov, meničov aj rozbehových systémov elektrických strojov, preťažené elektroinštalácie a rad ďalších.

Na základe meraní a Auditov spoločne so zákazníkmi navrhojeme nápravné opatrenia.

Zakladáme si na precíznosti vykonania auditu a podrobnom vysvetlení nájdených príčin zákazníkovi.

Vďaka našim skúsenostiam sme boli ocenení.

V roku 2014 sa náš produkt - Hĺbkový audit kvality elektrickej siete sa stal produktom roka, vyhláseným odborným časopisom Riadenie a údržba priemyselného podniku.

Hloubkový audit kvality elektrické energie ru_produkt_roku_2014

Filter podľa výrobcu