Kontrola kvality ovzdušia v priemyselných čistých priestoroch

Približne pred storočím boli vybudované prvé čisté priestory a to v nemocniciach na operačných sálach a infekčných oddeleniach. Tieto čisté priestory mali ochrániť pacienta pred infekciou.

Ing. Tomáš Kmoch

Blue panther instruments, s.r.o.

Minulosť

Približne pred storočím boli vybudované prvé čisté priestory a to v nemocniciach na operačných sálach a infekčných oddeleniach. Tieto čisté priestory mali ochrániť pacienta pred infekciou. Približne pred polstoročím sa čisté priestory rozšírili aj do priemyselného prostredia (v USA). Dôvodom boli stále sa zvyšujúce požiadavky na čistotu prostredia pri výrobe špeciálnych komponentov lietadiel.

Súčasnosť

V posledných desiatich rokoch výstavba takýchto priestorov prudko vzorstla a v dnešnej dobe sú pre niektoré výrobné technológie úplne nevyhnutné. Čistota pracovných priestorov ide ruka v ruke so zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu výrobkov. V týchto špecifických priestoroch sa samozrejme musí kvalita ovzdušia testovať. Pri takýchto kontrolách sa posudzuje čistota vzduchových filtrov (HEPA, ULPA), tlakové rozdiely medzi jednotlivými prostrediami a hlavne počet a veľkosť častíc nečistôt v priestore. Na základe počítania častíc dôjde k overeniu, ža daný priestor spĺňa požiadavky na požadovanú triedu čistoty.

Normy a definície

Čisté priestory a ich rozdelenie je definované v norme STN EN ISO 14 644 (čisté priestory a príslušné riadené prostredie). V tejto norme je uvedená tiež definícia čistých priestorov "Čistý priestor je definovaný priestor, v ktorom je koncentrácia častíc vo vznose regulovaná, aby bola splnená špecifikovaná trieda čistoty pre častice vo vznose". Povolená veľkosť a maximálny počet častíc sú uvedené v jednotlivých triedach čistoty, ktoré sú uvedené v prvej časti normy (pozri. Tabuľka 1).

V roku 2019 bola norma STN EN ISO 14 644-1 upravená a z tabuľky vyššie boli vypustené niektoré limity na počty častíc, ktoré sú v tabuľke skrátené červenou farbou.

Čisté priestory v priemysle

Čisté priestory sa okrem nemocníc a výskumu využívajú pri výrobe elektroniky (mikroprocesory, televízne obrazovky), pri výrobe mikromechanismů, v automobilovom priemysle, vo farmaceutickom priemysle, v potravinárskom priemysle atď.

Meranie tlakového spádu

Tlakový rozdiel sa meria medzi čistými priestormi iných tried a tiež medzi čistým priestorom a okolitým prostredím. Vzduch prúdi v smere tlakového spádu (z oblasti s vyšším tlakom do oblasti s nižším tlakom) a preto by mal byť tlak vo vyššej triede čistého prostredia vyššia ako v okolitom čistom priestore nižšej triedy, respektíve vyšší ako v okolitom "bežnom" priestoru. Toto zabezpečuje, že čistý priestor nemôže byť kontaminovaný okolím. Tlakový rozdiel medzi čistým priestorom a bežným Protor by mal byť 15 Pa a medzi rôznymi triedami čistých priestorov 10 Pa.

Prístroj, ktorý je vhodný pre takéto merania je napr. Mikromanometre KIMO MP 110 (viď. Obrázok 1). Prístroj má dva vstupy, do ktorých sa privedie vzduch o vyššom a o nižšom tlaku a pomocou membrány je meraný tlakový rozdiel.

Meranie častíc nečistôt vo vzduchu

Toto je najdôležitejšia časť kontroly čistých priestorov. Pri tomto meraní je overené, že koncentrácia častíc neprekračuje limity, ktoré sú stanovené v norme STN EN ISO 14 644.

Pre tieto merania sa najčastejšie používajú laserové počítadlá, ktoré dokážu stanoviť počet a veľkosť jednotlivých čiastočiek. Tieto prístroje merajú počet a veľkosť častíc na základe odrazovej žiarenie od častíc. Rozptýlené svetlo je fokusovanej do objektívu a prevedené na el. impulz (viď. obrázok 2). Amplitúda impulzov udáva veľkosť častíc a počet impulzov počet častíc.

 

Na posúdenie čistého priestoru je potreba merania vykonať na niekoľkých miestach priestoru (v závislosti na veľkosti a triede čistoty priestoru).

Prístroje na meranie počtu častíc

Prístroje sa rozdeľujú na ručné, prenosné a stacionárne.

a) Ručné: jedná sa spravidla o prístroje s nízkou hmotnosťou. Prístroje majú buď tri alebo šesť kanálov a niektoré z nich meria a zaznamenávajú aj teplotu a vlhkosť vzduchu ako napr. Prístroj Particle Plus 8306 (viď. Obrázok 3). Prístroje sú dodávané s PC softwarom pre vyhodnotenie merania na PC. Tieto ručné prístroje sa používajú na certifikácia čistých priestorov podľa ISO, overovanie kvality filtrov, hľadanie zdroje znečistenia.

b) Prenosné: tieto prístroje nie sú už tak manipulovateľné ako ručný, ale ponúkajú rýchle vzorkovanie (prietok 100l / min). Pevné čítača sa používajú na certifikácia čistých priestorov podľa ISO, overovanie kvality filtrov, hľadanie zdroje znečistenia.

c) Stacionárne: tieto prístroje sa používajú pre nepretržité monitorovanie. Možno u nich regulovať prietok vzduchu. Tieto počítadlá sa hodí pre integráciu do väčších systémov. Príkladom je prístroj Particle Plus 5301P.

Kritériá výberu čítača

Dôležitým kritériom je, aké triedy čistých priestorov chcete overovať a z tohto plynúce monitorované veľkosť častíc. Pre dlhodobé monitorovanie sú vhodné stacionárne prístroje. Tie slúžia na kontrolu možného znečistenia pri bežnej prevádzke. Pre vlastné testovanie čistých priestorov sú vhodné ručné či prenosné prístroje, ktoré okamžite vyhodnotí, či priestor spĺňa limity podľa jeho triedy.

Spoločnosť Blue Panther s.r.o., ktorá je zástupcom firiem KIMO a Particle plus pre Českú a Slovenskú republiku, Vám s výberom vhodných prístrojov rada pomôže.

  

                   obrázok 1 KIMO MP 110                                          Obrázok 3. Particle Plus 8306                            Obrázok 4. Particle Plus 5301P

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Kontaktujte nás