Meracie ústredne

Meracie ústredne a dataloggery na záznam napätia, prúdu, teploty, vlhkosti, tlaku a frekvencie vo vývojových a skúšobných laboratóriách.