Nový třífázový analyzátor kvality sítě Fluke 430
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Nový třífázový analyzátor kvality sítě Fluke 430

S rozvojem nových a přesnějších technologií a výrobních celků se začíná ukazovat,
že někdy až přetechnizované a elektronikou „nabité“ technologie kladou vysoké
nároky také na kvalitu přiváděné elektrické energie pro pohon vlastních zařízení.
V těchto případech je nezbytné znát, co se vlastně na síti děje, a to nejen dlouhodobě, ale i v určitém okamžiku. Již nestačí pouze měřit napětí, proud, kmitočet a účiník. Často se také stává, že moderní technologie
samy kvalitu dodávané energie výrazně zhoršují.

Autor: Miroslav Nedorost

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2004 číslo: 12 strana: 26

Verze v PDF: Nový třífázový analyzátor kvality sítě Fluke 430

Elektronická verze: https://www.odbornecasopisy.cz