Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení.

Termíny akcie

Praha, Blue Panther s.r.o. (21. 11. 2018)

Odborné školení Základy termovizního měření 

Děkujeme všem zájemcům o toto školení. Registrace je uzavřena. Školení je plně obsazeno. 

Podoba školení:

Odborné školení kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady. V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady. Součástí odborného školení je praktické cvičení s termokamerou a vyhodnocovacím softwarem.

Cíl školení:

Cílem tohoto odborného školení je, aby účastník porozuměl teorii a úskalí termografického měření a bezkontaktního měření teploty. Účastník se seznámí s principem termografické kamery, naučí se s ní pracovat a porozumí termografickému snímku.

Po absolvování semináře by měl účastník porozumět teorii a úskalí termografického měření a bezkontaktního měření teploty, měl by se seznámit s principem termografické kamery, naučit se s ní pracovat a porozumět termografickému snímku.

Naučit účastníka pracovat s termografickou kamerou, předat mu základní teoretické informace o principu a pravidlech termografickáho měření.

Výsledek školení:

Účastník bude schopen samostatně pracovat s termokamerou, bude schopen se vyvarovat chyb při pořizování termografických snímků, dokáže zpracovat tyto snímky pomocí softwaru na počítači, dokáže je vyhodnotit a učinit vyplývající závěry.

Ukončení školení:

Školení je ukončeno testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník se seznámí s teorií bezkontaktního měření teploty a způsoby šíření tepla. Pozná nejdůležitější parametry ovlivňující bezkontaktní měření teploty a termovizní měření, např. emisivita a pod. Dále pochopí princip bezkontaktního teploměru a termokamery, naučí se s ní pracovat, pochopí princip termografického snímku.

 

Školení je určeno pro:

Techniky elektroúdržby, údržby a správy budov, stavební techniky.

 

Místo konání:
Sídlo společnosti Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, Praha 4 - 5.patro
Jak k nám autem - z Jižní spojky exit Braník, Modřany
Jak k nám MHD - tramvaj 3, 17, 21 do zastávky Belárie.

Automobil je možné zaparkovat bez problémů v okolí. 

 

Datum konání školení:

STŘEDA 21.11. 2018 od 9-14 hodin

Registrace účastníků probíhá od 8:30 hodin. Začínáme v 9:00 hodin. Těšíme se na Vás!

 

Přednášející:
Ing. Jaroslav Smetana - ředitel společnosti Blue Panther s.r.o.

 

Cena odborného školení:

8 000 Kč bez DPH.

 

Počet účastníků je omezen, proto, pokud máte o odborné školení zájem, přihlašte se již dnes vyplněním formuláře. 

Pro účastníky školení bude připraveno pohoštění.