Anemometre - meranie prúdenia vzduchu | Blue Panther s.r.o.
Aktuálne O nás https://www.blue-panther.sk/spruch-online-dating/

Prístroje na meranie prúdenia vzduchu - Anemometre

Anemometre sú prístroje, ktoré sa používajú na meranie rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu (všeobecne plynov).

Anemometre pracujú na rôznych princípoch, a to napríklad ide o termo-anemometre (sondy s žhaveným drôtikom), lopatkové anemometre a Prandtlové sondy a Pitove trubice


Meranie prúdenia vzduchu v klimatizačných a vetracích systémoch sa vykonáva v rôznych častiach klimatizácie.

Meranie prúdenia vzduchu v klimatizačnom systéme je dôležité pre správnu funkciu systému.

Pokiaľ totiž nie je prúdenie vzduchu dostatočné, nedostane sa do miestnosti dostatok čerstvého vzduchu a môžu sa v nej hromadiť škodlivé látky.