Aktuálne O nás Kontakt

Servis meracej techniky

Spoločnosť Blue Panther je zmluvným autorizovaným servisným strediskom. Už od roku 1993.

Medzi značky meracej techniky, ktoré opravujeme autorizovane patria: Fluke (pre Česko a Slovensko), Kyortisu (pre Európu)

Dalej opravujeme značky:

Fluke Calibration, Fluke Biomedical, Chavin Arnoux, Teledyne LeCroy, GWinstek, Schleich, Toellner, Finer, Metrix, BEHA - Amprobe a mnohých ďalších.

Prečo využiť naše služby?

 • Naša spoločnosť vykonáva opravy a servis meracích prístrojov už od roku 1993.
 • Opravujeme, ako prístroje výrobcov, ktoré naša spoločnosť zastupuje, tak po dohode aj výrobcov ostatných.
 • Kvalita nami poskytovaných opráv je garantovaná certifikátom kvality ISO 9001: 2015.
 • Naše servisné laboratórium dosahuje vysoký percenta úspešnosti opráv.
 • Na základe našich skúseností a sortimentu dodávaných prístrojov sme schopní odporučiť aj nové meracie prístroje vhodné pre vašu potrebu.

Dôležitým argumentom, prečo si vybrať našu spoločnosť, je vysoká úspešnosť opravených meracích prístrojov a doslova tisíce spokojných zákazníkov. Servisní technici prechádza pravidelným školením na novú meraciu techniku. Vďaka priamemu zastupovanie výrobcov meracích prístrojov má náš servis prístup aj k špeciálnym súčiastkam aj väzbu na servisy zastupovaných výrobcov.

Kalibračné stredisko s akreditáciou

Veľkou výhodou pre zákazníka servisu je aj to, že naša spoločnosť prevádzkuje akreditované kalibračné laboratórium Blue Panther Calibration, pod číslom 2332 u ČIA. To znamená, že ak zákazník požaduje po oprave vykonať kalibráciu, je to pre zákazníka jednoduché a časovo a finančne výhodné. Na druhú stranu, ak je pri kalibrácii zistené, že merací prístroj je mimo toleranciu alebo pokazený, môže byť so súhlasom zákazníka tiež opravený.

Čo keď sa oprava nepodarí?

Aj napriek vysoké percento úspešnosti opráv, môžu nastať prípady, keď je merací prístroj neopraviteľný, a to napríklad vďaka jeho vek či neexistencii náhradných dielov. V takém prípade, sme schopní navrhnúť nový merací prístroj za špeciálnu cenu, spĺňajúci požiadavky zákazníka, jelikož zastupujeme několik významných výrobcov meracej techniky z celého sveta.

Ako to prebieha?

 1. Odovzdanie prístroja do servisu. Spoločne s prístrojom musí byť dodaná objednávka opravy, krátky popis závady a kontakt na oprávnenú osobu s ktorou mame o oprave konať. V prípade, že niektorý z uvedených povinných údajov nie je k dodanému prístroju doložený, môže dôjsť k predĺženiu času opravy.
 2. Zistenie závady a overenie predbežnej ceny opravy. Pre zistenie závady je kalkulovaná predbežná cena opravy a pripravená cenová ponuka, ktorú musí zákazník odsúhlasiť, aby sa začalo oprava. V prípade zložitých prístrojov sa môže stať, že po vykonaní plánovanej opravy sa ukáže zreteľná závada a cena sa navýši, v tomto prípade je o tom klient bezodkladne informovaný a zaslaná aktualizovaná cenová ponuka.
 3. Dokončenie opravy a odovzdanie zákazníkovi. Zákazník je v tomto okamihu informovaný o dokončení opravy a dohodneme sa o odovzdanie prístroja, či už osobne alebo cez vybraného dopravcu.

Čo u nás neopravíme?

V niektorých prípadoch, je nutné prístroj odoslať na opravy priamo do servisu výrobcu. Ide najmä o prípady, keď zásah vyžaduje priamo výrobcu (o čom vás vopred informujeme) alebo oprava nie je u nás možno z dôvodu embarga technológie. To sa týka v súčasnosti predovšetkým opráv termokamier Fluke a vybraných osciloskopov Teledyne LeCroy. Aj v tomto prípade Vás o tejto skutočnosti ihneď informujeme. Pred zaslaním prístroja k nám do servisu vám odporúčame nás kontaktovať, či už na nižšie zmienené kontaktné údaje alebo cez formulár.

Zoznam prístrojov, ktoré opravujeme - priemysel:

 • Testery el. motorov
 • Testery bezpečnosti
 • Analyzátory batérií a akumulátorov
 • Analyzátory fotovoltických systémov
 • Analyzátory kvality siete
 • Analyzátory vibrácií
 • Počítadlá tuhých znečisťujúcich látok
 • Detektory a analyzátory plynov
 • Indikátory napätia a fázové indikátory
 • Klešťové multimetre a ampérmetre
 • Luxometre
 • Merače intenzity poľa
 • Merače izolačného odporu
 • Pozemné meradlá odporu a uzemnenia
 • Monitory spotreby a wattmetre
 • Multimetre
 • Osobné dozimetre
 • Otáčkomery a tachometre
 • Prieskumné dozimetre
 • Priemyselné endoskopy, boroskopy a videoskopy
 • Revízne prístroje 
 • Batériové ručné osciloskopy
 • Teplomer
 • Termokamera
 • Testy dátových sietí
 • Testy postupnosti fáz
 • Tlakomery a manometre
 • Traktory a vyhľadávače káblov
 • Vlhkomer
 • Výškomery a diaľkomery
 • Záznamníky – dataloggery
 • Skúšačky napätia
 • Zvukomery a zvukomery
 • Ultrazvukové detektory a kamery
 • Prenosné miliometre a mikrometre

Zoznam prístrojov, ktoré opravujeme - vývoj a výskum:

 • Osciloskopy 
 • Spektrálne analyzátory
 • Stolné multimetre
 • Meracie centrá
 • Zdroje jednosmerného a striedavého prúdu
 • Funkčné a arbitrážne generátory
 • Analyzátory impendácie a RLC
 • Elektrické zaťaženie
 • Mikroskopy
 • Analyzátory výkonu a kvality energie
 • Priemyselné izolačné testy
 • Stolové testy spojitosti
 • Logické analyzátory
 • Testery svietidlá
 • TDR a S-analyzátory
 • Analyzátory frekvenčnej odozvy

Zoznam prístrojov, ktoré opravujeme - zdravotnícka technika:

 • Analyzátory elektrickej bezpečnosti
 • Analyzátory defibrilátorov
 • testery elektrochirurgickych prístrojov
 • Analyzátory inkubátorov
 • Analyzátory infúznych prístrojov
 • Simulátory pacienta
 • Neinvazívne simulátory krvného tlaku
 • Testy pulzných oxymetrov
 • Analyzátory prietoku plynov
 • Kyslíkové analyzátory
 • Ultrazvukové wattmetre
 • Batériové osciloskopy na lekárske účely
  Fototerapeutické rádiometre

Zoznam prístrojov, ktoré opravujeme - metrológia:

 • Kalibrátory elektrických veličín
 • Odporné štandardy a desaťročia
 • Kalibrátory energie a výkonu
 • Referenčné multimetre
 • Procesné kalibrátory
 • Kalibrátory vlhkosti
 • Kalibrátory tlaku

Zoznam prístrojov, ktoré opravujeme - priemyselná energia:

 • Stabilizačný systém napätia
 • Energetické analyzátory a analyzátory kvality siete
 • Meradlá spotreby

 

 

 

Blue Panther s.r.o. - Servis

Mezi Vodami 27
143 00 Praha 4 - Modřany

Vedúcí: Petr Plíva
Telefón: +420 241 434 356 klapka 16
E-mail: servis@blue-panther.cz

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Filter podľa výrobcu