Servis meracej techniky | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Servis meracej techniky

Spoločnosť Blue Panther je zmluvným autorizovaným servisným strediskom.

Vykonávame záručné i pozáručné opravy prístrojov zastupovaných a dodávaných značiek.


Sme autorizovaný servis pre značky Fluke (pre Česko a Slovensko) a Kyoritsu (pre Európu)

Ďalej opravujeme s napojením na výrobcu značky:


Fluke Calibration, Fluke Biomedical, Chavin Arnoux, Teledyne LeCroy, Elspec, GWinstek, Schleich, Toellner, Finero, Metrix, BEHA – Amprobe.

Prečo využiť naše služby?

  • Naša spoločnosť vykonáva opravy a servis meracích prístrojov už od roku 1993.
  • Opravujeme, ako prístroje výrobcov, ktoré naša spoločnosť zastupuje, tak po dohode aj výrobcov ostatných.
  • Kvalita nami poskytovaných opráv je garantovaná certifikátom kvality ISO 9001: 2015.
  • Naše servisné laboratórium dosahuje vysoký percenta úspešnosti opráv.
  • Na základe našich skúseností a sortimentu dodávaných prístrojov sme schopní odporučiť aj nové meracie prístroje vhodné pre vašu potrebu.

Dôležitým argumentom, prečo si vybrať našu spoločnosť, je vysoká úspešnosť opravených meracích prístrojov a doslova tisíce spokojných zákazníkov. Servisní technici prechádza pravidelným školením na novú meraciu techniku. Vďaka priamemu zastupovanie výrobcov meracích prístrojov má náš servis prístup aj k špeciálnym súčiastkam aj väzbu na servisy zastupovaných výrobcov.

 

 

Kalibračné stredisko

Veľkou výhodou pre zákazníka servisu je aj to, že naša spoločnosť prevádzkuje akreditované kalibračné laboratórium Blue Panther Calibration, pod číslom 2332 pri ČIA.

To znamená, že pokiaľ zákazník požaduje po oprave vykonať kalibráciu, je to pre zákazníka ľahké a časovo aj finančne výhodné.

Na druhej strane, pokiaľ je pri kalibrácii zistené, že merací prístroj je mimo tolerancie alebo pokazený, môže byť so súhlasom zákazníka tiež opravený.

Čo ak sa oprava nepodarí?

Aj napriek vysokému percentuálnosti úspešnosti opráv, môžu nastať prípady, kedy je merací prístroj neopraviteľný,

napríklad vďaka jeho veku, či neexistencii náhradných dielov.

V takých prípadoch, sme schopní navrhnúť nový merací prístroj za špeciálnu cenu, spĺňajúcu požiadavky zákazníka, pretože zastupujeme významných výrobcov meracej techniky z celého sveta.

U P O Z O R N E N I E


Od 1.9.2022 prechádza servis meracej techniky na systém RMA.


Ako to prebieha?


1. Odovzdanie prístroja do servisu.

Prístroje sú prijímané do servisu iba s dokumentom RMA.

Dokument RMA vám bude zaslaný e-mailom na základe vyplneného formulára ( nižšie ) "Otázka na ďalšie podrobnosti" s Poznámkou - Zaslanie RMA.

S týmto vyplneným a schváleným dokumentom, potom je možné prístroj zaslať poštou alebo osobne odovzdať na adrese prevádzky.

2. Zistenie závady a overenie predbežnej ceny opravy.

Pre zistenie závady je kalkulovaná predbežná cena opravy a pripravená cenová ponuka, ktorú musí zákazník odsúhlasiť, aby začala oprava.

V prípade zložitých prístrojov sa môže stať, že po vykonaní plánovanej opravy sa ukáže zreteľná závada a cena sa navýši. V tomto prípade je o tom klient bezodkladne informovaný a zaslaná aktualizovaná cenová ponuka.

3. Dokončenie opravy a odovzdanie zákazníkovi.

Zákazník je v tomto okamihu informovaný o dokončení opravy a dohodneme sa na odovzdaní prístroja, či už osobne alebo cez vybraného dopravcu.

Čo u nás neopravíme?
V niektorých prípadoch, je nutné prístroj odoslať na opravy priamo do servisu výrobcu.

Ide najmä o prípady, keď zásah vyžaduje priamo výrobcu (o čom vás vopred informujeme) alebo oprava nie je u nás možná z dôvodu embarga technológie.

To sa týka v súčasnej dobe predovšetkým opráv termokamier Fluke a vybraných osciloskopov Teledyne LeCroy a kalibračných zariadení Fluke Calibration.

Aj v tomto prípade vás o tejto skutočnosti ihneď informujeme.

Blue Panther s.r.o. - Servis

Mezi Vodami 27
143 00 Praha 4 - Modřany

Telefón: +420 241 434 356 klapka 16
E-mail: servis@blue-panther.cz

Na nižšie uvedenom formulári zadajte dáta o vás a prístroji, ktorý požadujete opraviť.

e-majlom vám bude zaslaný dokument RMA na základe takto vyplneného formulára

  "Otázka na ďalšie podrobnosti". V poznámce uvěďte - Zaslanie RMA.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Filter podľa výrobcu