Termovízne meranie v údržbe - aplikácie

Termovízne meranie v údržbe - aplikácie

Rozsah aplikácií termovízneho merania pokrýva nielen elektroúdržbu, ale aj údržbu mechanických komponentov, údržbu budov a podobne. Tu je možné uskutočňovať v niekoľkých základných rovinách.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Řízení & údržba ročník: 2009 číslo: březen strana: 10

Verze v PDF: Termovizní měření v údržbě - aplikace