Encoder Analyzer Schleich
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Tester na kontrolu enkóderov elektrických motorov

EncoderAnalyzer Schleich - tester na kontrolu enkodérov elektrických motorov.


Moderné motory sú často vybavené rotačnými kodérmi na zaistenie správnej polohy. Na trhu je nepreberná škála kodérov, čo veľmi komplikuje ich kontrolu. To prináša predovšetkým veľké komplikácie najmä pri opravách, ale aj pri výrobe alebo vývoji elektropohonov. Komplexná kontrola veľkého spektra motorov s kodérmi nie je teda možná bez špeciálnej meracej techniky.

EncoderAnalyzer Schleich ponúka cenné služby tým, že zjednodušuje kontrolu stavu a nastavenia čidla, pretože dodáva napätie snímaču a meria všetky jeho signály a potom ich automaticky vyhodnotí. Výsledok testu je potom jednoducho označený ako jasné ÁNO (GO) alebo jasné NIE (NOGO).

EncoderAnalyzer2

Analýza snímača bez špeciálneho tréningu


• Automatická kontrola všetkých signálov snímača

• Kontrola všetkých signálnych impulzov na otáčku

• Určenie počtu impulzov na otáčku

• Kontrola všetkých 90° fázových zmien medzi signálmi na každú otáčku

• Automatická kontrola všetkých napäťových signálov na otáčku

• Skúška chyby uhla na otáčku

• Zistenie rotácie a rýchlosti otáčania kodéra

• vyhodnotenie troch komutátorových signálov

• Uhlové nastavenie otočných kodérov

• Meranie EMF vo všetkých troch fázach motora pre nastavenie resolverov, enkodérov alebo Hallových prvkov

• Meranie spätného EMF pri spomalení motora a vypočíta hodnoty KE pre 1000 otáčok za minútu

• Meranie EMF symetrie počas spomalenia

• Verzia Meracie zariadenia so 6 alebo 12 vysokorýchlostnými meracími kanálmi

• Integrovaný, nastaviteľný napájací zdroj pre snímače

• Integrovaný zdroj referenčného signálu pre resolvery

• Softvér Windows® na vyhodnocovanie meracích signálov

• Zobrazenie všetkých meracích kanálov, podobne ako na osciloskope

• Databáza SQL pre rôzne modely kodérov, usporiadané podľa výrobcu a typu

• Viacjazyčné, moderné rozhranie operátora

• Celosvetové napätie 110-250 V / 47-63 Hz

EncoderAnalyzer akce

 

Princíp činnosti


EncoderAnalyzer sa skladá z dvoch komponentov: Meracieho modulu a analytického softvéru, ktorý je inštalovaný na PC.

Prístroj je dodávaný jednak ako samostatná skrinka - merací modul, ktorý zaisťuje spojenie s kontrolovaným snímačom, a softvér, ktorý je inštalovaný na PC užívateľa.

Alebo ako merací kufor so zabudovaným meracím modulom av ňom inštalovanom notebooku.

Okrem tohto môžu byť k meraciemu modulu pripojené ďalšie súčasti, pre doplnkové meracie funkcie.

Merací modul teda vykonáva vlastné testy a pritom určuje milióny hodnôt merania počas jednej otáčky a prenáša ich do počítača. Komunikácia medzi meracím modulom a PC prebieha pomocou pripojenia Gigabit-Ethernet. Pomocou tohto analytického softvéru sa automaticky vyhodnocujú namerané výsledky. Na konci kontroly softvér zobrazí výsledok na obrazovke. Pre lepšie pochopenie chýb zistených na pokazenom otočnom kodéri sú výsledky graficky zobrazené formou oscilogramu.

Výsledky testov sú ukladané do MS-SQL databázy na ďalšie použitie. Ak je to potrebné, je možné vytlačiť podrobný skúšobný protokol.

 

Otočný dekodér, ktorý má byť kontrolovaný, sa pripája k meraciemu modulu pomocou špeciálneho meracieho kábla. Na prednej strane meracieho modulu sú k dispozícii dva meracie konektory na pripojenie meracích vodičov. Počet meracích konektorov na testeri závisí od počtu objednaných rozšírení, ktoré sú voliteľné. EncoderAnalyzer so všetkými 12 meracími kanálmi je vybavený dvoma meracími zásuvkami.

 

Do EncoderAnalyzeru je integrované napájacie napätie 3… 30 V. Úroveň napätia a maximálne prípustné zaťaženie je možné nastaviť užívateľsky prostredníctvom softvéru. Počas merania monitoruje aj EncoderAnalyzer spotrebu energie. V prípade prekročenia maximálnej prípustnej hodnoty sa napájanie automaticky vypne.

 

 

EncoderAnalyzerom Schleich je možné kontrolovať a nastavovať nasledujúce kodéry a senzorové systémy:

· Inkrementálne kodéry s obdĺžnikovým signálom s A, /A, B, /B, N, /N, U, /U, V, /V, W, /W6-kanály

· Sine-cosine kodéry s sin, /sin, cos, /cos, N, /N

· Hallové senzory s A, /A, B, /B, N, /N

· Hallové senzory s U, /U, V, /V, W, /W

· Komutačné signály / bloková komutácia

· Mnohaotáčkové-absolútne kodéry s SSi- a Hiperface-interface

· Resolvers

· Možno merať prúd spotreby 3-fázových motorov počas ich prevádzky

· Možno merať napätie až do 700V

· Nastavovanie resolverov vzhľadom k EMF

· Programovanie uhla offsetu otočných kodérov

EncoderAnalyzer software

Vyhodnocovací softvér je užívateľsky veľmi prívetivý, intuitívny a hlavne rýchly a inteligentný.

Na konfiguráciu je potrebných len niekoľko nastavení a výberov na meranie pre daný testovaný snímač.

Jasné a ľahko zrozumiteľné výsledky je možné získať z rozsiahlych nameraných vyhodnotení. Pre prácu s týmto softvérom nie sú potrebné žiadne zvláštne alebo podrobné znalosti. Softvér pomôže aj pri pripájaní a overovaní kodérov. Navyše tento softvér pomáha pri nastavovaní uhla rotačných snímačov. Bez ohľadu na to, či je potrebné nastaviť rotačný snímač mechanickým otáčaním alebo je potrebné určiť iba uhlový posun, softvér graficky podporuje operátora. V závislosti od typu snímača a zariadenia EncoderAnalyzer dokáže zapísať nastavený uhol offsetu do rotačného dekodéra.

EncoderAnalyzer Schleich je schopný kontrolovať iba snímače pri otáčajúcom sa hriadeli. K tomu môže byť kodér priamo poháňaný motorom, na ktorom je kodér inštalovaný. V prípade, že má byť dekodér kontrolovaný oddelene, je potrebné ho poháňať konštantnou rýchlosťou. Na to možno napríklad použiť bežný akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačku.

Na overovanie a nastavovanie kodérov alebo resolverov v dielni je ako voliteľné príslušenstvo dodávaný skúšobný stojan, ktorý je vybavený malým motorom. Ten riadi snímač voliteľnou rýchlosťou. EncoderAnalyzer zhromažďuje všetky signály a určuje všetky parametre. V prípade zadania cieľových hodnôt do programu, EncoderAnalyzer vykoná automatické porovnanie cieľových a skutočných hodnôt s nasledovaným vyhodnotením.

EncoderAnalyzer stojan

Dokumenty ku stiahnutiu

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724