Analyzátor FV Fluke Solmetric PVA‑1500

Analyzátor FV Fluke Solmetric PVA‑1500

Meria FV systémy do 30 A, 1 500 V a 3 MW. Analyzuje I-U a P-U charakteristiky

Fluke Solmetric PVA‑1500 meria a zobrazuje I-U krivky až do 1500V a 30A

Analyzuje aj vysoko účinnéh moduly (PVA-1500HE2)

Základné charakteristiky Fluke Solmetric PVA‑1500

 

  • Pokročilý vstavaný model FV poskytuje okamžitú kontrolu výkonu FV
  • Oneskorenie rozmietania do rozmietania 9 sekúnd na meranie 3,5 MW za < 1 hodinu
  • Bezdrôtové rozhrania pre rýchlejšie nastavenie
  • Prináša bezpečnejšie pracovné prostredie a slobodu pohybu pri riešení problémov s FV
  • Automatizuje správu dát, analýzu a reporting
  • Zmeria výkon solárneho FV systému

PVA-1500 je špičková sada na sledovanie kriviek I-U navrhnutá na meranie výkonu fotovoltaického systému.

S týmto vysoko presným testovacím zariadením môžete spoľahlivo posúdiť stav a výkon solárnych modulov.

a polí a urobiť informované rozhodnutia, ako zvýšiť ich výkon a životnosť.

Súprava Fluke Solmetric PVA-1500 ponúka množstvo pokročilých funkcií, vrátane vysoko výkonného sledovania kriviek I-U, ktoré poskytujú rýchle a podrobné údaje o výkone.

Jeho intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje jednoduchú navigáciu a analýzu v reálnom čase,

čo umožňuje okamžitú identifikáciu potenciálnych problémov.

Včasným určením problémov môžete maximalizovať výkon solárnej energie a minimalizovať prestoje.

Komplexné meranie a efektívna analýza fotovoltaických solárnych systémov

Pre uvádzanie do prevádzky, prevádzku, údržbu a riešenie problémov FV polí je testovanie krivky I-U najúplnejším meraním výkonu solárnych modulov.

Rýchla analýza dátových sád kriviek pomáha pri odhaľovaní odľahlých hodnôt a uložené dáta fungujú ako základ pre budúce otázky týkajúce sa výkonu.

Presné trasovanie I-U krivky

Fluke Solmetric PVA-1500 meria krivku I-U (prúd verzus napätia) FV reťazca alebo modulu solárnej elektrárne pomocou kapacitnej záťaže.

Meranie sa obvykle vykonáva na úrovni reťazca pripojením priamo k reťazcu alebo k zlučovaciemu boxu pomocou poistiek na výber testovaného reťazca.

Počet bodov krivky I-U je možné vybrať na 100 alebo 500.

Okrem toho PVA generuje krivku P-U (výkon verzus napätia), Isc, Uoc, Imp, Vmp, Pmax, faktor plnenia a faktor výkonu (pomer nameraných k očakávaný maximálny výkon).

Rozhranie Fluke Solmetric PVA-1500 šetriaci čas

S tabletom alebo notebookom (iba Windows) ako užívateľským rozhraním vykonávajte viac testov za hodinu

a zobrazujte dáta v niekoľkých ľahko čitateľných formátoch.

Uložte svoje merania dotykom vášho prispôsobeného stromu poľa na vetve, ktorú meriate.

Softvér automaticky vypočíta očakávanú I-U krivku a zobrazí faktor výkonu.

PVA-1500 a pokročilé schopnosti testovania FV s vysokou účinnosťou

Presné meranie modulov s vysokou účinnosťou až do 30 A:

Vysoko účinné moduly (účinnosť modulu > 19 %) majú vysokú kapacitu, čo predstavuje výzvu pre niektoré snímače kriviek I-U,

ktoré ich nemusia byť schopné merať. Fluke Solmetric PVA-1500HE2 je jedinečne navrhnutý na meranie všetkých typov stringov,

vrátane tých s vysoko účinnými modulmi, až do 30A.

Rýchly výkon v prostredí s vysokou teplotou:

PVA-1500HE2 pracuje s rýchlym oneskorením medzi rozmietaním a rozmietaním 9 sekúnd (pri Uoc < 1350 V).

To má za následok schopnosť zmerať 3,5 MW za hodinu, dokonca aj pri vysokých teplotách, kde štandardné krivky často zlyhávajú kvôli prehriatiu.

Bezdrôtový referenčný fotovoltaický senzor SolSensor™

SolSensor™ poskytuje fotovoltickému modelu dáta o ožiarení, teplote modulu a naklonení poľa.

Model využíva tieto informácie na predikciu tvaru I-U krivky za týchto prevádzkových podmienok

ak prevodu nameranej krivky na štandardné testovacie podmienky.

SolSensor™ sa upína k rámu modulu a automaticky orientuje senzor ožiarenia do roviny poľa.

Spektrálna odozva kremíkového fotodiódového senzora v SolSensor™ je korigovaná pre testovanú fotovoltaickú technológiu.

Špeciálne faktory sú poskytované pre multi- a monokryštalické články, rovnako ako telurid kadmia (CdTe) a ďalšie technológie tenkých vrstiev.

Snímač je teplotne kompenzovaný a uhlová odozva každej jednotky je kalibrovaná pre rotáciu a eleváciu.

Výsledkom je, že SolSensor™ je presný v širokom spektre technológií, podmienok na oblohe a slnečných uhlov,

čo umožňuje meranie I-U krivky skôr aj neskôr počas dňa.

SolSensor™ poskytuje dva externé termočlánkové vstupy na meranie teplôt na zadnej strane modulu.

Efektívnu teplotu článku možno tiež vypočítať priamo z nameranej I-U krivky podľa IEC 60904-5.

Funkcia SmartTemp™ Fluke Solmetric PVA-1500 voliteľne kombinuje tieto dve metódy pre najlepšiu presnosť.

Fluke Solmetric PVA-1500 a SolSensor™ komunikujú bezdrôtovo s vašim PC cez WiFi s priamym bezdrôtovým dosahom 100 m.

To znamená žiadne drôty pod nohami, rýchle nastavenie, možnosť pohybovať sa pri odstraňovaní problémov s reťazcami a flexibilitu pri meraní viacerých zlučovacích boxov pomocou jediného nastavenia SolSensor™.

Premeňte dáta Fluke Solmetric PVA-1500 na kľúčové štatistiky, vizualizácie a prispôsobiteľné správy

Zachyťte dáta v teréne pomocou aplikácie PVA a overte výsledky pomocou nástroja Data Analysis Tool (DAT),

riešenie založeného na Microsoft Excel™, ktoré zjednodušuje analýzu dát PVA I-V krivky.

Prezentuje výsledky analýzy v niekoľkých

Špecifikácia

Model PVA-1500T2 PVA-1500HE2
Rozsah napětí (Voc)
20 až 1500V DC
Maximální proudový rozsah (Isc)
Maximální proudový rozsah (Isc)
Účinnost modulu <19%
0 až 30A DC
Účinnost modulu ≥19% 0 až 10A DC 0 až 30A DC
Přesnost napětí (0 °C až 45 °C) ±(0,5% ±0,25V)
Přesnost proudu (0 °C až 45 °C) ±(0,5% ±0,04A)
Přesnost výkon (0 °C až 45 °C) ±(1,7 % + 1,0 W) (proud ≥3 A, efektivita modulu <19 %) ±(1,7 % + 1,0 W) (current ≥3 A, module efficiency <19 %)
Rozlišení napětí 25 mV
Rozlišení proudu 2 mA
Propustnost měření
Zpoždění průchod - prúchod (@VOC ≤ 1350V) <9 sekund
Maximální počet průchodů I-U za hodinu (@VOC ≤ 1350V) 400 průchodů za hod.
Max. megawattů naměřeno za hodinu 3,5 MW/hod.
Tepelná kapacita Tepelná kapacita
zpoždění průchod - průchod při 18 průchodech neomezeně (25 °C, 77 °F okolí), 550 (45 °C, okolní teplota 113 °F)
550 (45 °C, 113 °F ambient)
zpoždění průchod - průchod při 9 průchodech neomezeně (25 °C, 77 °F okolí), 330 (45 °C, okolní teplota 113 °F)
I-U trasovací body 100 nebo 500 (volitelné)
trvání průchodu I-U 0,05 až 2 sekundy (typicky 0,2 sekundy pro FV stringy)
Rozsah pracovní teploty 0 °C až 45 °C, 32 °F až 113 °F
Rozsah sklahovací teploty -20 °C až 65 °C, -4 °F až 149 °F
Pracovní vlhkost <90 % RH, bez kondenzace
Nadmořská výška 2000 m max
Doba nabíjení baterie 6 hodin 6 hr
Doba práce na baterii Cca. 8 hodin Cca. 7 hodin
Regulace a normy CAT III 1500V IEC 61010-1: stupeň znečištění  2
Výstražné funkce Přepětí, přetížení propudu, přehřátí, přepólování
FV konektor Staubli MC4-EVO2 Banánek
LED nabíjení/nabíjení Ano
Připraveno pro aktualizaci firmwaru v terénu Ano
Rozhraní k tabletu/notebooku Wi-Fi rozhraní mezi uživatelským tabletem nebo notebookem, IU jednotkou a SolSensor™
Hmotnost 6,6 kg, 14,55 lb 7,3 kg, 16,09 lb
Výška 43,2 cm, 1,41 ft (včetně měřicího kabelu a odlehčení tahu) 53,3 cm, 1,74 ft
Šířka 21,6 cm, 8,50 in
Hloubka 15,2 cm, 5,98 in

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava