Hledání poruch a trasování vedení - Fluke 2042
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Hledání poruch a trasování vedení - Fluke 2042

V  součastné době více než kdy předtím vyvstává potřeba oprav vedení a  rozvodů v  budovách pro bydlení i  budovách průmyslových. Pro efektivní zvládnutí této činnosti je třeba, aby pracovníci údržeb i  instalačních firem byli vybaveni účinnými nástroji pro trasování vedení i  lokalizaci místa poruchy. V  tomto příspěvku je stručně popsán princip činnosti trasovače Fluke 2042 a uvedeno několik praktických příkladů, jak tento přístroj využít při údržbě.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2009 číslo: 7 strana: 35

Verze v PDF: Hledání poruch a trasování vedení - Fluke 2042