Seminár: Kvalita Elektriny a Uhlíková Stopa – Zvýšte Efektivitu a Bezpečnosť Prevádzky | 22. máj 2024, Praha
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Seminár: Spoľahlivá prevádzka výroby a kvalita elektriny

Seminár: Spoľahlivá prevádzka výroby a kvalita elektriny

Pripojte sa k nám na seminár "Spoľahlivá prevádzka výroby - uhlíková stopa a kvalita elektriny", ktorý sa koná 22. mája 2024 v Prahe. Tento seminár, určený vedúcim pracovníkom, technikom výroby, údržby a facility manažmentu, ponúka podrobný pohľad na kritické aspekty kvality elektrickej energie a jej vplyvu na prevádzkovú efektivitu a environmentálne dopady.

Termíny akcie

Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4, 5. patro, zasedací místnost (22. 5. 2024)

Kľúčové témy seminára:

1. Kvalita elektriny a jej vplyv na prevádzku:

 • Čo presne znamená pojem „kvalita elektriny“?

 • Ako kvalita elektriny ovplyvňuje bezpečnosť a spoľahlivosť výrobných procesov?

 • Vplyv kvality elektrickej energie na spotrebu energie a náklady na údržbu.

2. Uhlíková stopa a ESG:

 • Aké kroky môžete podniknúť na redukciu uhlíkovej stopy vašej spoločnosti?

 • Prehľad technológií a metód na zníženie emisií CO2 vo výrobnom procese.

Využitie SCADA systémov pre monitorovanie a manažment:

Predstavenie schopností systému Elspec SAPPHIRE pre efektívne monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie.

Dôležité Informácie:

 • Dátum a Čas: 22. máj 2024, 9:00 - 14:00
 • Miesto Konanie: Blue Panther s.r.o., Medzi Vodami 29, 143 00 Praha 4, 5. poschodie, zasadacia miestnosť
 • Cena: 99,90 € bez DPH, 129,00 € s DPH
 • Prednášajúci: Ing. Jaroslav Smetana, expert na kvalitu elektrickej energie

Pre koho je seminár určený?

Tento seminár je ideálny pre manažérov a technikov, ktorí sa snažia zvýšiť efektivitu a znížiť prevádzkové náklady prostredníctvom lepšieho porozumenia a riadenia kvality elektrickej energie a jej vplyvu na uhlíkovú stopu. Získate nielen teoretické znalosti, ale aj praktické zručnosti pri riešení špecifických problémov v oblasti energetiky.

Program seminára:

Registrácia účastníkov 8:30

Začiatok seminára 9:00

Vlastnosti elektrickej energie vo vzťahu k bezpečnosti dodávky

 • Čo je bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny
 • Čo prichádza od distribútora a čo sa deje na sieti v závode.
 • Čo je kvalita elektriny a ako ovplyvňuje bezpečnosť dodávky
 • Kľúčové parametre kvality elektrickej energie na strane distribúcie av sieti závodu (ČSN EN 50160)

Hlavné parametre kvality elektriny ovplyvňujúce spotrebu, bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky v závode

 • Elektrická energia, výkony, straty, účinník a skreslenie
 • Nesymetria napätia a prúdu siete v závode
 • Harmonické zložky
 • Kolísanie napätia, poklesy a prekmity napätia
 • Prechodné javy – transienty

Prestávka na kávu 10:00

Prečo trvalo monitorovať nielen spotrebu a ale aj kvalitu elektrickej energie

 • Nedostatky monitoringu a manažmentu spotreby
 • Čo prináša monitoring a manažment kvality elektrickej energie
 • Prečo priemyslu nepostačuje vyhodnotenie kvality elektriny normy EN 50160
 • Aké informácie je možné získať z monitoringu o vplyve siete na prevádzku strojov a zariadení

Súčasťou je predvedenie schopností SCADA systému Elspec SAPPHIRE

Prestávka na obed 12:00

Možnosti zvýšenia spoľahlivosti dodávky zlepšením kvality elektriny a jej prínos

 • Stabilizácia napätia.
 • Filtrácia harmonických
 • Zníženie spotreby, produkcia CO2 a uhlíkovej stopy

Otázky a ukončenie seminára predpokladanie 14:00

Registráciu na seminár vykonajte cez nižšie uvedený formulár.

Po registrácii obdržíte ako potvrdenie registrácie zálohovú faktúru na 2 498 Kč bez DPH.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Anna Vašková
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz

Fotografia