Kalibrácie v priemysle

Kalibrácie v priemysle

Seminář na téma Kalibrace v průmyslu

Pozvánka na seminář Kalibrace v průmyslu

Vážený pane, vážená paní,

jako odborníka v oblasti metrologie si Vás dovolujeme pozvat na seminář „Kalibrace v průmyslu". Seminář pořádá firma Blue Panther ve spolupráci s firmou Fluke FPM a je nově organizována na

Vysoké škole polytechnické, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Přednášející:

Teplota:

Jason Titmas - specialista na metrologická zařízení Fluke Hart Scientific
Ing. Jaroslav Smetana - ředitel společnosti Blue Panther s.r.o., zástupce firmy Fluke a Hart

Elektrické veličiny:

Klaus-Peter Berg - FPM manager Fluke Hart Scientific pro střední Evropu
Ing. Jaroslav Smetana - ředitel společnosti Blue Panther s.r.o., zástupce firmy Fluke a Hart

Seminář je pořádán 12.05.2009 od 9:00 v budově Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Protože je seminář určen kvalifikovaným odborně-technickým pracovníkům, mezi které patříte, je možné ho zahrnout mezi školení v rámci zvyšování kvalifikace .Věřím, že informace, které se dozvíte na tomto semináři, pro Vás budou užitečné a přínosné.
Cena tohoto semináře je 500,- Kč.

Další podrobnosti naleznete v přiložené příloze.