Kalibrujeme elektrické veličiny a teplotu | Blue Panther Metrology

Prístroje a zariadenia, ktoré kalibrujeme

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology skalibruje celé portfólio meracích prístrojov zo všetkých oblastí priemyslu.

Kalibrované měřicí přístroje a zařízení:

 • Jednoúčelová měřidla (el. veličiny, frekvence)
 • Termokamery;
 • IR termokamery;
 • IR teploměry (dle rozsahu teplot);
 • Voltmetry analogové a digitální do 6,5 digitů;
 • Záznamníky elektrických veličin;
 • Multimetry analogové a digitální;
 • Klešťové ampérmetry;
 • Procesní kalibrátory;
 • Zkoušečky napětí;
 • Ohmetry;
 • Revizní přístroje;
 • Testery ručního nářadí;
 • Laboratorní zdroje;
 • Multifunkční kalibrátory;
 • Multifunkční testery s měřením izolace;
 • Kombinované multifunkční testery;
 • Měřiče izolace;
 • Měřidla uzemnění;
 • Etalony odporu a bočníky;
 • Testery elektrických strojů;
 • Kalibrátory proudové smyčky;
 • Powermetry a analyzátor sítě;
 • Přístroje pro kontrolu medicínské techniky;
 • Vícekanálové datalogery

Co naopak nekalibrujeme:

 • Glukometry;
 • Vlhoměry;
 • Luxmetry;
 • Tlakoměry;
 • Teploměry;
 • Osciloskopy;
 • Testery strukturované kabeláže;
 • Wattmetry fungující na principu elektroměrů;
 • Dozimetry;
 • Monitory dechu;