Meranie pri údržbe pohonov a motorov analyzátorom Fluke MDA 550

Meranie pri údržbe pohonov a motorov analyzátorom Fluke MDA 550

Prečo je dobré vedieť čo sa deje na pohone a nestačí len čakať, až dôjde k porušeniu

Dnešné priemyselné podniky, a nielen tie využívajú z mnohých dôvodov viac a viac pohonov s elektronickým riadením otáčok – meničov.

Motorov priamo pripojených na elektrickú sieť je stále menej, a aj tie, ktoré predtým boli rozbiehané prepínanie Y/D sú pripojené rôznymi „soft“ štartérmi, teda aj prvkami výkonovej elektroniky.

Dôvodom je jednak technológia výroby, ale aj zníženie spotreby. Dôvod úspor je významný, pretože pohony spotrebúvajú štatisticky až 70% celkovej elektrickej energie v priemysle.

Prevádzka pohonov tiež zásadným spôsobom ovplyvňuje plynulosť výroby, teda každá porucha spôsobuje značné straty.

Udržiavanie pohonov v optimálnych podmienkach vedie teda k minimalizácii ich spotreby, ale aj redukcii počtu porúch. Je teda ekonomicky výhodné poznať stav pohonov, a teda ho priebežne overovať.

Meranie a overovanie elektrických a teplotných parametrov pohonov je zásadnou činnosťou prinášajúcou výhody. Táto činnosť sa bohužiaľ veľmi zanedbáva.

V seriáli článkov sa budeme zaoberať meraniami, ktoré je vhodné vykonávať na overenie zdravotného stavu pohonov v priebehu ich života.

Pri popise jednotlivých meraní budeme postupovať logický od napájacích svoriek pohonu, cez meranie na vnútornom medziobvode a výstupných svorkách meniča, až k meraniu na vlastnom motore. Do merania zahrnieme aj jeho hriadeľ, tak ako je naznačené v blokovej schéme na obrázku.

Pri popise merania a vyhodnocovania jednotlivých parametrov budeme pre jednoduchosť predpokladať, že menič (regulátor otáčok) využíva na riadenie pulzne šírkovú moduláciu (PWM) a pripojený motor je striedavý motor s kotvou na krátko pretože popísané meracie postupy je možné použiť všeobecne.

V seriáli sa nebudeme zaoberať problematikou mechanických meraní, ako je napríklad meranie vibrácií a súososti ani mazaním. Avšak sa zastavíme pri probléme hriadeľového napätia a ložiskových prúdov, možnosti ich identifikácie a merania.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724