MET/CAL Calibration Management Software: kompletní řešení pro automatizaci kalibrace
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

MET/CAL Calibration Management Software: kompletní řešení pro automatizaci kalibrace

MET / CAL Calibration Management Software od spoločnosti Fluke je úplné riešenie pre automatizáciu a správu kalibračného laboratória a je výsledkom viac ako 40-ročného vývoja a rozsiahleho nasadenia kalibračného programu MET / CAL od spoločnosti Fluke, renomovaného výrobcu kalibračných zariadení.

MET / CAL Kalibration Management Software od spoločnosti Fluke je úplné riešenie pre automatizáciu a správu kalibračného laboratória.

 • Je výsledkom viac ako 40-ročného vývoja a rozsiahleho nasadenia kalibračného programu MET / CAL spoločnosti Fluke, renomovaného výrobcu kalibračných zariadení.
 • Dnešné kalibračné laboratóriá čelia mnohým výzvam: Rastúci počet kalibrácií, komplexnejšie kalibrované prístroje, menej technikov a rastúci zoznam noriem kvality. Predovšetkým pretrvávajúci tlak na znižovanie nákladov.
 • Kalibračný softvér Fluke pomáha čeliť týmto výzvam tým, že účinnejšie a konzistentnejšie kalibruje a riadi pracovné zaťaženie kalibračného laboratória.
 • Kalibračný softvér Fluke pozostáva z dvoch modulov, a to z programu MET / CAL ®, ktorý je de facto priemyselným štandardom v automatizácii kalibrácie, a programu MET / TEAM ®, ktorý slúži na riadenie toku prístrojov a práce kalibračného laboratória a na riadenie aset.

Softvérový súbor MET / CAL a MET / TEAM dodávaný pod označením MET / CAL Kalibration Management Software poskytuje všetky nástroje potrebné na vykonávanie automatickej, poloautomatickej a manuálnej kalibrácie na všetkých typoch testovacích a meracích prístrojov a zariadení vrátane jednosmerných, nízkofrekvenčných, rádiových a mikrovlnných. Umožní rýchlo a ľahko vytvárať, upravovať, testovať a dokumentovať kalibračné postupy. Konfigurovať a protokolovať širokú škálu parametrov neistoty merania vrátane overovania údajov na účely auditu a podpory ďalšej analýzy. Je možné sledovať informácie o kalibrovaných prístrojoch vrátane histórie a stavu trasovateľnosti, používateľov, zákazníkov a umiestnenia kalibrovaných prístrojov. Informácie o prístrojoch sa môžu analyzovať a oznamovať; môžu sa vytvárať prispôsobené papierové certifikáty a správy. Systém sa dá ľahko dátovo napojiť na ďalšie podnikové systémy. Údaje o majetku a kalibrácii možno do systému ľahko aj importovať.

 

MET / CAL® - komplexné riadenie kalibrácie

 • Modul MET / CAL ® obsahuje editor kalibračných postupov MET / CAL ® a Runtime MET / CAL ® na automatické riadenie kalibrácie a automatizovaných štandardov (kalibrátorov).
 • MET / CAL ® tak zvyšuje produktivitu pracovného toku až o 80% v porovnaní s manuálnym prístupom, ktorý je, samozrejme, podporovaný aj pre etalóny bez automatizácie. Skráti sa tak napríklad čas kalibrácie spektrálneho analyzátora z 11 hodín na 1 alebo 2 hodiny.
 • Takto sa môže vykonávať riadená, overená a konzistentná kalibrácia s použitím vopred vytvorených a simulovaných overených kalibračných postupov, alebo sa môže použiť komplexná knižnica tisícov automatizovaných postupov vytvorených komunitou tisícov používateľov softvéru MET / CAL na celom svete a overených výrobcom. 
 • Použitie MET / CAL ® odstráňte chyby a riziko ľudských chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak technik upraví výstupy alebo zaznamenáva údaje ručne.
 • Automatická kalibrácia, ktorá podporuje váš spôsob fungovania laboratória.
 • Softvér MET / CAL je štruktúrovaný tokom prístrojov prostredníctvom kalibračného procesu a rieši širokú škálu testov a potrieb pri kalibrácii meracích prístrojov, od jednoduchých po veľmi komplexné.
 • Je založený na tradičnom kalibračnom modeli ako jeho rámci – porovnáva prístroj so štandardom známej neistoty.

Pridanie novej položky do databázy

Keď nástroje prídu do laboratória na kalibráciu, pridajú sa do databázy. Technik vloží základné informácie o prístroji do formulára a výberom z otvorených ponúk na overenie zabezpečí konzistentné a presné zadanie.
Automatická kalibrácia pomocou softvéru MET / CAL je, ako už bolo naznačené, rýchla, opakovateľná a výkonná. Na prvý pohľad je pre väčšinu ľudí MET / CAL prospešný svojím dramatickým zvýšením produktivity. Zabezpečenie konzistentnosti je však jeho ďalšou významnou výhodou. Samozdokumentované postupy zabezpečia, aby všetci prevádzkovatelia dokončili všetky testy a zhromaždili príslušné testovacie údaje rovnakým spôsobom vždy, keď sa postup vykonáva. Aj bežní operátori sú vedení grafickým sprievodcom, a tak vykonávajú aj najzložitejšie kalibrácie správne a presne.

Zachytenie úplných kalibračných výsledkov

Softvér MET / CAL zachytáva výsledky kalibrácie vrátane údajov o trasovateľnosti a podmienkach prostredia. Po ukončení kalibrácie MET / CAL uloží informácie do databázy, aby ich bolo možné skontrolovať na obrazovke alebo vytlačiť. Úplné záznamy výsledkov pomôžu identifikovať podmienky mimo tolerancie a splniť požiadavky na záznamy podľa normy ISO 17025.

Ukladanie výsledkov a stav aktualizácií

Softvér MET / CAL uchováva všetky parametre všetkých testov v neformátovaných „hrubých hodnotách“ tak, aby bolo ľahšie generovať správy a ďalšie analýzy. Keďže každý test je plne zdokumentovaný pre každý iniciovaný postup a všetky informácie o etalonu, následnosti atď. sú uložené v databáze, je vždy k dispozícii úplná dokumentácia o stave kalibrácie, histórii, primeranosti a trasovateľnosti pre všetky vykonané testy a merania na prístroji.

Tisk kalibračních protokolů

Program MET / CAL obsahuje množstvo formátov správ, ktoré možno zobraziť na obrazovke a potom vytlačiť. Na konci každej kalibrácie sa môže technik rozhodnúť vytlačiť výsledky kalibračných skúšok alebo kalibračný list (osvedčenie o kalibrácii). Všetky sú pripravené pomocou programu Crystal Reports, takže ich možno upraviť podľa potrieb užívateľa alebo použiť ako šablóny pre vytváranie vlastných správ.

Modul Runtime MET / CAL bol prepracovaný s využitím moderného a intuitívneho dizajnu. Zoznam pre výber kalibrovaných prístrojov je identický so zoznamom v MET / TEAM, vďaka čomu je oveľa jednoduchšie vybrať daný prístroj, ktorý bude kalibrovaný. Pre maximálnu flexibilitu je možné hľadať podľa čísla modelu, výrobného čísla a mnohých ďalších parametrov. Postupy sú dostupné prostredníctvom otvorenej ponuky, ktorú možno zabezpečiť, takže postup môžu vybrať len oprávnení používatelia.  Počas kalibrácie je možné vidieť, ako postupuje každý krok kalibrácie, ako aj stav úspešnosti / neúspešnosti každého kroku skúšky a ďalšie užitočné informácie.

Pomocou editora postupov môžete písať a upravovať svoje vlastné kalibračné postupy

Intuitívne a flexibilné užívateľské rozhranie editora MET / CAL vyvinuté nástrojom Microsoft Visual Studio z neho robí výkonný vývojový nástroj. Funkcie ako sú dáta výsledkov testov a možnosti konfigurácie, sú prepojené s modulom Runtime. Editor je vybavený online systémom nápoved, ktorý p Editor postupov tiež zahŕňa možnosť organizovať súbory postupov. Můžete je uspořádat logicky pomocí struktury projektu / řešení, která nejlépe vyhovuje vaší laboratoři podle obchodních nebo provozních pravidel. Výkonný jazyk procedur softwaru MET / CAL používá kalibračně orientovaný přístup stavebních bloků.  

Hodnotí neistotu merania

Softvér MET / CAL umožňuje stanoviť minimálne pomery neistoty testu (TUR), aby sa zabezpečilo, že skúšky vykonávané kalibrátorom sú dostatočne presné pre kalibrovaný prístroj. MET / CAL obsahuje podporu pre band banding, čo dáva metrológom možnosť prispôsobiť algoritmus tak, aby sprísnil limity prechodu spojené so špecifikáciami kalibrovaného zariadenia.

Skúšobný postup

Postupy sa môžu spustiť v režime nastavenia priamo v editore postupov, aby bolo možné ľahko zistiť prípadné chyby. MET / CAL dokonca monitoruje pomer neistoty testov, špecifikácie a schopnosti kalibrovaného prístroja a informácie o trajektórii, aby sa zabezpečilo, že postupy spĺňajú požadované normy kvality pre primeranosť a platnosť.

Pri vývoji nového kalibračného postupu môže byť požiadavka na možnosť neskôr upravená alebo naopak uzavretá, aby ju nemohli zmeniť ostatní. Softvér MET / CAL umožňuje kompiláciu procesu do spustiteľného súboru, takže ho neskôr nemožno upraviť, ak nie je sprístupnený zdrojový súbor. Kompilácie tak môžu chrániť akreditované postupy pred zmenami v čase medzi kalibráciami, obmedziť prístup v závislosti od úrovne prístupu užívateľov do systému a tak zabezpečiť kontrolu medzi verziami.

 

MET / TEAM ® – najkomplexnejšie riešenie pre správu kalibrovaných zariadení

Modul MET / TEAM je založený na webovom prehliadači a spolu s MET / CAL pracuje na databáze Microsoft SQL Server 2010 a vyššej, ktorá poskytuje spoľahlivú správu údajov a výkon. Či už je používateľom veľké laboratórium s viacerými prepojenými stanicami, alebo malé laboratórium s jediným počítačom, tak mať možnosť skalibrovať podľa svojich potrieb.

 • Plne vybavený na monitorovanie a správu kalibrovaných prístrojov a etalonov.
 • Je plne integrovaný s funkciami kalibračného softvéru Fluke MET / CAL ®.
 • Obsahuje funkcie na tvorbu, úpravu a ukladanie kalibračných listov pre manuálnu kalibráciu.
 • Používa populárny databázový server Microsoft ® SQL pre spoľahlivé, cenovo dostupné a chránené ukladanie údajov a kalibračné postupy.
 • Zabezpečuje riadenie pracovného toku.
 • Umožňuje prispôsobenie databázových polí a štítkov.
 • Ponúka klávesové skratky (rýchle odkazy) pre jednoduchú navigáciu.
 • Podporuje riadenie procesov kvality na podporu akreditácie.
 • Možno vytvárať vlastné formuláre kalibračných listov a reportérov programom Crystal Reports Professional.
 • Používať automatické e-mailové varovania a zvolanie prístrojov na kalibráciu.
 • Ako rozšírenie je možné použiť Mobilný modul na kalibráciu na mieste a Zákaznický internetový portál umožňujúci prístup odkadiaľ a len na čítanie pre vzdialených zákazníkov.
 • Obchodný modul pre ponuky, fakturáciu a zmluvné ceny.

Niekoľko úrovní bezpečnosti umožňuje riadiť prístup k údajom na základe samostatných používateľov, skupín používateľov alebo ich kombinácií. Jednotliví používatelia tak vidia len informácie, ktoré sú v ich bezpečnostnej úrovni..  

Softvér MET / TEAM vám poskytuje takmer neobmedzené možnosti prispôsobenia.

Môžete si pridať až 800 informačných polí, zmeniť polia štítkov a zmeniť typy polí záznamov, ktoré vyhovujú vášmu obchodnému modelu. Polia môžu byť povolené, deaktivované alebo neviditeľné. Môžete dokonca presadzovať obchodné pravidlá vytvorením „dátových kontrol“ pre tlačidlá a polia, takže často používané termíny a názvy budú vykazované rovnakým spôsobom a povinné polia budú vždy vyplnené.

Ľahké vytvorenie kalibračných protokolov

Program MET / TEAM využíva populárny nástroj na vytváranie správ z databáz Crystal Reports ® Profesional. Dodávka zahŕňa súbor štandardných vzorov správ, ktoré možno použiť „tak, ako sú“ alebo upraviť podľa potreby. Crystal Reports umožňuje ľahko integrovať grafické prvky, ako napr. logo čijih značiek a prehliadať si správy online alebo ich vytlačiť.

MET/ Team pomáha dodržiavať normy kvality

Softvér MET / TEAM podporuje traťovateľnosť a požiadavky na vedenie záznamov o kvalite a akreditačné normy vrátane ISO 17025, ISO 9000. Podporuje aj elektronické podpisy a systém, ktorý monitoruje podrobné transakcie týkajúce sa akejkoľvek položky v zázname. Zaznamenáva všetky zmeny a uchováva záznamy pro audit. Proces kvality sa tak zdokumentuje pre kritériá použité pri rozhodovaní. Tieto funkcie podporujú dodržiavanie kritérií mnohých kvalitatívnych a regulačných noriem.

 

Program MET / TEAM ™ funguje rovnako ako vy

Program MET / TEAM monitoruje tok prístrojovej techniky do spoločnosti a cez kalibračné laboratórium a oddelenie riadenia kvality.

Nastavenie a správa údajov

Nastavenie údajov je vďaka flexibilite hračky.

Rozhranie MET / TEAM možno nastaviť podľa vašej voľby z ôsmich jazykov alebo si väčšinu opisov premenovať vo svojom vlastnom jazyku. Môžete kontaktovať jednotlivcov a pripojiť ich k zariadeniam; vytvoriť subjekty podliehajúce udalostiam alebo generálnym zariadeniam Kategória; sledovať informácie na základe typu prístrojov, výrobných čísel, objednávok a oveľa viac. Každá obrazovka je ľahko čitateľná a vysoko prispôsobiteľná; tlačidlo Rýchly odkaz umožňuje vstupovať hlbšie do údajov, ak si to želáte.

Ak sa používa aj na organizáciu opráv MET / TEAM umožňuje udržiavať úplnú databázu náhradných dielov pre organizáciu opráv a pridať spotrebu dielov na pracovné príkazy, jednoduchú správu inventára dielov.

Riadenie pracovného toku

MET / TEAM podporuje riadenie pracovných tokov a umožňuje ľahké riadenie bežne vykonávaných úloh, ako sú:

 • Prijatie prístroja alebo skupiny prístrojov do záznamu: Prístroj prijme prostredníctvom online „Najít“ alebo čiarového kódu a tlač potvrdenia pre zákazníkov.
 • Konfigurovať typy služieb, stav, priority, požiadavky na údaje a ďalšie rozšírené údaje.
 • Upraviť pracovný príkaz: Prideliť techniky, naplánovať dátum splatnosti a ďalšie dátumy údržby, vybrať postup, nastaviť intervaly kalibrácie.
 • Vykonať kalibráciu: V MET / CAL alebo v inom automatickom softvéri na kalibráciu, ako je Fluke KOMPAS na kalibráciu tlaku.

MET / TEAM tiež podporuje manuálne vykonávanie kalibrácie bez použitia automatizácie

Možno zaznamenávať predmety, zadávať údaje namerané údajmi, počítať neistoty s použitím spoločných štandardov aj manuálnou metódou, napríklad pri kalibrácii mechanických a podobne.  

Riadenie zariadení, zákazníkov a dodávateľov

S MET / TEAM máte takmer neobmedzenú flexibilitu vytvárať záznamy pre osoby a miesta a riadiť medzi nimi vzťahy. Ak má organizácia viac ako jedno laboratórium a oddelenie alebo viac ako jedno pracovisko, v MET / TEAM je možné nastaviť a prevádzkovať širokú škálu rôznych typov zariadení podľa miesta, laboratória, oddelenia alebo akéhokoľvek iného kritéria a nadviazať medzi nimi vzťahy. Môžete tiež vytvárať a udržiavať podrobné informácie o ľuďoch vrátane vašich klientov, vášho kalibračného tímu a dodávateľov s podporou GDPR.

MET / TEAM Môža sa rozšíriť o ďalšie tri moduly:

1/ Mobilné aplikácie
Tento modul umožňuje používať MET / TEAM a Software MET / CAL mimo laboratória v teréne na kalibráciu na mieste. Na mieste sú k dispozícii konkrétne údaje o zákazníkoch, ktoré sú potrebné, vrátane všetkých relevantných informácií vrátane kalibračných postupov.  Kalibrácia sa vykonáva na mieste cez web. Po návrate môžete importovať všetko do hlavnej databázy. Mobilný modul má rovnaké rozhranie ako MET / TEAM a umožňuje jednoduchú a spoľahlivú synchronizáciu údajov.at.

2/ Zákaznický internetový portál
Ak laboratórium často prijíma hovory od zákazníkov, ktorí chcú vedieť stav ich kalibrácie, potom je tu modul Webový portál. Ten umožňuje poskytnúť prístup len na čítanie ku všetkým alebo k časti databázy laboratória, aby si zákazníci mohli prezrieť ich informácie online kedykoľvek. Zákazníci môžu skontrolovať stav ich objednávok, zobraziť informácie o prístrojoch, tlačiť správy, pristupovať k ich kalibračným protokolom a mnoho ďalších. Tento portál môže byť prínosný aj pre vnútornú potrebu veľkých organizácií na sprístupnenie údajov pre rôzne oddelenia.

3/ Obchodný modul
Tento modul umožňuje generovať vlastné ponuky na kalibráciu, vytvárať faktúry a posielať faktúry zákazníkom. Môžu sa vytvoriť zmluvné ceny, zľavy alebo príplatky s vymedzenými dátumami platnosti.
Ako už bolo uvedené, modul MET / TEAM je začlenený do kalibračného modulu MET / CAL. Na MET / TEAM sa však môžu napojiť aj ďalšie kalibračné programy spoločnosti Fluke, ktoré sú k dispozícii pre širokú škálu kalibračných parametrov.
Predovšetkým ide o program COMPASS ® for Pressure, čo je univerzálna platforma pre automatickú kalibráciu tlakových zariadení, alebo rozšírenie COMPASS ® for flow na kalibráciu zariadení na meranie prietoku. Ďalším modulom je softvér MET / TEMP II, ktorý umožňuje ľahko automatizovať kalibráciu širokého spektra teplotných senzorov, testovanie dávky senzorov, výpočet charakterizačných koeficientov a tlač kalibračných správ. Všetky tieto moduly sú začlenené do programu MET / TEAM, ktorý možno dodať aj samostatne.

Kalibračný softvér MET / CAL Kalibration Management Software, vďaka svojej koncepcii vyhovie ako veľké kalibračné laboratórium s mnohými pracoviskami a širokou škálou kalibrovaných veličín, kde je inštalovaný na samostatnom serveri s pripojenými mnohými stanicami, tak aj malé laboratórium s jedným PC, kde beží ako serverová časť, tak aj vlastný kalibračný program. Je plne kompatibilný s Microsoft Windows 10 a Microsoft SQL databázou. Pre ďalšie informácie a prípadnú demonštráciu kontaktujte výhradného zástupcu spoločnosti Fluke Calibration, Blue Panther s.r.o.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa tohto kalibračného softvéru nás neváhajte kontaktovať formulárom uvedenom nižšie.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724