MET/CAL PLUS– systém pre kalibračné laboratóriá

MET/CAL PLUS– systém pre kalibračné laboratóriá

Posledná verzia nejrozšírenejšieho kalibračného programového balíka z produkce firmy Fluke Met/Cal Plus s viacej ako 50 ročnou históriou v súčasnej dobe používa desiatky tisíc metrológov a inštitúcií po celom svete a vďaka tomu je stále aktualizovaný podnetmi a potrebami tejto komunity.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Metrologie ročník: 2009 číslo: 2 strana: 36

Verze v PDF: MET/CAL PLUS- systém pro kalibrační laboratoře