Ochrana strojov pred poruchami vyplývajúcimi z poklesov napätia v elektrickej sieti, môže priniesť značné úspory v prevádzke firmy.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Ochrana strojov pred poruchami vyplývajúcimi z poklesov napätia v elektrickej sieti, môže priniesť značné úspory v prevádzke firmy.

Aby ste zabránili poruchám strojov v dôsledku poklesov napätia vzniknutých mikrovýpadkami na elektrickej sieti, je radno zaštítiť sa odborne vykonaným meraním. Následné hĺbkové audity kvality elektrickej energie Vás môžu nasmerovať nielen k vyriešeniu problémov, ale aj podporiť ďalší pozitívny vývoj Vašej firmy. Prípadová štúdia z reálneho prostredia vám ukáže ako.

Náš budúci zákazník nás oslovil kvôli mikrovýpadkom na elektrickej sieti. Ich stroje vykazovali časté poruchy, spôsobené poklesmi napätia. 

Na úvodnom stretnutí som vysvetlil možnosti našej firmy a aký by mohol byť postup v riešení ich problematiky. Na tomto základe zákazník objednal hĺbkový audit kvality el.energie na jednom transformátore.

Namerané dáta sú základom na nájdenie efektívneho mnohovrstvového riešenia

Po spracovaní dát z hĺbkového auditu sme u zákazníka odprezentovali výsledky meraní. Ukázalo sa, že problémy s prepadmi napätia pochádzajú prevažne od strojov, vďaka nestabilite vnútornej siete. Keďže v tejto problematike veľmi úzko spolupracujeme s firmou Elspec, odporúčaním bola inštalácia bezkontaktného stabilizátora napätia Equalizer. Firma Elspec spracovala na našu žiadosť aj energetický audit úspor, ktorý simuluje inštaláciu navrhovaného Equalizéru na meranom transformátore. Táto štúdia preukázala potenciál úspor el.energie a podstatne stabilnejšiu sieť.

Vedenie závodu sa tento projekt, po zvážení všetkých aspektov, zdal veľmi zaujímavý. „Problémy s výrobou by sa mohli z väčšej časti vyriešiť a navyše je pridaná hodnota v úspore el.energie“. Preto bol navrhovaný Equalizer objednaný spolu so vstavaným analyzátorom siete. Vďaka tomuto riešeniu sa jednoducho preukáže, či návrh prinesie predpokladané očakávania.

Equalizer môže zachrániť životnosť strojov či financií, ale aj pozitívne ovplyvniť ďalší vývoj firmy

Po inštalácii Equalizéru sa potvrdili všetky predpoklady. Elektrická sieť sa stala stabilnejšou, prestali poruchy strojov spôsobené poklesmi napätia. V dlhodobejšom časovom horizonte sa znížila frekvencia havárií strojov a ich komponentov. Dosiahla sa vyššia ako predpokladaná úspora energie.

 

Na základe tejto pozitívnej skúsenosti zákazník postupne objednal ďalšie audity na jednotlivé transformátory. Tie odhalili aj ďalšie možné úspory v zlúčení výroby z dvoch transformátorov na jeden.  Týmto sa vyšetril transformátor pre budúcu novú výstavbu.

Postupne sa inštalovali ďalšie Equalizery, ktoré priniesli predpokladané výsledky. Tieto kroky viedli k vyššej efektívnosti výroby. Zákazník vyrobil rovnaký výrobok s nižšími nákladmi.

Porovnaním výrobných nákladov výrobku, v jednotlivých krajinách holdingu, zákazník stúpal vo výkone z piateho, na druhé miesto. Tento postup otvoril úvahy, o rozšírení výrobných kapacít zákazníka.

Autor: Petr Nedorost

Detaily o prístroji sú na nahliadnutie tu.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha