Odhad emisií CO2 akustickou kamerou ii900 | Blue Panther s.r.o.

Odhad emisií CO2 akustickou kamerou ii900

Spoločnosť Fluke predstavila novú funkciu, ktorá je súčasťou online nástroja na vytváranie správ Fluke Online LeakQ™.

Výroba stlačeného vzduchu je energeticky veľmi náročný proces.

Preto sú úniky stlačeného vzduchu dôležitým faktorom energetickej účinnosti.

Podiel elektriny, ktorý je spojený s „únikom vzduchu“ a používaný kompresorom na stlačenie plynu, by mal byť vnímaný ako energetická strata.

Okrem súčasnej odhadovanej miery únikov (objem) a nákladov (mena) teraz Fluke pridáva odhadované emisie CO2 (hmotnosť)

pre každý jednotlivý a celkový počet identifikovaných únikov.

Táto nová funkcia pomáha našim zákazníkom kvantifikovať vplyv ich programu detekcie a opráv netesností na emisie CO2.

Schopnosťou kvantifikovať environmentálnu a finančnú hodnotu únikov stlačeného vzduchu pomáhame spoločnostiam výrazne znížiť ich spotrebu energie a uhlíkovú stopu,

čo prispieva k čistejšiemu vzduchu, vode a potravinám pre našu generáciu aj tie budúce.

Odhadované emisie CO2 sú založené na (podľa koncového používateľa) poskytnutých prevádzkových premenných a oficiálnych správach úradu Green House Gas (GHG)

týkajúcich sa časti spotreby elektrickej energie jednotlivých odhadovaných objemov únikov.

Odhad emisií CO2 je v súčasnosti k dispozícii pre Spojené štáty, Európu, Austráliu a Čínu a čoskoro sa rozšíri do nových regiónov.

Druhá možnosť je manuálne zadať emisný faktor (Emisia CO2 v kg na kWh) Vašej spoločnosti.

výpočet CO2 z úniku

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás