Opticky izolované sondy a systém s presnosťou DC až 1,5% Teledyne LeCroy
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Opticky izolované sondy a systém s presnosťou DC až 1,5% Teledyne LeCroy


V roku 2022 predstavil výrobca Teledyne LeCroy vysokonapäťové opticky oddelené diferenciálne sondy DL-ISO so šírkou pásma až 1 GHz.

Opticky izolované diferenciálne sondy DL-ISO so šírkou pásma až 1GHz a systém s presnosťou DC až 1,5% Teledyne LeCroy.

 

Čas, kedy osciloskop slúžil len ako orientačné meradlo, prípadne pre časovú oblasť, je preč. Stalo sa tak po rozšírení 12-bitových osciloskopov, napríklad Teledyne LeCroy radu HDO či WavePro HD. Namiesto 256 hodnôt vo vertikálnom rozlíšení ich dvanásťbitová architektúra ponúkne hneď šestnásťkrát viac.

V modernej automotíve elektroniky sa prechádza na technológie GaN SiC, kde štandardné vysokonapäťové diferenciálne sondy nestačia rozsahom napätia, typom izolácie, presnosťou ani šírkou pásma.

 

Kľúčové vlastnosti:

  • 350 MHz - 1 GHz šírka pásma a rozsah vstupných napätí 2-2500V
  • Ideálne pre zariadenia GaN a Sic
  • 1,5 % presnosť systému pri použití s 12-bitovými osciloskopmi Teledyne LeCroy
  • Čas nábehu 435 ps
  • Vysoká CMRR - 160 dB
  • Flexibilné možnosti pripojenia
  • Automatické nulovanie bez odpojenia
  • Najlepšia vernosť signálu

 

DL-ISO poskytuje najlepšiu vernosť signálu v odbore s najrýchlejším časom nábehu, najnižším prekmitom a nízkym zaťažením DUT.

 

Komplexná konektivita

Sondy DL-ISO používajú vysokokvalitné koaxiálne útlmové hroty, ktoré potláčajú nežiaduci šum a zakončujú testovacie dosky pomocou štandardných MMCX konektrorov alebo vysokonapäťových bezpečných štvorcových kolíkov.

 

DL-ISO sonda

Hlava sondy obsahuje frekvenčne modulujúci optický vysielač a prijímač integrovaný s vysokovýkonným elektrickým zosilňovačom. K riadiacemu modulu je pripojený integrovaným optickým káblom. Riadiaci modul využíva rozhranie ProBus na oznamovanie hodnoty útlmu hrotu a správne meradlo napätia na osciloskope. Pri pripojení k rozhraniu ProBus sa DL-ISO sonda stáva neoddeliteľnou súčasťou meracieho prístroja a možno ju ovládať prostredníctvom aplikácie osciloskopu alebo čelného panela prístroja.

 

 

Obrázok 1: Vysokonapäťová diferenciálna opticky oddelená sonda Teledyne LeCroy DL-ISO, je plne kompatibilná s 12-bitovými osciloskopmi Teledyne LeCroy od radu HDO vyššie.

 

 

Obrázok 2: Diferenciálna napäťová opticky izolovaná sonda Teledyne LeCroy DL-ISO dokáže zabezpečiť vysokú čistotu signálu, a to pri nízkej záťaži testovaného systému. Rýchla doba nábehu (435 ps) je ideálna na meranie na technológiách GaN a Sic.