Podzimní seminář Nejlepší praxe při měření na motorech a pohonech při provozu a údržbě na Slovensku

Podzimní seminář Nejlepší praxe při měření na motorech a pohonech při provozu a údržbě na Slovensku

Podzimní seminář Nejlepší praxe při měření na motorech a pohonech při provozu a údržbě na Slovensku

Již podruhé v tomto roce jsme se vydali na Slovensko - tentokrát až do Košic.

Termíny akcie

Košice (Slovensko) (27. 9. 2016)

Po prvním slovenském semináři zaměřeném na motory a pohony v květnu 2016 v Trnavě jsme zaznamenali mnohé dotazy na uspořádání podobného semináře ve východní části Slovenska - a tak jsme opět ve spolupráci s firmou Elektro Management, s.r.o. začali na přípravách.
V úterý 27. září se sešlo 56 posluchačů zajímajících se o problematiku měření na motorech a řízených pohonech. Po úvodním představení firmy se rozběhla přednáška pojednávající o měřeních v jednotlivých místech zařízení, nejvhodnějších přístrojích pro jednotlivá měření i bezpečnostních aspektech. Přednášky byly opět doplněny ukázkami měření, účastníci si mohli jednotlivé přístroje osahat - což v hojné míře využili.
Jsme rádi, že většina posluchačů odcházela spokojena a že ta devítihodinová cesta za nimi stála za to :-)