Príslušenstvo k prístrojom KIMO
Aktuálne O nás https://www.blue-panther.sk/sample-bio-for-dating-app/

Teplotné, vlhkostné a tlakové sondy pre prístroje KIMO.