Ručné batériové osciloskopy s izolovanými kanálmi Chauvin Arnoux CA 922 a CA 942
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Ručné batériové osciloskopy s izolovanými vstupy Chauvin Arnoux CA 922 a CA 942

Oba modely sú dvojkanálové a ich vstupy sú izolované ako navzájom, tak aj proti krajine.

Zásadnou prednosťou dvoch nových ručných batériových osciloskopov z produkcie francúzskej firmy Chauvin Arnoux sú vstupy týchto prístrojov.


Oba modely majú vstupy izolované ako navzájom, tak aj proti zemi.

Teda z hľadiska používateľa sú plávajúce.

Táto zdanlivá, a často zabúdaná „maličkosť“ môže pri meraní pri údržbe elektrických i elektronických zariadení znamenať zásadnú výhodu kde a ako je možné merať.

Napríklad pri meraní na meničoch frekvencie, soft-štartéroch a ďalších zariadeniach, kde treba súčasne vidieť priebeh, ako v nízkonapäťovej časti (riadenie), tak aj v časti výkonovej prináša galvanicky oddelené kanály vôbec možnosť merať. prečo

Galvanické spojenie „kostry“ kanálov by pri meraní znamenalo prepojenie dvoch častí zariadenia s odlišným vzájomným potenciálom. To by vyvolalo buď „tvrdý“ skrat, alebo poškodenie elektroniky meraného zariadenia. Pravdepodobne aj poškodenie prístroja, alebo dokonca smrteľný úraz obsluhy. 

 • Z hľadiska bezpečnosti a preťažiteľnosti vstupov prístrojov sú osciloskopy CA922B a CA 942B konštruované v CAT III 600V. To znamená podľa normy STN EN 61010-1 napäťové preťaženie 6 000 V.
 • Ďalšou výhodou konštrukcie osciloskopov CA 922B a CA 942B je ich mechanická konštrukcia vhodná do tvrdého priemyselného prostredia v krytí IP 54.
 • Z pohľadu funkcionality osciloskopy CA922 a CA942 nie sú len osciloskopy. Ponúka totiž v jednom kompaktnom zařízení tři samostatné „přístroje“

Dvojkanálový batériový osciloskop, dvojitý multimeter a dvojkanálový analyzátor výkonu vrátane analýzy harmonických.

Funkcia osciloskopu:

Frekvenčný rozsah 20MHz (CA922) alebo 40MHz (CA942) postačuje pre väčšinu meraní pri údržbe. Výhodou je 9-bitové vertikálne rozlíšenie, ktoré má totiž dvakrát väčšie rozlíšenie detailov meraní ako „klasických“ 8 bitov u konkurencie.

 • Prístroje sú vybavené 3.5 “ farebným TFT displejom prehľadne zobrazujúcim namerané priebehy signálu.
 • Vertikálny rozsah je 5 mV až 200 V div.
 • Na signál zle použiť funkciu horizontálneho Zoomu na zobrazenie detailov v časovej oblasti.
 • Na každom z dvoch izolovaných kanálov samostatne je možné zvoliť a zobraziť automatické merania z 19 možností veličín (amplitúda, Čas, Fáza atď...).
 • Základné matematické funkcie sú samozrejmosťou.
 • Automatická predvoľba kanálov je optimalizovaná pre synchronizáciu parametrov signálu.

Pre rýchlu synchronizáciu a stabilné zobrazenie sú prístroje vybavené jedným tlačidlom, ktoré spustí automatickú predvoľbu kanála a prístroj okamžite zobrazí stabilný priebeh, čo je nevyhnutné pre prácu v údržbe, kedy nikdy nie je „dosť rúk“.Na pozorovanie a meranie rýchlych javov alebo javov ovplyvnených šumom je k dispozícii niekoľko typov zachytenia: detekcia špičiek, priemerovanie alebo obálka, rovnako ako časový zoom. Vďaka jednoduchému triggeru a filtrom pre optimalizáciu zobrazenia priebehu sú ručné osciloskopy CA 922B a CA 942B veľmi efektívnym nástrojom.

Dva nezávislé digitálne multimetre

Režim multimetra v CA922 a CA 942 umožní merať striedavé, jednosmerné a AC + DC napätie a prúdy, odpor, kontinuitu, kapacitu, frekvenciu, výkon (kombinácia dvoch meracích kanálov), teplotu (termočlánok K alebo infračervený senzor) a otáčky motora (optický otáčkomer).  Prístroje možno použiť aj na testovanie diód. Meranie výkonu na jednofázových alebo vyvážených trojfázových systémoch umožňuje určiť spotrebu a sledovať trend uložený ako *.txt súbor. Základné režimy pre profesionálny multimeter: režim dohľadu sa môže použiť na meranie hodnôt MAX, MIN a AVG a relatívny režim, ktorý uvádza rozdiel medzi referenčnou hodnotou a reálnou nameranou hodnotou a odchýlku v %.

Analyzátor výkonu a harmonických

Harmonická analýza môže prebiehať v oboch kanáloch súčasne. Prístroj dokáže zobraziť harmonické zložky do 31. rádu. Pre každý meraný kanál sú v hornej časti displeja zobrazené základné informácie ako: indikátor kanála, väzba, filter, citlivosť, veľkosť RMS a celkové harmonické skreslenie (THD).

Výsledky analýzy harmonických sú prehľadne zobrazené stĺpcovým grafom, ktorý je možné vertikálne zoomizovať.

Ukladanie dát, komunikácia a PC softvér

 • Pri údržbe je mnohokrát potrebné zdokumentovať výsledky meraní a ďalej ich analyzovať.
 • Osciloskopy CA 922 a CA 942 sú vybavené vnútornou pamäťou jednak pre ukladanie konfigurácie a jednak pre zaznamenávanie stôp v režime osciloskopu.
 • Ďalej potom možno ukladať v režime multimetra až 2 700 meraní za zvolenú dobu od 5 minút až po jeden mesiac). 
 • Prístroje môžu komunikovať s PC cez opticky izolované USB rozhranie.
 • Pomocou softvéru SX-METRO možno stiahnuť uložené merania a stopy pre ďalšie spracovanie na PC a exportovať ich vo formátoch kompatibilných s kancelárskymi aplikáciami. 
 • Tento softvér môže tiež zobrazovať prebiehajúce merania na osciloskope v reálnom čase a nastavovať jeho konfiguráciu.
 • Ďalší softvér SX-DMM pre režim multimetra je určený na správu funkcie multimetra na ľahké spracovanie dát získaných meraním funkcií multimetrov, vykonávať ich analýzu a generovať protokoly o meraní.

Okrem toho je možné pri základných meraniach na meničoch frekvencie prístroja doplniť o meraciu sadu PWM, prevodník MLI01 s low-pass filtrom a prúdové kliešte E27 AC/DC.

Ak vás tento prístroj zaujal alebo chcete viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať formulárom nižšie.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724