Seminář Jak na měření vibrací a stanovení souososti v průmyslové údržbě s Fluke 19. 4. 2017
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Seminář Jak na měření vibrací a stanovení souososti v průmyslové údržbě s Fluke 19. 4. 2017

Seminář Jak na měření vibrací a stanovení souososti v průmyslové údržbě s Fluke 19. 4. 2017

Tento jedinečný seminář věnovaný měření vibrací a stanovení souososti byl určený všem pracovníkům elektroúdržby

Termíny akcie

Hradec Králové (19. 4. 2017)

Vibrace jsou v oblasti údržby jedním z prvních ukazatelů zhoršujícího se technického stavu zařízení.

Seminář, konaný 19. dubna v Hradci Králové, byl určen pro pracovníky údržby nejen mechanické, ale především pro rozšíření znalostí a schopností pracovníků elektroúdržby, kdy elektrotechnici získají praktické znalosti pro snadné provádění a vyhodnocení i mechanického stavu pohonů.

Na tomto semináři se účastníci praktickým způsobem seznámili s různými úrovněmi technických poznatků týkajících se vibrací strojů, monitorování stavu a využitím přístrojů Fluke pro měření vibrací a mechanických vlastností, včetně přehledu softwaru dodávanému s nástroji.

Cílem semináře bylo poodhalit lety budovanou roušku složitosti vibračních měření a s pomocí přístrojů Fluke ji zpřístupnit i „ne- vibro-technikům “ a ukázat, že vibrace nejsou žádná záhada.

Věříme, že se to specialistovi Fluke, panu Karolu Bieleckému, podařilo a účastníci si odnesli mnoho nových poznatků.

 

Program semináře

Jak na měření vibrací a stanovení souososti v průmyslové údržbě

1/ Porozumění základním pojmům týkajících se vibrací a čtyřem hlavním poruchám rotačních zařízení

2/ Jak pracovat při měření vibrací na rotujících částech a jak provádět přesné nastavení souososti hřídelí

3/ Jak vyhodnotit výsledky měření a jak hodnotit závažnosti stavu

4/ Nevyváženost - nesouosost, uvolnění a ložiskové poruchy

5/ Praktické ukázky kde a jak využít testery vibrací Fluke 810 a Fluke 805

6/ Praktické ukázky kde a jak využít přístroj pro stanovení souososti Fluke 830