Simulátory pacienta | Blue Panther s.r.o.

Prístroje simulujúce funkcie pacienta na testovanie a overovanie vlastností EKG a monitorov životných funkcií. Simulujú invazívny krvný tlak, teplotu, EKG signály a dýchanie.

Filter podľa výrobcu