Systém HVAC Fluke 3000 FC
Vďaka bezdrátovému systému FC Wireless HVAC môžete pomocou vzdialených prúdových a teplotných modulov pracovať na elektrických rozvádzačoch rýchlejšie, bezpečnejšie, jednoduchšie.

Bezdrátový systém Fluke Conect umožňuje měření všech obvyklých elektrických parametrů


 1. Připojte bezdrátový proudový modul FC AC k požadovanému bodu měření a prohlížejte si výsledky až 20 metrů daleko na bezdrátovém digitálním multimetru FC. Můžete také připojit bezdrátový teplotní modul typu K t3000 FC a zobrazovat hodnoty ze vzdáleného měřicího bodu teploty.
 2. Ušetříte čas tím, že nebudete muset tolik běhat okolo při provádění měření na několika místech. Použijte více modulů pro měření na třífázových systémech, jako samostatný měřicí přístroj, případně v kombinaci s dalšími moduly Fluke Connect™ jako systém pro několik měření.
 3. Na krátkou vzdálenost můžete zobrazovat odečty i z modulů umístěných v uzavřených elektrických rozvaděčích. Nemusíte už také zapisovat hodnoty, protože vzdálené moduly Fluke Connect zaznamenávají s pomocí volitelného PC adaptéru až 65 000 sad odečtů minimální/maximální/střední hodnoty s časovým údajem. Bezdrátové měřicí přístroje Fluke Connect také poskytují zvýšenou míru bezpečnosti tím, že vám umožňují zobrazení odečtů na jiném místě, než v bodě měření.
 4. Nyní můžete provádět měření na pohybujících se zařízeních, přičemž v ohrožení bude jen měřicí modul.

Bezdrátový multimetr Fluke řady 3000 FC s aplikací Fluke Connect™ splňuje všechny nutné podmínky pro pohodlné testování, měření a odstraňování poruch:

 • Měření střídavého a stejnosměrného napětí až do 1 000 V
 • Měření střídavého a stejnosměrného proudu s rozlišením 0,01 mA
 • Měření spojitosti, odporu, kapacity, frekvence a testování diod
 • Záznam dat MIN/MAX
 • CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V; IP54

Modul bezdrátových proudových kleští AC Fluke a 3000 FC splňuje všechny nutné podmínky pro pohodlné testování, měření a odstraňování poruch:

 • Klešťový měřicí přístroj AC true-RMS
 • Měření proudu do 400 A AC
 • Lze použít jako samostatný měřicí přístroj nebo jako součást systému
 • Funkce záznamu dat umožňuje uložení až 65 000 odečtů
 • Funkce náběhového proudu

Pomocí bezdrátového teplotního modulu typu K Fluke t3000 FC můžete:

 • Lze použít jako samostatný měřicí přístroj nebo jako součást systému
 • Funkce záznamu dat umožňuje uložení až 65 000 odečtů

Špecifikácia

Bezdrátový multimetr Fluke řady 3000 FC


* Pro všechny specifikace: přesnost se určuje s platností jednoho roku po kalibraci a platí pro provozní teplotu v rozsahu 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti 0 % až 90 %. Specifikace přesnosti jsou uvedeny ve tvaru ± ([% odečtů] + [počet nejméně významných číslic]).
 

Podrobné specifikace
Střídavé napětí
Rozsah1 Rozlišení Přesnost234
45 Hz až 500 Hz 500 Hz až 1 kHz
600,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 3 2,0 % + 3
6,000 V 0,001 V
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1 000 V 1 V
1 Veškeré hodnoty napětí AC (st) jsou specifikovány v rozsahu od 1 % do 100 %. 
2 Činitel amplitudy ≤ 3 při plné stupnici do 500 V, lineárně klesá na ≤ 1,5 při 1 000 V.
3 U nesinusových průběhů přičtěte typicky ± (2 % odečtu + 2 % plné stupnice), pro činitel amplitudy do 3. 
Nepřekračujte 107 V-Hz.

 

Stejnosměrné napětí, spojitost, odpor, test diod a kapacita
Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost
mV 600,0 mV 0,1 mV 0,09 % + 2
V 6,000 V 0,001 V 0,09 % + 2
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1 000 V 1 V 0,15 % + 2
600 Ω 1 Ω Měřicí přístroj vydá zvukový signál při <25 Ω, detekci přerušení nebo zkratů 250 μs nebo delších.
600,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 2
6,000 kΩ 0,001 kΩ 0,5 % + 1
60,00 kΩ 0,01 kΩ
60,00 kΩ 0,1 kΩ
600,0 kΩ 0,001 MΩ
50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3
Test diod 2,000 V 0,001 V 1 % + 2
µF 1 000 nF 1 nF 1,2 % + 2
10,00 μF 0,01 μF
100,0 μF 0,1 μF
9 999 μF1 1 μF Obvykle 10 %
1 V rozsahu 9 999 μF pro měření do 1 000 μF, je přesnost měření 1,2 % + 2.

 

Střídavý nebo stejnosměrný proud
Funkce Rozsah1 Rozlišení Přesnost
mA AC 
(45 Hz až 1 kHz)
60,00 mA 0,01 mA 1,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
mA DC2 60,00 mA 0,01 mA 0,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
1 Veškeré hodnoty proudu AC (st) jsou specifikovány v rozsahu od 5 % do 100 %. 
2 Vstupní zátěžové napětí (typické): 400mA vstup 2 mV/mA. 
3 Přesnost 400,0 mA nastavena do přetížení 600 mA.

 

Frekvence
Rozsah Rozlišení Přesnost1
99,99 Hz 0,01 Hz 0,1 % + 1
999,9 Hz 0,1 Hz
9,999 kHz 0,001 kHz
99,99 kHz 0,01 kHz
1 Frekvence je nastavena do 99,99 kHz u napětí a do 10 kHz u proudu.

 

Parametry vstupu
Funkce Ochrana 
proti přetížení
Vstupní impedance 
(jmenovitá)
Poměr potlačení souhlasného rušení (1 kΩ nesymetrie) Neúspěšnost běžného režimu
  1 100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB při ss, 50 Hz nebo 60 Hz > 60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz
  1 100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 60 dB při ss, do 60 Hz  
  1 100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB při ss, 50 Hz nebo 60 Hz > 60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz
Testovací napětí rozpojeného obvodu Napětí na celé stupnici Typický proud nakrátko
Do 6 MΩ 50 MΩ
  1 100 V rms <2,7 V DC (ss) <0,7 V DC (ss) <0,9 V DC (ss) <350 mA
  1 100 V rms <2,7 V DC (ss) 2,000 V DC (ss) <1,1 mA

 

Funkce mA
Ochrana před přetížením Jištěno, 44/100 A, 1 000 V pojistka FAST
Přetížení Přetížení max. 600 mA po dobu 2 minut, následná prodleva min. 10 minut

 

Přesnost záznamu MIN/MAX
DC (ss) funkce Stanovená přesnost funkce měření ±12 míst pro změny trvající >350 ms.
AC (st) funkce Stanovená přesnost funkce měření ±40 míst pro změny trvající >900 ms.

 

Obecné specifikace
Maximální napětí mezi jakoukoli koncovkou a uzemněním 1 000 V DC (ss) nebo AC (st) RMS
Ω vstupy A chráněny pojistkou 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1 000 V pojistka FAST, pouze díl uvedený společností Fluke
Displej (LCD) Rychlost aktualizace: 4/s 
V, A, Ω: 6 000 míst
Frekvence: 10 000 míst
Kapacita: 1 000 míst
Typ baterie Tři alkalické baterie AA, NEDA 15A IEC LR6
Výdrž baterií min. 250 h
Bezdrátová komunikace 2,4 GHz v pásmu ISM
Dosah bezdrátové komunikace Otevřený prostor bez překážek: do 20 m
S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m
S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m
Teplota Provozní: −10 °C až +50 °C
Skladovací: −40 °C až 60 °C
Teplotní koeficient 0,1 x (specifikace přesnosti / °C (<18 °C nebo >28 °C)
Relativní vlhkost 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C)
0 % až 75 % (35 °C až 40 °C)
0 % až 45 % (40 °C až 50 °C)
Nadmořská výška Provoz: 2 000 m
Skladovací: 12 000 m
Elektromagnetická kompatibilita
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC část 15 podčást C oddíly 15.207, 15.209, 15.249
FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
Splňuje bezpečnostní požadavky ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. vydání
CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-12: 3. vydání
UL 61010-1: 3. vydání
IEC/EN 61010-1:2010
Atesty CSA, FCC, CE
Kategorie ochrany krytím (IP) IP54
Stupeň znečištění 2
Rozměry (V × Š × D) 4,75 cm × 9,3 cm × 20,7 cm
Hmotnost 340 g

Poznámka: Není kompatibilní s měřicími přístroji Fluke CNX

Modul bezdrátových proudových kleští AC Fluke a3000 FC

 

Specifikace
Rozsah 0,5 A až 400,0 A
Rozlišení 0,1 A
Přesnost 400,0 A: 2 % ± 5 číslic (10 Hz až 100 Hz), 2,5 % ± 5 číslic (100 Hz až 500 Hz)
Rozběh Max. zobrazená hodnota: 999,9 A
Činitel amplitudy (50 Hz / 60 Hz) 3 při 500 A, 2,5 při 600 A, 1,42 při 1 000 A, přidejte 2 % pro činitel amplitudy >2
LCD s podsvícením 3½ číslic
Rychlost/interval záznamů Min. 1 s / nastavitelné v počítači
Typ baterie 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Výdrž baterií 400 hodin
Paměť Záznam až 65 000 měření
Bezdrátová komunikace 2,4 GHz v pásmu ISM
Dosah bezdrátové komunikace Otevřený prostor bez překážek: do 20 m
S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m
S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m
Provozní teplota −10 °C až +50 °C
Teplota pro skladování −40 °C až +60 °C
Teplotní koeficient Přidejte 0,1 x (specifikace přesnosti) / °C (<18 °C nebo >28 °C)
Provozní vlhkost 90 % při 35 °C, 75 % při 40 °C, 45 % při 50 °C
Nadmořská výška Provoz: 2 000 m
Skladovací: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2006
Splňuje bezpečnostní požadavky IEC 61010-1, 600 V CAT III, 3. vydání, stupeň znečištění 2
Bezpečnostní kategorie CAT III 600 V
Atesty CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kategorie ochrany krytím (IP) IP30
Stupeň znečištění 2
Rozevření čelistí 34 mm
Rozměry (V x Š x H) 20,3 cm x 7,49 cm x 3,55 cm
Hmotnost 0,22 kg

Poznámka: Není kompatibilní s měřicími přístroji Fluke CNX

Bezdrátový teplotní modul typu K Fluke t3000 FC

 

Obecné specifikace
Rozsah typu K −200 °C až 1 372 °C
Rozlišení 0,1 °C
Přesnost ± [0,5 % + 0,3 °C] míst
Vstupní svorky Miniaturní typu K
LCD s podsvícením 3½ číslic
Rychlost/interval záznamů Min. 1 s / nastavitelné v počítači
Typ baterie 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Výdrž baterií 400 hodin
Paměť Záznam až 65 000 měření
Bezdrátová komunikace 2,4 GHz v pásmu ISM
Dosah bezdrátové komunikace Otevřený prostor bez překážek: do 20 m
S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m
S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m
Provozní teplota −10 °C až +50 °C
Teplota pro skladování −40 °C až +60 °C
Teplotní koeficient ±0,01 % z hodnoty +0,03 °C na °C
Teplotní stupnice ITS-90
Provozní vlhkost 90 % při 35 °C, 75 % při 40 °C, 45 % při 50 °C
Nadmořská výška Provoz: 2 000 m
Skladovací: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2006
Splňuje bezpečnostní požadavky IEC 61010-1, CAT I, 3. vydání, stupeň znečištění 2
Atesty CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kategorie ochrany krytím (IP) IP42
Stupeň znečištění 2
Rozměry (V x Š x H) 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Hmotnost 0,22 kg

Poznámka: Není kompatibilní s měřicími přístroji Fluke CNX

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava