Umělá impedanční sieť

Umělá impedanční sieť

Elektromagnetická kompatibilita – IEC 61000-3-3:2013 a IEC 61000-3-11

Analýza kolísania napätia a Flickeru (blikaní) na verejných nízkonapäťových sieťach


Čo je to Flicker?


Formálna izolácia je „dojem nestability vizuálneho vjemu vyvolaný svetelným podnetom,

jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá s časem“ (IEC 60050-161,1990)

Blikánie možno považovať za príznak, ktorý je výsledkom modulačnej záťaže a jej vplyvu na vlastné svorkové napätie.

Pripojenie ku zdroju napätia s konečnou impedanciou spôsobí zvýšenie modulácie záťaže kolísania na napájacom vedení.

Filter podľa výrobcu