Vybavenie kalibračného laboratória | Blue Panther s.r.o.

Vybavenie laboratória

Vybavenie laboratória
 

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology je vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú poskytovať vysoký štandard kalibračných procesov.

Aké máme vybavenie na kalibráciu


Kalibrácia a správa metrológie v kalibračnom laboratóriu Blue Panther Metrology je zaistená komplexným metrologickým softvérom MET/CAL v 8.1 firmy FLUKE

MET/CAL spĺňa podmienky normy STN EN 17025.

Vďaka úzkej spolupráci s firmou Fluke a našou vlastnou odbornosťou, sme vybavení náležitými kalibračnými a justačnými procedúrami.

Tieto procedúry sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v SR.

 

Kalibrácia elektrických veličín

Kalibrácie sú vykonávané prostredníctvom kalibrátora Fluke 5500A, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ.


Na kalibráciu teploty a tlaku

sme vybavení kalibrátorom Fluke 525A


Sekundárnym štandardom Fluke 5612B


Teplotnými piečkami Fluke 9100S, Fluke 9127, Fluke 9009 a tlakovým modulom Fluke P07.


Na kalibráciu revíznych prístrojov

potom kalibrátorom FLUKE 5320A.
                                                                                 

Všetky používané etalóny majú zaistenú trasovateľnosť na štátne či medzinárodné štandardy.