Aktuálne O nás Kontakt

Vybavenie laboratória

Vybavenie laboratória
 

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology je vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú poskytovať vysoký štandard kalibračných procesov.

Kalibrácia a správa metrológie v BPM je zabezpečená komplexným metrologickým softvérom MET / CAL v 7.2 firmy FLUKE, ktorý spĺňa podmienky normy STN EN MetCal 17025. 17025. Vďaka úzkej spolupráci s firmou Fluke sme vybavení vhodnými kalibračnými a justačnými procedúrami. Tieto procedúry sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v SR.

 

Kalibrácie elektrických veličín sú vykonávané prostredníctvom kalibrátora Fluke 5500, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ. Pre kalibrácie teploty a tlaku sme vybavení ciachovacím Fluke 525A, sekundárnym štandardom Hart 5612B, teplotnými pecami Hart 9100S, Hart 9127, a Hart 9009 a tlakovým modulom Fluke P07. Pre kalibrácie revíznych prístrojov potom ciachovacím FLUKE 5320.

                                                                                 

Všetky používané etalóny majú zabezpečenú trasovateľnosť na štátne alebo medzinárodné štandardy.