WavePulser Signal Integrity Studio

WavePulser Signal Integrity Studio

Teledyne LeCroy WavePulser Signal Integrity Studio je softvér určený na analýzu signálovej integrity v moderných technológiách dosiek plošných spojov a rôznych konektorov.

V softvéri WavePulser Signal Integrity Studio možno ľahko analyzovať S-parametre, impedančné profily a simulovať správanie meraných bodov v systéme.

Užívatelia tiež môžu ľahko analyzovať efekty neprispôsobenia impedance na signál aj rôzne straty na úrovni prenášaného signálu. S-parametre môžu byť namerané online prístrojom WavePulser 40iX, alebo naimportované zo súboru. WavePulser Studio môže byť ako jedna licencia súčasťou balíka s analyzátorom signálovej integrity WavePulser 40iX, alebo samostatne ako dodatočná licencia pre ďalších užívateľov.

Použitie Parametrov S ako behaviorálneho modelu v simulácii systému

Rôzne prepojenia a signálové cesty v modernej elektronike, nie sú také transparentné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jednoduchým pohľadom naozaj nerozlíšime, ako sa signál správa a ako vyzerá impedancia ciest. Analýzou S-parametrov vieme okamžite vidieť efekty na signál meranej cesty, a prípadne v reálnom čase prepojenia a cesty opraviť. WavePulser 40iX dokáže merať S-parametre v šírke pásma od DC až po 40GHz.

 

obrázok 1. Testované kanály sa rozdeľujú alebo emulujú pomocou teoretických modelov alebo nameraných údajov.

 

Simulácia správania sa rôznych poškodených sériových dát

Užívatelia môžu do dátového signálu pridávať rôzne nežiaduce javy a sledovať ich správanie pri prechode nameranými signálovými cestami. V reálnom svete sa nestretávame s dokonalým signálom, takmer vždy je prítomný nejaký šum či už vertikálny či horizontálny (jitter) aj najrôznejšie prekmity signálu, to všetko má nepríjemný vplyv na prenos dát. Tým, že dokážeme takéto správanie signálu nasimulovať, overíme, či navrhnuté cesty sú pre náš signál dostatočne priechodné aj keď signál nebude ideálny. Priebehy signálu zaznamenané osciloskopy Teledyne LeCroy možno použiť ako vstupný signál pre analýzu a simuláciu.

 

obrázok 2 pre simulovaný signál možno nastaviť rôzne poruchy, skreslenia a šum.

 

Integrácia s analyzátorom signálovej integrity WavePulser 40iX

Po pripojení k prístroju možno namerané S-parametre použiť na simuláciu signálu v reálnom čase na skúšanom zariadení.

 

Obrázok 3 Teledyne LeCroy WavePulser 40iX s testovaným liekom a softvérom WavePulser Signal Integrity Studio

 

 

Ďalšie kľúčové funkcie:

Rýchle meranie diagramu oka

Pokročilá analýza itteru

Emulácia CTLE, DFE a FFE equalizerov a PLL

USB hasp kľúč pre samostatné fungovanie softvéru pre ďalšieho užívateľa

Softvér je kompatibilný s prístrojom: https://www.blue-panther.sk/teledyne-lecroy-wavepulser-40ix

Ak vás prístroj zaujal alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte nás formulárom nižšie.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava