Ako ľahko overiť riadený pohon analyzátorom motorového pohonu?

Ako ľahko overiť riadený pohon analyzátorom motorového pohonu?

Ako ľahko overiť riadený pohon analyzátorom motorového pohonu?

Motorové pohony jsou všude a jsou nezbytné pro přizpůsobení rychlosti motoru a potřebám aplikace.

Řídicí jednotky s proměnnými otáčkami (VDD), frekvenční měniče (VFD) i pohony s nastavitelnou rychlostí (ASD) jsou důležitou součástí ventilátorů, čerpadel, kompresorů a dalších motorem poháněných zařízení.
V současnosti, když jde technik na servisní zásah na řízeném pohonu, a protože neví přesně kde začít hledat, nebo co bude muset prozkoumat, měl by si vzít multimetr, osciloskop a analyzátor výkonu, pokud tedy myslí zjištění závady vážně. Jde totiž o minimální vybavení pro takovou činnost. Zkoušečkou, což je bohužel maximální vybavení českých techniků, na pohonu nezjistí zhola nic. Přístroje jako osciloskop a analyzátor sítě musí mít vstupní kanály izolované navzájem i proti kostře, pokud nechce zrovna předvádět ohňostroj. Běžné osciloskopy mají společnou kostru a nedostatečnou ochranu před přepětím, která se vyjadřuje kategorií, a na přístroje značnou CAT. Pro náš účel by neměla být nižší než CAT III. Pokud nevíte oč jde, přečtěte si něco o bezpečnosti měřicích přístrojů, jinak hrozí ten ohňostroje.

Kromě tohoto vybavení budete muset mít nějaké znalosti o konstrukci a funkci řízeného pohonu, i o nastavení osciloskopu pro jejich ověření, které získal zkušenostmi

Nový přístroj Fluke MDA 550 - Analyzátor motorového pohonu (obr.1). - mění tuto situaci dramaticky. Technik pro ověření všech funkcí pohonu potřebuje pouze jeden jediný přístroj. Fluke MDA 550 sdružuje totiž všechny potřebné funkce pro ověření jednotlivých částí měniče, má jednoduchá ovládání a jasnou grafickou nápovědu, takže v každém okamžiku je jasné kam co připojit.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr1.jpg

Přístroj vede uživatele v každém kroku měření pomocí diagramů zapojení a pokynů. 

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr2.jpg

Jde o něco jako průvodce, který říká, co měřit a jak se přístrojem připojit pro jednotlivá měření. Pokud chcete ověřit například situaci na vstupních svorkách měniče, přístroj napoví, jak připojit jednotlivé vstupy a automaticky se přenastaví na toto měření

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr3.jpg

Pokud chcete měřit napětí výstupu měniče, přístroj se přenastaví tak, aby změřil správně konkrétní bod.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr4.jpg

Fluke MDA-550 obsahuje všechny potřebné funkce pro měření na pohonu, a ty jsou snadno nastavitelné dvěma stisky tlačítka.

Nabízí měření: na vstupu měniče – ověření napětí a proudu (velikost – tvar – symetrii – zkreslení), příkon pohonu atd.

Dá se tedy ověřit zkreslení a zjistit stav usměrňovače:

  • na stejnosměrné sběrnici meziobvodu – zvlnění a velikost napětí a tak se dá ověřit stav kondenzátorů
  • na výstupu měniče – symetrii napětí a proudu tvar vlny a závislost u/f, tedy jestli některý ze spínačů nemá poruchu.  
  • na svorkách motoru například tvar napětí a věřit, zda zde nejsou napěťové špičky, které mohou poškodit izolaci vinutí.
  • a napětí hřídele motoru – ověření přítomnost hřídelového napětí a počet pulzů, které ničí ložisko motoru.

 Jakmile uživatel vybere test, zobrazují se vizualizace napětí a proudu a krok za krokem je veden a vyzýván k postupnému připojování jednotlivých vstupů přístroje k daným místům frekvenčního měniče tak, aby nedošlo k omylu a proces připojení byl snadný a rychlý.

 

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr5.jpg

Přednastavené profily měření shromažďují data na základě zvoleného zkušebního postupu přednastaveného v přístroji, a odstraňují tak nutnost provádět složité nastavování konfigurace, jak je to nutné při použití osciloskopu.

 

Vestavěný nástroj pro vytváření reportů umožňuje snadno vytvářet profesionální zprávy o naměřených výsledcích a zjištěných problémech v jednotlivých krocích měření, jak je patrno na obrázku 6, zobrazujícím měření průběhu zvlnění napětí na meziobvodu. Po postupném projití všech kroků ověření měniče, lze přímo z přístroje vytisknou report nebo jej získat ve formátu pdf.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr6.jpg

Všechny analýzy motorového pohonu jsou velmi důležité jak z hlediska optimální spotřeby, tak i životnosti pohonu, nicméně "aplikace zabíječe" v přístroji Fluke MDA je v současnosti nenahraditelná. Jedná se o funkci pro testování přítomnosti hřídelového napětí motoru, která může ověřovat elektrický výboj v ložiskách motoru. Na obrázku 7 je vidět průběh impulzu ložiskového napětí zachycený Fluke MDA 550. Chceme-li řešit problémy s ložisky, musíme analyzovat výboj v ložisku z kvalitativního i kvantitativního hlediska. To znamená, že potřebujeme vidět, jak velký výboj je, protože čím větší výboj bude, tím více škod může nadělat. Ale také je třeba vědět, jak často k němu dochází, protože samozřejmě, čím častěji k němu dochází, tím je více škod nebo poškození, a tím rychleji se ložiska budou opotřebovávat.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr7.jpg

Měření na rychle se otáčející hřídeli motoru může být problematické a riskantní. Sonda MDA-550 pro snímání napětí hřídele poskytuje bezpečný a snadný způsob, jak provést elektrické připojení k hřídelím motoru pomocí malého vodivého kartáče s uhlíkovými mikrovlákny. Tento test, jedinečný pro MDA-550, obsahuje přednastavenou testovací rutinu přímo z menu a ukazuje přesně, jak se uzemní a připojí k napětí a proudu.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr_8.jpg

Jedinečnost analyzátoru motorového pohonu Fluke MDA 550 spočívá v tom, že umožňuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu hřídelového napětí. Je tak možné ověřit jaké a kolik výbojů nastalo, ale také zjistit amplitudu výboje a zobrazit jeho průběh, a tak rychle řešit problémy s ložisky motoru.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu? obr9.jpg

Význam harmonické analýzy.

Kromě zjišťování stavu uvnitř pohonu a mimo pohon směrem k motoru, je nezbytné podívat se na napájecí síť pohonu, jak měnič ovlivňuje rozvodnou síť závodu a jak tato síť ovlivňuje měnič.

Na vstupu měniče může analyzátor motorového pohonu Fluke MDA 550 provádět harmonickou analýzu, podobně jako analyzátor kvality sítě. Motorové pohony mohou vytvářet harmonická zkreslení, která mohou potenciálně způsobit problémy na jiných elektrických zařízeních. MDA 550 je vybaven nástrojem, který dává možnost zjistit přetížení sítě harmonickými. Harmonické jsou sekundárním efektem výkonové elektroniky obecně, neboť výkonová elektronika má tendenci dodávat do sítě nesinusový proud. Analyzátor MDA 550 lze použít k posouzení dopadu tohoto jevu na síť, jak je vidět na obrázku 5.

Fluke MDA-550 také umožňuje, jak již bylo uvedeno, snadno shromažďovat data a vytvářet testovací reporty vestavěným generátorem reportů. Stejně tak je schopen po stisku tlačítka uložit 100 obrazovek právě probíhající okamžitého měření. Při měření v terénu můžeme například zahlédnout jen jednorázový krátký zákmit, který není možné v dané situaci rychle vyhodnotit a složité nastavování triggerů nevede k úspěchu. Bylo by tedy skvělé mít možnost tuto krátkou událost zobrazit znovu a vyhodnotit ji v klidu. S tímto nástrojem je to velmi snadné. Stačí stisknout tlačítko „záznam“ a přístroj uloží 100 obrazovek ve kterých můžeme listovat tam a zpět a vrátíte se do doby, kdy proběhlo pozorování.

Z výše popsaného je patrné, že zásadní výhodou Fluke MDA 550 je jednoduchost nastavení přístroje pro měření a vedení pracovníka pomocí grafických menu a nápovědy při ověřování pohonů. Přístroj je již pro prováděná měření nastaven profesionály, takže i časové měřítko pro zvolený typ měření bude správné. Technici, kteří provádějí ověřování pohonu, nemusí být tedy specialisté na pohony, a přesto provedou ověření pohonu snadno a správně.

Navíc lze Fluke MDA 550 snadno, stisknutí jednoho tlačítka, převést do režimu průmyslového osciloskopu se 4 izolovanými kanály a frekvenčním rozsahem 500MHz a opětovně zase vrátit do režimu analyzátoru pohonů. To z něho dělá ještě výkonnějšího pomocníka v průmyslové údržbě.

Napište si o předvedení zdarma u Vás ve firmě či nacenění. Stačí vyplnit formulář níže.

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás