Analyzátory výkonu a kvality energie | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Analyzátory výkonu a kvality energie

Analyzátory výkonu a kvality energie
 

Systémové analyzátory kvality elektrickej energie pre priemyselné a energetické riešenia.

Čo je Analyzátor výkonu (energie)?

Analyzátor výkonu je presný merací prístroj, ktorý meria spotrebu alebo generovanie energie (vo wattoch) zariadenia, obvodu alebo podsystému.


Moderné analyzátory výkonu sú tiež schopné určiť účinník, harmonické skreslenie, špičku, strednú hodnotu a mnoho ďalších parametrov signálu.


Výkonový analyzátor vzorkuje priebehy napätia a prúdu, ktoré vstupujú alebo vystupujú do/z testovaného zariadenia (DUT),

tento proces vzorkovania obvykle prebieha každých 0,5 až 1 s v závislosti od použitého modelu analyzátora.

Niektoré modely s nižšou špecifikáciou môžu vzorkovať nízkou rýchlosťou ako je napr. 100ks/s.

Po vzorkovaní sú dáta spracovávané špecializovaným vysokorýchlostným digitálnym signálovým procesorom

(ktorý je možné tiež implementovať do moderných FPGA) a vypočítajú sa rôzne odvodené parametre.

Jedným dôležitým rozdielom medzi osciloskopmi či kartami na zber dát a analyzátormi skutočného výkonu je to,

že špičkový analyzátor výkonu (ako sú napríklad Newtons4th rady PPA) sú schopné zaznamenávať, ukladať, spracovávať a mazať vzorky „za chodu“.

To znamená, že vo vzorkovacom procese nikdy nie je medzera, pretože vyrovnávacia pamäť vzorkovacej pamäte je po spracovaní vzoriek neustále vyprázdňovaná.

To nie je bežné, ale napriek tomu absolútne nevyhnutné pre presné meranie výkonu.

Na trhu existuje mnoho riešení analyzátora výkonu, ktoré ponúkajú rôzne stupne presnosti, ale na hornom konci metrológie môžete svoje možnosti zúžiť iba na niekoľko výrobcov.

Každý výrobca bude tvrdiť, že ich riešenie je najlepšie z toho či onoho dôvodu. V Newtons4th odkazujú na tvrdé fakty a sledovateľné dáta, čo našim zákazníkom dáva jasné, stručné a užitočné metriky, aby sa mohli rozhodnúť.

Vyvinuli tiež rôzne aplikačné režimy a sofistikované algoritmy merania výkonu, ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu presných meraní v dynamicky sa meniacom prostredí.

Stojí za zmienku, že je oveľa jednoduchšie dosiahnuť presné merania v kalibračnom prostredí pomocou sínusových referenčných priebehov,

než je to napríklad pri skreslenom, dynamicky sa meniacem motorovom pohone alebo aplikácii na meranie výkonu LED.

S ohľadom na to spoločnosť Newtons4th vyvinula spolu s Oxfordskou univerzitou vo Veľkej Británii kalibrátor výkonu 2MHz akreditovaný podľa ISO17025 založený na kalorimetrických princípoch,

ktorý využíva unikátne kvapalné teplonosné médium umožňujúce rýchlu kalibráciu skúšobného zariadenia.

Tento výskum poskytol Newtons4th špičkovú referenciu výkonu až do 2MHz a zdôrazňuje filozofiu navrhovania produktov Newtons4th,

ktoré fungujú rovnako dobre v reálnych aplikáciách ako na kalibračnom zariadení.

Priemyselná posadnutosť hlavnými špecifikáciami často vedie k tomu, že konštruktéri prístrojov zanedbávajú to, na čom naozaj záleží – presné merania v reálnom prostredí za prítomnosti skreslených priebehov a širokopásmového výkonu.

Filter podľa výrobcu