Funkčné a arbitrárne generátory

Funkčné generátory a generátory s voľne programovateľným priebehom.

Funkčný generátor/syntetizátor TOE 7710

44 MHz funkčný generátor/syntetizátor s funkciou sweep (rozmetanie) a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor/syntetizátor TOE 7711

44 MHz funkčný generátor/syntetizátor s funkciou sweep (rozmetanie, trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor/syntetizátor TOE 7711A

44 MHz funkčný generátor/syntetizátor s funkciou sweep (rozmetanie), amplitúdovou moduláciou, trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7401

2 MHz funkčný generátor od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7402

5 MHz funkčný generátor s frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7404

5 MHz funkčný generátor s frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7704

12 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie)a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7706

12 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie), trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7706A

12 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie), amplitúdovou moduláciou, trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7707

22 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie)a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7708

22 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie), trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7708A

22 MHz funkčný generátor s funkciou sweep (rozmetanie), amplitúdovou moduláciou, trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

Funkčný generátor TOE 7741

Funkčný generátor s výstupným výkonom 63 W a integrovaným frekvenčným čítačom.

Širokopásmový výkonový zosilovač TOE 7607

Širokopásmový výkonový zosilovač DC až 5 MHz.

Štvorkvadrantový výkonový zosilovač TOE 7610

Štvorkvadrantové výkonové zosilovače 150 W.

TOE 7608

Výkonový zosilovač DC až 500 kHz.