Hroty, krokosvorky, káble pre ručné prístroje

Meracie hroty, krokosvorky, háčiky, meracie káble, napäťové sondy a ďaľšie príslušenstvo pre ručné prístroje.

Kábel pre batériové nabíjanie KEW 7083

Kábel pre batériové nabíjanie KEW 7083 je určený pre modely KEW 3124.

Kábel s diaľkovým prepínačom KEW 7196A

Testovací kábel s diaľkovým prepínačom KEW 7196A je určený pre modely KEW 6016 a KEW 6024PV.

Kábel záznamníka KEW 7082

Kábel záznamníka KEW 7082 je určený pre modely KEW 3124.

KEW 7185 predlžovací kábel

Predlžovací kábel KEW 7185 je určený pre modely KEW 5000, KEW 5001, KEW 5010, KEW 5020, KEW 8121, KEW 8122, KEW 8123, KEW 8124, KEW 8125, KEW 8126, KEW 8127, KEW 8128, KEW 8141, KEW 8142, KEW 8143, KEW 8146, KEW 8147, KEW 8148, KEW 8309.

Krokosvorky KEW 7157B

Bezpečnostné krokosvorky KEW 7157B sú určené pre modely KEW 7153A, KEW 7154A.

Krokosvorky s pojistkou KEW 7158B

Bezpečnostné krokosvorky KEW 7158B s poistkou sú určené pre modely KEW 7155A, KEW 7156A.

Líniova sonda KEW 7226A

Líniova sonda KEW 7226A je určená pre modely KEW 3128.

Líniova sonda s krokodílím klipom KEW 7168A

Líniova sonda s krokodílím klipom KEW 7168A je určená pre modely KEW 3125.

Líniova sonda s krokodílím klipom KEW 7227A

Líniova sonda s krokodílím klipom KEW 7227A je určená pre modely KEW 3128.

Nabíjacia šnúra KEW 7170

Nabíjacia šnúra KEW 7170 je určená pre modely KEW 3128, KEW 6300, KEW 6310.

Nabíjacia šnúra KEW 7218A

Nabíjacia šnúra KEW 7218A je určená pre modely KEW 6016 a KEW 4140

Ochranná šnúra KEW 7225A

Ochranná šnúra KEW 7225A je určená pre modely KEW 3123A, KEW3126, KEW 3127, KEW 3128.

Sada káblov KEW 7229A

Sada káblov pre presné meranie KEW 7229A je určený pre model KEW 4106.

Sada KEW 7141B

Sada kábelů KEW 7141B je určená pre modely KEW 6300, KEW 6310.

Sada KEW 7150A

Sada KEW 7150A je určená pre modely KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023, KEW 3315, KEW 3316,KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A,KEW 6017, KEW 6018.

Sada KEW 7155B

Testovací kábel s pojstkou KEW 7155B je určená pre modely KEW 7153A, KEW 7154A.

Sada KEW 7156B

Sada KEW 7156B je určená pre modely KEW 1106, KEW 1110, KEW 2004, KEW 2006, KEW 2017, KEW 2027, KEW 2037, KEW 2040, KEW 2046R, KEW 2055, KEW 2056R, KEW 2412, KEW 2608A, KEW 2805, KEW 3111V, KEW 3165, KEW 3166, KEW 6010A, KEW 6010B, KEW 6016.

Sada KEW 7159B

Bezpečnostný testovací kábel s poistkou KEW 7156B je určený pre modely KEW 1106, KEW 1110, KEW 2004, KEW 2006, KEW 2017, KEW 2027, KEW 2037, KEW 2040, KEW 2046R, KEW 2055, KEW 2056R, KEW 2412, KEW 2608A, KEW 2805, KEW 3111V, KEW 3165, KEW 3166, KEW 6010A, KEW 6010B, KEW 6016.

Sada KEW 7188A

Testovací kábel pre rozvádzače s poistkou KEW 7188A je určený pre modely KEW 6016.

Sada KEW 7238A

Sada pre zjednodušené meranie KEW 7238 je určená pre modely KEW 4106.

Sonda KEW 7165A

Sonda KEW 7165A je určená pre modely KEW 3125.

Teplotná sonda KEW 8216

Teplotná sonda KEW 8216 je určená pre modely KEW 1011, KEW 2046R, KEW 2056R.

Teplotná sonda KEW 8405

Teplotná sonda KEW 8405 je určená pre modely KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062.

Teplotná sonda KEW 8406

Teplotná sonda KEW 8406 je určená pre modely KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062.

Teplotná sonda KEW 8407

Teplotná sonda KEW 8407 je určená pre modely KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062 do tekutín a polotuhých materiálov.

Teplotná sonda KEW 8408

Teplotná sonda KEW 8408 je určená pre modely KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062 do plynov.

Testovací kábel KEW 7025

Testovací kábel KEW 7025 je určený pre modely KEW 3001B, KEW 3111V, KEW 3165, KEW 3166, KEW 6010A, KEW 6010B, KEW 6015.

Testovací kábel KEW 7066A

Testovací kábel KEW 7066A je určený pre modely KEW 1008, KEW 1106, KEW 1108, KEW 1110, KEW 2004, KEW 2006, KEW 2007A, KEW 2017A a ďaľšie..

Testovací kábel KEW 7067

Testovací kábel KEW 7067 je určený pre modely KEW 2805.

Testovací kábel KEW 7095A

Testovací kábel KEW 7095A je určený pre model KEW 4102A, KEW 4102A-H KEW 4105A, KEW 4105A-H, KEW 6017 a KEW 6018.

Testovací kábel KEW 7100

Testovací kábel KEW 7100 je určený pre model KEW 6017 a KEW 6018.

Testovací kábelKEW 7103A

Testovací kábel KEW 7103A je určený pre model KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023, KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A, KEW 6017 a KEW 6018.

Testovací kábel KEW 7107A

Testovací kábel KEW 7107A je určený pre modely KEW 2002PA, KEW 2002R, KEW 2003A, KEW 2009A.

Testovací kábel KEW 7121B

Testovací kábel KEW 7121B je určený pre modely KEW 4116A, KEW 4118A, KEW 4120A, KEW 5406A, KEW 6050, KEW 6200 a KEW 6202.

Testovací kábel KEW 7122B

Testovací kábel KEW 7122B je určený pre modely KEW 3005A, KEW 3007A, KEW 3131A, KEW 3132A, KEW 6011A.

Testovací kábel KEW 7125

Testovací kábel KEW 7125 je určený pre modely KEW 6050, KEW 6200, KEW 6202.

Testovací kábel KEW 7127A

Testovací kábel KEW 7127A je určený pre modely KEW 4102A, KEW 4102A-H, KEW 4105A a KEW 4105A-H.

Testovací kábel KEW 7128A

Testovací kábel KEW 7128A je určený pre modely KEW 5410.

Testovací kábel KEW 7129A

Testovací kábel KEW 7129A je určený pre modely KEW 5410, KEW 6201, KEW 6200, KEW 6201A, KEW 6202.

Testovací kábel KEW 7132A

Testovací kábel KEW 7132A je určený pre modely KEW 6011A, KEW 6015.

Testovací kábel KEW 7133A

Testovací kábel KEW 7133A je určený pre modely KEW 6010A, KEW 6010B, KEW 6011A.

Testovací kábel KEW 7139A

Testovací kábel KEW 7139A je určený pre modely 3161A, KEW 3144A, KEW 3145A, KEW 3146A.

Testovací kábel KEW 7146

Testovací kábel KEW 7146 je určený pre modely KEW 8121, KEW 8122, KEW 8123, KEW 8124,KEW 8125,KEW 8126,KEW 8127,KEW 8128, KEW 8141,KEW 8142,KEW 8143, KEW 8146,KEW 8147, KEW 8148.

Testovací kábel KEW 7148

Testovací kábel KEW 7148 je určený pre modely KEW 5000, KEW 5001, KEW 5010, KEW 5020,KEW 6300,KEW 6310.

Testovací kábel KEW 7149A

Testovací kábel KEW 7149A je určený pre modely KEW 3144A, KEW 3145A, KEW 3146A, KEW 3161A.

Testovací kábel KEW 7153B

Testovací kábel KEW 7153B je určený pre modely KEW 1106, KEW 1110, KEW 2004, KEW 2006, KEW 2017,KEW 2027, KEW 2037, KEW 2040, KEW 2046R, KEW 2055, KEW 2056R, KEW 2412, KEW 2608A, KEW 2805.

Testovací kábel KEW 7154B

Testovací kábel KEW 7154B je určený pre modely KEW 1106, KEW 1110, KEW 2004, KEW 2006, KEW 2017, KEW 2027, KEW 2037, KEW 2040, KEW 2046R, KEW 2055, KEW 2056R, KEW 2412, KEW 2608A, KEW 2805, KEW 3111V, KEW 3165, KEW 3166, KEW 6010A, KEW 6010B, KEW 6016.

Testovací kábel KEW 7220A

Testovací kábel KEW 7220A je určený pre modely KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062.

Testovací kábel KEW 7228A

Testovací kábel KEW 7228A je určený pre modely KEW 6016.

Testovací kábel KEW 7234A

Testovací kábel KEW 7234A je určený pre modely KEW 1009, KEW 1011, KEW 1012, KEW 1020R, KEW 1021R, KEW 1051, KEW 1052, KEW 1061, KEW 1062.

Výstupný kábel KEW 7199

Výstupný kábel KEW 7199 je určený pre modely KEW 8129.

Zemniaci kábel KEW 7084

Zemniaci kábel KEW 7084 je určený pre modely KEW 3124.