Kalibrátory a etalóny | Blue Panther s.r.o.

Kalibrátory a etalóny

Prístroje a zariadenia pre primárnu a sekundárnu metrológiu

Prístroje a zariadenia ktoré nájdete v tejto kategórii

Primárne, sekundárne a priemyselné kalibrátory elektrických veličín s frekvenciou až do 6GHz.

Elektrické normály napätia a odporu.

Referenčné multimetre.

Teplotné normály a normálové primárne, sekundárne a priemyselné teplomery.

Teplotné pece a kúpele. Trojné a pevné body.

Vlhkostné komory.

Software pre riadenie kalibrácie a overovanie meradiel.