Aktuálne O nás Kontakt

Kalibrátory tlaku

Kalibrácia tlaku je porovnanie výstupu zariadenia používaného na meranie tlaku s výstupom iného zariadenia na meranie tlaku alebo štandardu na meranie tlaku.

To zvyčajne zahŕňa inštaláciu testovaného zariadenia (DUT) na štandardné zariadenie a vytvorenie spoločného tlaku v meracom okruhe.

Výstupy zariadení sa porovnávajú pri jednom alebo viacerých tlakoch, zvyčajne od najnižších po najvyššie hodnoty rozsahu celej škály DUT alebo rozsahu, pre ktorý sa bežne používa.

Tento porovnávací proces sa vykonáva v reťazci od najvyššej úrovne realizácie základného tlaku až po zariadenia na každodenné meranie tlaku,

aby sa zabezpečilo, že merania tlaku sú presné a zodpovedajú prijatým alebo nariadeným normám.

Filter podľa výrobcu