Kalibrátory tlaku
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Kalibrácia tlaku je porovnanie výstupu zariadenia používaného na meranie tlaku s výstupom iného zariadenia na meranie tlaku alebo štandardu na meranie tlaku.

To zvyčajne zahŕňa inštaláciu testovaného zariadenia (DUT) na štandardné zariadenie a vytvorenie spoločného tlaku v meracom okruhe.

Výstupy zariadení sa porovnávajú pri jednom alebo viacerých tlakoch, zvyčajne od najnižších po najvyššie hodnoty rozsahu celej škály DUT alebo rozsahu, pre ktorý sa bežne používa.

Tento porovnávací proces sa vykonáva v reťazci od najvyššej úrovne realizácie základného tlaku až po zariadenia na každodenné meranie tlaku,

aby sa zabezpečilo, že merania tlaku sú presné a zodpovedajú prijatým alebo nariadeným normám.

Filter podľa výrobcu

Vysokorýchlostný regulátor tlaku Mensor CPC3050

Na zlepšenie priepustnosti vo výrobnom alebo kalibračnom procese. Rozsah -1 ..2000 . 210 barov (-15.).2000 . 0,345 psi), presnosť 0,020%FS, rýchlosť riadená < 4 sekundy krokmi 25%FS, PACE diaľková emulácia, až dva samostatné rozsahy prevodníkov.

Regulátor tlaku Mensor cpc6050

Regulátor tlaku s rozsahom tlaku -1 až 210 bar a rýchlosťou nastavenia 15s, stabilita riadenia < 0,003% FS (typická 0,001% FS), presnosť 0,004% plný rozsah

Tlakový etalón DH Budenberg CPB3800

Celková neistota merania od 0,015 až 0,006 % z odpočtu, štyri rôzne systémy piest-valec pre rozsahy ±1 bar, 0,1 až 7 bar, 0,2 až 25 bar, 1 až 70 bar a 1 až 120 bar, alebo aj pre rozsahy v lb/in² a kPa

Digitálny etalón tlaku DH-Budenberg CPD8500

kombinuje výkon ručného vyvažovania tlaku s účinnosťou a použiteľnosťou kompaktného digitálneho primárneho štandardu S ROZSAHOM 1 AŽ 500 barov s presnosťou 50 ppm

Elektronický kalibrátor tlaku 6531, 6532

Výkonný, kompletní systém kalibrace hydraulických tlaků.

Hydraulický hmotnostný etalón tlaku DH-Budenberg CPB 5000 HP

Presný hydraulický etalón tlaku pre kalibráciu tlaku. Je schopný generovať tlaky až 5 000 bar s presnosťou až 0,02 %.

Piestový kalibrátor tlaku DH-Budenberg CPB5000

Primárny etalón tlaku s rozsahom do 100 barov pneumatické alebo do 400 barov pneumatické s odlučovačom plynu od oleja s sedlovou neistotou do 0,008 % z odpočtu

Pístový kalibrátor tlaku CPB3500

Nejistota měření od 0,015 ... 0,006 % z odečtu, štyri rôzne systémy píst-válec pre rozsahy ±1 bar, 0,1 až 7 bar, 0,2 až 25 bar, 1 až 70 bar a 1 až 120 bar, alebo tiež pre rozsahy v lb/in² a kPa

Pístový olejový tlakový kalibrátor - řada 3100

Robustní velmi přesné, rychlé a snadno použitelné, pístové tlakové olejové kalibrátory.

Pístový plynový tlakový kalibrátor - řada 3000

Velmí přesný, tlakový kalibrátor ke kalibraci prakticky jakéhokoli snímače tlaku, včetně převodníků, vysílačů, měřidel nebo tlakových spínačů.

Regulator tlaku Mensor cpc8000

Regulátor tlaku s rozsahom tlaku: -1 ... 400 bar, pretlak a podtlak, aj absolutný tlak. Stabilita riadenia 0,002 % FS, Presnosť až 0,008 % IS (IntelliScale)

Tlakový etalón DH-Budenberg CPB3800HP

Primárny štandard pre tlakové kalibrácie do 2 600 bar s rozsahmi 1 až 50 a 20 až 2600 barov a celkovou neistotou merania do 0,007 % odpočtu

Tlakový kalibrátor Fluke 700G

Fluke 700G je rada prenosných tlakových kalibrátorov až do 1 035 barov pre rýchlu a presnú kalibráciu.

Vysokotlakový olejový kalibrátor - řada P3800

Vysokotlaké olejové kalibrátory řady P3830, P3840 a P3860 nabízejí rozsahy tlaku 30 000, 40 000 a 60 000 psi (2000, 3000 a 4 000 barů).