Teplotná kalibrácia

Etalónové platinové teplomery prvého a druhého rádu, etalónové termočlánky, termistorové etalónové teplomery, zobrazovače teploty a teplomery s vysokou presnosťou, teplotné pece a teplotné kúpele s rozsahom od -70°C až do 2500°C. Olejové kúpele pre stabilizáciu odporových etalónov, trojné body vody, pevné body podľa ITS-90 ortuť, indium, cín, zinok, hliník, striebro, meď, gálium. Zariadenia pre udržiavanie trojných a pevných bodov. Jednosmerné mostíky a veľmi presné teplomery pre overovanie teplotných etalónov. Čierne telesá pre overovanie a kalibráciu bezkontaktných teplomerov a termovízne kamery z produkcie firmy Hart Scientific.

Filter podľa výrobcu

Metrologické kalibračné piecky Fluke 9173

Metrologické kalibračné piecky.

Fluke 1529

Chub - E4 teplotný zobrazovač.

Fluke 4181

Presný infračervený kalibrátor.

Fluke 5610

Sekundárna referenčná termistorová sonda Hart 5610.

Infračervený kalibrátor Fluke 4180

Presný infračervený kalibrátor.

Kalibračná suchá piecka Fluke 9100S

Príručná kalibračná suchá piecka s rozsahom 35 až 375°C

Kalibračná suchá piecka Fluke 9102S

Príručná kalibračná suchá piecka pre teploty -10 až 122°C

Kalibrační lázeň Fluke 7102

Mikro kúpele, teplotné kalibrátory s rozsahom od –5 °C do 125 °C.

Kalibrační lázeň Fluke 7103

Mikro kúpele, teplotné kalibrátory s rozsahom od –30 °C do 125 °C.

Metrologická pec Fluke 9142

Poľné metrologické piecky majú široký rad funkcií a sú ľahko použiteľné.

Metrologická pec Fluke 9143

Poľné metrologické piecky majú široký rad funkcií a sú ľahko použiteľné.

Metrologická pec Fluke 9144

Poľné metrologické piecky majú široký rad funkcií a sú ľahko použiteľné.

Metrologické kalibračné piecky Fluke 9171

Metrologické kalibračné piecky.

Metrologické kalibračné piecky Fluke 9172

Metrologické kalibračné piecky.

Metrologické kalibračné piecky Fluke 9173

Metrologické kalibračné piecky.

Metrologické kalibračné piecky Hart 9170

Metrologické kalibračné piecky.

Odporový teploměr Fluke 5622

Rýchlo reagujúce platinové odporové teplomery Fluke 5622.

Odporový teplomer Fluke 5624

5624 Platinový odporový teplomer do 1000°C.

Pec pre termočlánky Fluke 9150

Fluke 9150 - Pec pre kontrolu priemyselných termočlánkov.

Pevné body Fluke ITS 90

Fluke pevné body od ortuti po meď.

Priemyselné RTD Fluke 5627A

Priemyselné precízne RTD model Fluke 5627A.

Priemyselný PRT Fluke 5618B

Priemyselný PRT 5618B s malým priemerom.

Referenčné teplomer Fluke 1523

Referenčné teplomery. Uskutočňujte merania, vytvárajte grafy a tvorte záznam troch typov snímačov pomocou jediného prístroja.

Referenčné teplomer Fluke 1524

Referenčné teplomery. Uskutočňujte merania, vytvárajte grafy a tvorte záznam troch typov snímačov pomocou jediného prístroja.

RTD sonda Fluke 5623B

5623B Presná VTR sonda pre nízke teploty.

Sekundárny etalón Fluke 5626

Sekundárny etalón pre snímanie teploty 5626 - odporový platinový teplomer, PRT.

Sekundárny etalón Fluke 5628

Sekundárny etalón pre snímanie teploty 5628 - odporový platinový teplomer, PRT.

Sekundárny PRT Fluke 5608

Sekundárny PRT s voliteľnou kalibráciou.

Sekundárny PRT Fluke 5609

Sekundárny PRT s voliteľnou kalibráciou.

Sekundárny referenčný PRT Fluke 5616

5616 Sekundárny referenčný PRT.

Teplotná sonda Fluke 5615

Sekundárna referenčná teplotná sonda.

Teplotní kalibrátor Fluke 6102

Mikro kúpele, teplotné kalibrátory.

Teplotný kalibrátor Fluke 9009

Priemyselný Dual-Block teplotný kalibrátor.

Teplotný kúpeľ Fluke 7312

Teplotný kúpeľ pre údržanie trojného bodu vody.

Teplotný zobrazovač Fluke 1502

Teplotný zobrazovač pre RDT, PRT a SRPT sondy.

Teplotný zobrazovač Fluke 1504

Teplotný zobrazovač pre termistorové senzory.

Termistorová sonda Fluke 5611

Sekundárna referenčná termistorová sonda Hart 5611.

Termistorová sonda Fluke 5641

Termistorová sonda 5641 s priemerom 3.18 mm.

Termistorová sonda Fluke 5642

Termistorová sonda 5642 s priemerom 3.18 mm a dĺžkou 229 mm.

Termistorová sonda Fluke 5643

Termistorová sonda 5643 s priemerom 3.18 x 114 mm a rozsahom 0-100°C.

Termistorová sonda Fluke 5644

Termistorová sonda 5644 s priemerom 3.18 x 229 mm a rozsahem 0-100°C.

Termistorová sonda Fluke 5665

Sekundárna referenčná termistorová sonda Fluke 5665.

Termistrová sonda Fluke 5640

Termistrová sonda model 5640.