Presné infračervené kalibrátory
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Kalibrátory pre overovanie vlastností termokamier a infra teplomerov

Na vykonanie kalibrácie meria infračervené meracie zariadenie vyžarovanú tepelnú energiu čierneho telesa.


Infračervené teplotné kalibrátory používajú ploché dosky (kovový disk čierno nalakovaný) alebo dutiny (kovová rúrka čierno nalakovaná vo vnútri),

ktoré možno ohriať alebo ochladiť na rôzne teplotné skúšobné body a použiť na kalibráciu zariadenia na meranie infračerveného žiarenia.

Výzvou pre infračervené kalibrátory s čiernym telesom je emisivita.

Niektorí výrobcovia IR kalibrátorov kalibrujú IR kalibrátor pomocou referenčného teplomeru, ako je odporový teplomer alebo termočlánok.

Dúfajú, že emisivita čierneho telesa je presne tak,

ako je špecifikované, takže kontaktné meranie teploty vykonané počas kalibrácie sa dobre premietne do teploty meranej infračerveným žiarením.

Problém je v tom, že emisivita sa môže líšiť.

Najlepším spôsobom riešenia tohto problému je zabezpečiť, aby bol IR kalibrátor kalibrovaný rádiometrické,

čo znamená, že je kalibrovaný pomocou referenčného systému IR teplomera, takže emisivita je súčasťou kalibrácie.

Filter podľa výrobcu