Ako na mikrovýpadky elektrickej siete | Blue Panther s.r.o.

Jak na mikrovýpadky

Mikrovýpadky sú krátkodobé zakolísania elektrickej siete, ktoré môžu v horšom prípade spôsobiť prerušenie výroby alebo aj poškodenie stroja. Ako im predísť?

 

 

Ušetrite náklady zvýšením kvality elektriny vo vašom závode


Stabilná elektrina je základ


Jednou zo základných vstupných surovín každého moderného výrobného procesu je elektrická energia.

Vo väčšine prípadov je elektrina dodávaná z verejnej distribučnej siete, ktorá je spravovaná niekoľkými organizáciami.

Tie majú za úlohu spoľahlivo a bezpečne dodávať elektrinu do odberného miesta.

Distribučná spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávky, ktorá musí zodpovedať európskym aj českým normám.

Príčiny problémov na elektrickej sieti

Zo skúsenosti vieme, že iba 5–15 % z hlásených problémov má pôvod v nadradenej sieti; zvyšných 80–95 % problémov vzniká na strane zákazníka prevádzkou strojov a prístrojov.

Zákazník samozrejme predpokladá, že každý jeho stroj je navrhnutý a certifikovaný podľa príslušných noriem a nemal by teda pôsobiť na sieti žiadne problémy.

To štandardne platí, pokiaľ stroj v danom úseku siete pracuje sám.

Rôzne kombinácie strojov zapojených na spoločné časti siete napájané príslušným transformátorom často zapríčiňujú mikrovýpadky a iné problémy,

kvôli ktorým dochádza k nespoľahlivosti celej prevádzky.

Mikrovýpadky môžu spôsobiť problémy v prevádzke

Niektoré stroje majú veľký špičkový odber, čím spôsobujú výrazné a rýchle poklesy napätia pre ostatné zapojené stroje.

Môže tiež dochádzať ku kombináciám situácií: V jednej chvíli náhodne dôjde k poklesu z nadradenej siete v rámci normy (+- 10 %)

a súčasne príde pokles na sekundárnej sieti spôsobený rozbehom nejakého prístroja.

Ani jeden z poklesov by sám o sebe nebol nebezpečný, ale ich kombinácia môže spôsobiť výpadok niektorej časti technológie.

Kvôli mikrovýpadku tak môže dôjsť k prerušeniu výroby alebo aj k poškodeniu niektorého zariadenia.

Ako problémom predísť?


Najdôležitejšie je nečakať, kým sa niečo pokazí. Stav siete nechajte pravidelne preverovať a optimalizovať profesionálov.

V tomto prípade sa oplatí investovať do kvality, pretože analýzy siete poskytované zadarmo (prevažne samotnými distribútormi) sú spravidla veľmi nedostačujúce;

neodhalenie problémov môže spôsobiť problémy, ktorých riešenie bude veľmi drahé a vo výsledku mnohonásobne prevýši náklady na profesionálny audit elektriny.

Audit kvality elektrickej energie

Najprv vykonáme záznam napätia a prúdov na sekundárnej strane transformátora.

Z výsledkov analýzy získaných dát následne dokážeme vyhodnotiť stav kvality elektriny a určiť, kde majú problematické javy pôvod.

Na základe týchto záverov odporučíme nápravu, ktorá bude riešiť konkrétne zistené problémy, často ide práve o mikrovýpadky.

Pokiaľ by sme zistili, že na strane zákazníka žiadne problémy nie sú, písomný výstup z auditu tretej strany poskytne zákazníkovi dôkaz,

ktorý môže využiť pri jednaní s dodávateľom elektrickej energie.

Nechcete riskovať?

Objednajte si audit elektrickej energie pomocou kontaktného formulára nižšie.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava