Revízne prístroje na revíziu inštalácií a náradia | Blue Panther s.r.o.

Revízne prístroje pre revízie elektrických inštalácií, náradia a strojov

Revízne prístroje z produkcie firiem Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke.

Revízne prístroje na revízie elektrických inštalácií, kontrolu impedancie vypínacej slučky, testovanie prúdových chráničov, izolácie do 1000V, uzemnenia, testery strojov, testery ručného náradia.

Revízne prístroje pre revízie elektrických inštalácií nízkeho napätia do 1000V podľa normy STN 33 2000-6-61.

Revízne prístroje pre revízie ručného náradia a elektrických predmetov podľa STN 331610.

Revízne prístroje pre revízie elektrických častí strojov EN 60204-1 ed 3.

Revízne prístroje pre kontrolu impedancie vypínacej slučky.

Revízne prístroje pre testovanie prúdových chráničov.