Servisný tester elektrických motorov MotorAnalyzer 2


MotorAnalyzer 2 je multifunkčný tester elektrických motorov a vinutí s rázovým generátorom a vnútornou pamäťou pre ukladanie výsledkov meraní a ich následná tlač do protokolu.

Prevádzkový tester elektromotorov MotorAnalyzer 2 je prístroj na overovanie motorov pri údržbe  "Všetko v jednom"

Pre otestovanie motorov, či už po oprave alebo pri ich pravidelnej údržbe, je potrebných hneď niekoľko prístrojov - mikroohmmeter, izolometer, tester izolačnej pevnosti, prípadne aj rázový generátor. S každým prístrojom tak užívateľ strávi veľa času s ich pripojovaním, meraním a zapisovaním hodnôt. Pri trojfázových motoroch je naviac potrebné veľa meraní vykonať trikrát, pre každú fázu (cievku) zvlášť. Tester elektrických motorov MotorAnalyzer 2 v sebe kombinuje všetky vymenované prístroje, vrátane automatického úložišťa nameraných hodnôt. Stačí len pripojiť meracie káble k svorkovnici a navoliť príslušný typ testu.

Primárna svorkovnica obsahuje zdvojené svorky pre každú fázu, takže umožňuje presné meranie malých odporov štvorvodičovou metódou. I keď táto metóda vyložene nevyžaduje žiadne špeciálne káble (na každú svorku motora teda stačí pripojiť dva krokodýlky), doporučuje sa používať Kelvinove kliešte, ktoré uľahčujú pripojovanie (u malých svorkovníc je niekedy problém nasadiť dva krokodýlky na jednu malú skrutku) a prispejú k vyššej presnosti merania.

 

Pre urýchlenie práce je prístroj vybavený vnútorným prepínacím poľom, ktoré na meracie svorky prenáša príslušné signály odpovedajúce práve uskutočňovanému testu. Obsluha tak nemusí pre každý test meniť zapojenie káblov, a to vrátane testu izolačného odporu do 3 000 V. Na jedno stlačenie tlačidla tak možno odštartovať sériu rôznych typov meraní, a potom si len počkať na výsledok.

Všetko naraz

Najpoužívanejším režimom u doterajších MotorAnalyzérov je automatické testovanie. Tiež MotorAnalyzer 2 obsahuje tento režim, pri ktorom sú zmerané odpory a indukčnosti všetkých cievok, izolačný odpor voči kostre napätím až 3 000 V a je vykonaný rázový test. Namerané hodnoty sú uložené do pamäte a porovnané medzi sebou. Na displeji je následne zobrazený výsledok testu v podobe "vyhovel/nevyhovel" na základe prípustnej veľkosti odchýliek jednotlivých veličín.

Motoranalyzer 2 - autotest

 

Testovacie metódy:

 • odpor vinutia - meranie nízkych odporov všetkých fáz naraz dvoj alebo štvorvodičovou metódou
 • izolačný odpor - meranie jednosmerným napätím až 6 000 V
 • indexy izolácie - výpočet polarizačných indexov PI alebo DAR
 • izolačná pevnosť - meranie prúdu pri aplikácii jednosmerného napätia až 6 000 V
 • rázová vlna - priloženie rázovej vlny s amplitúdou až 3 000 V na všetkých troch fázach naraz s vykreslením priebehov na displeji
 • neutrálna zóna - indikácia odchýlky od neutrálnej zóny komutátora
 • testovanie otáčok - indikácia smeru otáčania rotačného poľa na statore, test otáčania motora pred spustením
 • PE test - meranie odporu pripojenia k ochrannému vodiču jednosmerným prúdom oboch polarít
 • turn-to-turn test - lokalizácia medzizávitových porúch pomocou indučnej sondy
 • indukčnosť - meranie indukčnosti cievok striedavým napätím
 • kapacita - meranie kapacity izolačného systému
 • automatický test - vykoná test rázovou vlnou, odporu vinutia, izolačného odporu a indukčnosti s vyhodnotením "prešiel/neprešiel"

 

Video

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Typ testu Podrobnosti
Odpor cievky rozsah: 0,001 Ω až 499 kΩ
Odpor PE

skušobný prúd: ±200 mA

rozsah: 0 až 1 Ω

Izolačný odpor

skušobné napätie: 50 V až 6 000 V DC

rozsah: 1 MΩ až 100 GΩ

Izolačná pevnosť

skušobné napätie: 50 V až 6 000 V DC

skušobný prúd: do 3 mA

Rázová vlna amplituda: 0 až 3 000 V

Ďalšie typy testov

(môžu vyžadovať ďalšie voliteľné príslušenstvo)

meranie indukčnosti

meranie kapacity

indikácia neutrálnej zóny

hľadanie medzizávitových porúch

testovanie smeru otáčania motora

Všeobecné vlastnosti

 
Komunikačné rozhranie USB
Rozmery v zavretom stave 470 × 180 × 345 mm (š × v × h)
Hmotnosť 5 kg
Napájanie interný akumulátor nabíjaný z AC/DC adaptéra (90 až 250 V AC)
Voliteľné príslušenstvo

software PrintCom pre Windows

tri typy Kelvinových klieští

Kelvinova sonda

dva typy indukčných sond

kábel pre meranie otáčania motora

sonda pre meranie vysokých izolačných odporov

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Analýza elektromotorů

Aby elektromotor pracoval spolehlivě, a nepřekvapil nás poruchou v tu nejméně vhodnou chvíli, je třeba jej, pravidelně kontrolovat. Přečtěte si jak