Termokamery, infrakamery a termovízia pre použitie v priemysle a stavebníctve aj vo vede a vývoji.

Termokamera, infrakamera alebo tiež nazývaná termovízia je prístroj na zobrazovanie rozloženia teploty a jej bezkontaktného merania.

V tejto kategórii dodávame termokamery Fluke, Flir a Chauvin Arnoux ako priamy zástupca týchto výrobcov.

Tieto prístroje môžu ušetriť veľa času a peňazí vyhľadaním potencionálnych problémov skôr, ako dôjde k nákladným haváriam.

Termokamerami môžete efektívne skontrolovať všetky výrobné zariadenia, či sa neprejavuje zmena ich teploty bez nutnosti prerušenia ich chodu a ušetriť čas a peniaze inak potrebné na odstávky a kontroly behom nich.

Termokamerou môžete skontrolovať celý objekt a detekovať skryté problémy alebo sledovať teplotné procesy na jednotlivých snímkoch.

Môžete jednoducho skontrolovať plášť budovy a overiť skutočný stav jeho tepelnej izolácie. Môžete jednoducho určiť miesta, kde dochádza k únikom tepla.

Infračervené kamery - termokamery majú v skutočnosti širokú oblasť využitia:

  • Zisťovanie vplyvu elektrického nevyváženia siete a preťaženie motorov
  • Zdokonalenie kontrol a programov preventívnej údržby
  • Identifikácia možných miest pre úsporu energie a zníženie nákladov
  • Kontroly elektrických a mechanických systémov
  • Detekcia problémov vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov (HVAC)
  • Odhaľovanie nesprávne nainštalovaných tesnení okien a dverí
  • Zistenie prenikania vlhkosti a možného výskytu pliesní
  • Kontroly chýbajúcej alebo poškodenej izolácie
  • Kontroly konstrukčných defektov a mnoho ďalšieho

Filter podľa výrobcu