Záznamníky - dataloggery pre zázmam teploty, vlhosti, prúdu, napätia, osvetlenia a ďalších veličín.

Záznamníky - dataloggery pre záznam teploty, vlhosti, prúdu, napätia, osvetlenia a mnoho ďalších veličín.

Filter podľa výrobcu

Dátový záznamník Chauvin Arnoux L452

Dvojkanálový záznamník procesných dát Data Logger L452 umožňuje rôzne merania podľa typu pripojeného čidla alebo modulu.

Chauvin Arnoux L101 jednoduchý záznamník prúdu

Chauvin Arnoux L101 je záznamník umožňujúci záznam meraní pomocou AC prúdových senzorov s napäťovými výstupmi s rozsahmi od 0 do 1V AC.

Chauvin Arnoux L102 jednoduchý záznamník prúdu

Chauvin Arnoux L102 je dvojkanálový záznamník umožňujúci záznam meraní pomocou AC prúdových senzorov s napäťovými výstupmi s rozsahmi od 0 do 1V AC.

Jednoduchý dátový záznamník Chauvin Arnoux L562

Chauvin Arnoux L562 predstavuje najjednoduchší nástroj na zaznamenávanie TRMS AC + DC napätia až do 600 V a súčasne aj AC prúdu.

Jednoduchý záznamník napätia Chauvin Arnoux L261

Chauvin Arnoux L261 je najjednoduchší nástroj na miestne zaznamenávanie TRMS AC + DC napätia až do 600V.

Jednoduchý záznamník prúdu Chauvin Arnoux L111

Chauvin Arnoux L111 je nástroj na záznam meraní AC prúdu na mieste s využitím svoriek s prúdovými výstupmi medzi 0 a 1 A AC.

Jednoduchý záznamník teploty Chauvin Arnoux L642

Chauvin Arnoux L642 predstavuje veľmi jednoduchý nástroj na zaznamenávanie merania teploty od 0 ° C do 1700 ° C (termočlánky J, K, T, N, E, R or S).

Prúdový kliešťový záznamník Chauvin Arnoux CL601

Chauvin Arnoux CL601 prúdový kliešťový logger je najjednoduchší nástroj na zaznamenávanie AC prúdu priamo priložením k testovanému elektrickému káblu.