Merače uzemnenia a zemných odporov

Měření zemního odporu a uzemění.


Jedním ze základních předpokladů pro zajištění bezpečnosti jakékoliv elektrické instalace v obytné nebo průmyslové budově je uzemnění. Pokud chybí uzemnění, mohou být ohroženy životy lidí vlivem elektrických instalací a instalace může být poškozena. Samotná zemnicí elektroda však nestačí k zajištění naprosté bezpečnosti. Pouze pravidelné kontroly mohou prokázat, že elektrická instalace funguje správně. Existuje mnoho metod měření odporu uzemnění v závislosti na typu rozvodného systému, typu budov i prostředí - obytné - průmyslové - městské prostředí - venkovské prostředí atd.), i možnost odpojení přívodu elektřiny atd.

Proč je nutné uzemnění?

Uzemnění znamená vytvoření elektrické vazby mezi daným bodem v síti, instalací nebo strojem a zemí elektrodou. Tato nebo tyto zemní elektrody je vodivá část, která je vnořena do země nebo do vodivého média, které má elektrický kontakt se Zemí. Uzemnění tedy vyžaduje připojení vodičem k uzemňovací elektrodě a  kovovým kostrám, které mohou náhodně přijít do kontaktu s elektrickým napětím při poruše izolace na elektrickém zařízení. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost pro lidi, kdy případný poruchový proud bude procházeti do země. Uzemnění tedy umožňuje bezpečný průchod svodových proudů a ve spolupráci s automatickým vypínacím zařízením zajistí odpojení elektrické instalace při poruše. Proto je třeba provádět jeho pravidelnou kontrolu a měření velikosti odporu uzemnění. 

 

Filter podľa výrobcu

CHAUVIN ARNOUX 6418 kliešťový merač uzemnenia

Merač uzemnenia s predĺženými kliešťami C.A 6418

Merač uzemnenia KEW 4105DL vodotesný

Odolný vodotesný a prachotesný (krytie IP67) merač uzemnenia

Kliešťový merač uzemnenia KEW 4200

Kliešťový merač uzemnenia Kyoritsu KEW 4200 a TRMS ampérmeter pre unikajúce prúdy.

C.A 6472 multifunkčný merač uzemnenia

Chauvin Arnoux CA 6472 zahŕňa päť typov merania používaných pri testovaní zemniacich systémov, a to meranie spojitosti, zemného odporu, zemného potenciálu, poľa ovplyvnenia a rezistivity pôdy. Všetky tieto merania možno zvoliť pomocou otočného prepínača.

C.A 6474 merač uzemnenia stĺpov VN a VVN

Chauvin Arnoux C.A 6474 je prístroj umožňujúci v spojení s riadiacou jednotkou Chauvin Arnoux C.A 6472 merať uzemnenie na stĺpoch VN a VNN.

KEW 4105A

Digitálny merač uzemnenia.

KEW 4106 merač zemného odporu a rezistivity pôdy

Merač zemného odporu a rezistivity pôdy Kyoritsu KEW 4106 pracuje s vysokou mierou rozlíšenia a pokročilými testovacími metódami.

Kliešťový merač zemného odporu C. A 6416

Kliešťový merač uzemňovacích slučiek a prúdov Chauvin Arnoux C.A 6416.

Kliešťový merač zemného odporu C. A 6417

Kliešťový merač uzemňovacích slučiek a prúdov s Bluetooth Chauvin Arnoux C.A 6417.

Kliešťový merač zemného odporu FLUKE 1630

Fluke 1630 - Kliešťový merač zemného odporu.

Merač zemných odporov C.A 6460

Merač zemných odporov.

Merač zemných odporov C.A 6462

Merač zemných odporov a uzemnenia.

Tester uzemnenia Fluke 1623

Fluke 1623 je výnikajúci tester uzemnenia, ktorý dokáže uskutočňovať všetky štyri metódy merania zemného odporu.

Tester uzemnenia Fluke 1625

Fluke 1625 je výnimočný tester uzemnenia, ktorý dokáže uskutočňovať všetky štyri metódy merania zemného odporu.