Merače a testery uzemnenia a zemných odporov | Blue Panther s.r.o.

Merače a testery uzemnenia a zemných odporov

Meranie zemného odporu a uzemnenia.


Meranie uzemnenia je dôležitý proces pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických inštalácií a zariadení.


Uzemnenie je spojenie medzi elektrickou inštaláciou alebo zariadením so zemou, ktoré umožňuje odtok poruchových prúdov a chráni pred úrazom elektrickým prúdom, prepätím a bleskom.

Existujú rôzne typy a metódy uzemnenia, ktoré sa líšia podľa účelu, konštrukcie a pôdnych podmienok.

Odpor uzemnenia je parameter, ktorý vyjadruje kvalitu uzemnenia a závisí na rezistivite pôdy, dĺžke, priemere a usporiadaní zemničov.

Odpor uzemnenia by mal byť čo najnižší, aby sa zabezpečila účinná ochrana.

Na meranie odporu uzemnenia sa používajú špeciálne prístroje, ktoré vysielajú striedavý prúd do zemniča a merajú napätie na ňom.

Podľa Ohmovho zákona sa potom vypočíta odpor uzemnenia.

Najčastejšie sa používa tzv. trojbodová metóda s dvoma pomocnými elektródami alebo kliešťová metóda bez pomocných elektród.

Meranie odporu uzemnenia by sa malo vykonávať pri inštalácii nového uzemnenia, po opravách alebo údržbe a pravidelne v určených intervaloch.

Normy pre odpor uzemnenia sa môžu líšiť podľa typu a účelu elektrickej inštalácie alebo zariadenia.

Napríklad pre ochranné uzemnenie v inštaláciách nízkeho napätia je podľa normy STN 33 2000-5-54 stanovený maximálny odpor uzemnenia na 4 Ω.

Pre pracovné uzemnenie v rozvodných sieťach je podľa normy STN 33 2000-6-61 stanovený maximálny odpor uzemnenia na 5 Ω.

Pre uzemnenie bleskozvodov je podľa normy STN EN 62305-3 stanovený maximálny odpor uzemnenia na 10 Ω.

Na našej webovej stránke nájdete ponuku kvalitných prístrojov na meranie odporu uzemnenia od renomovaných výrobcov ako sú firmy Fluke, KyoritsuChauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pre viac informácií, radi vám poradíme.

Filter podľa výrobcu